Master Kuthumi via James McConnell, 2 juli, 2017

Master Kuthumi

via James McConnell

2 juli, 2017

Detta är Master Kuthumi. Ni kan kalla mig K.H., eftersom flera av er känner mig vid detta namn. Och JAG ÄR bara en enkel mästare som i flera års tid har tjänat för detta ändamål, angående uppstigningen på den här planeten. Det har tagit flera generationer och många år och otaliga meddelanden att komma fram till denna punkt. Och jag är mycket glad över att få säga att vi nu befinner oss vid denna punkt av aktivitet. Det håller redan på att ske, vilket ni fick höra i de konversationer som ägde rum före denna kanalisering, att vi nu befinner oss vid den punkt då saker och ting börja manifesteras i verkligheten.

Och när detta sker blir det viktigt för er att koncentrera er på ljuskrigarens basala funktioner. Såsom min broder St.Germain i ett tidigare meddelande har nämnt, är nödvändigheten av att andas, att andas medvetet, en av de grundläggande faktorerna för att uppnå ett mästerskap.

Om ni märker att ni själva en och en halv månad efter detta budskap har svårigheter att upprätthålla en varsam medveten andning, så erbjuder jag er idag ett annat verktyg eller ett annat vapen i ljuskrigarens vapenarsenal. Det heter uthållighet. Allt som ni vet att inträffar på mästarnivå, om det så är en mästare i att spela baseball eller en mäster-musiker, kommer inte utan en viss mängd uthållighet. Håller ni inte med om det?

Denna uthållighet är något som vi alla måste uppnå för till och med den allra flitigaste ljuskrigaren kan glömma att andas varsamt och medvetet och vad vi idag har är, låt oss säga ammunitionen för vapnet och det kallas avsikter. Dagliga avsikter.

Så hur fungerar detta? Varje dag när ni vaknar, ha avsikten att andas varsamt och medvetet. Gör denna avsikt känd för er själv och för ert fysiska fordon, att ni önskar utföra en varsam medveten andning alltigenom hela dagen. Så detta är en avsikt. Det är en uppmaning för ert fysiska fordon att få veta att ni är huvudansvarig. Det är en uppmaning till ert ego att få reda på att detta är vad ni önskar göra under hela dagen dagen. Om ni inte sätter ord på detta, kommer ert fysiska medvetande eller ert ego att börja, låt oss säga, bli distraherat och det kommer att fortsätta med sitt glada sätt att ta sig en titt på blanka föremål på golvet eller bli distraherat av det ena eller det andra och rätt snart blir detta grundläggande vapen som ljuskrigaren använder, en varsam medveten andning, lämnad vid vägrenen.

Så idag erbjuder jag er detta: ett mycket enkelt vapen som kallas avsikter. Använd era avsikter. Uttala era avsikter högt alltigenom dagen. Det var allt.

Nu lämnar jag över till min broder One Who Serves.

 

 

Channeled by James McConnell
http://www.meetup.com/ancient-awakenings – http://www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated “Believing is seeing!”

 

Översättning: Aslög Bergmanwww.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...