Rådet via Ron Head, 2 september

Rådet, 2 september 2015

Via Ron Head

 

 

Vi vill idag ta upp frågan om val. Vi vill än en gång påpeka flera saker om det här ämnet, som ni kommer att förstå att ni redan känner till, men som ni kanske vill undersöka från nya vinklar. Det kan leda er till en högre förståelse för vilka och vad ni är. Det är alltid vårt syfte när vi talar med er.

Vartenda ögonblick i ert liv står ni inför ett val. Vad kommer jag att tänka? Vad ska jag göra? Vart ska jag gå? Hur ska jag göra det här? Hur ska jag uppfatta det här? Ni gör dessa val i varje ögonblick.

Varje gång ni gör ett val, och faktiskt varje gång ni avstår från att göra det, gör ni oräkneliga förändringar för sannolikheter och möjligheter för framtiden. Och då talar vi inte bara om er egen framtid, förstår ni? Föreställ er att Universum är en enorm väv av en mycket invecklad spets, som en vacker bordsduk med fransar.

Föreställ er nu att ni tar tag i en liten bit av fransen och drar i den. Dra lite till! Kan ni förstå att vad ni än gör med den lilla tråden, kommer den att påverka varje del av väven på något sätt? Det är vad varje val ni gör, gör med framtiden för allt och alla. Det är vad varje beslut att inte välja också gör.

Det betyder inte att avstå från att inte göra ett visst val vid en viss tidpunkt är en dålig sak. Det innebär dock att ni kanske borde ta det beslutet på ett mer medvetet sätt. Och för att ni inte ska känna er som om ni har hela världens tyngder på era axlar, så tänk på att det finns omkring sju miljarder andra som tar ett beslut på Jorden i samma ögonblick, och som också bidrar till resultatet.

Vore det inte mycket mer tillfredsställande att ta ansvar för era beslut i vetskap om att ni faktiskt bidrar till de utfall ni önskar? Skulle det inte ge er en bättre känsla att veta att ni skapar ett lyckligare och mer givande liv för er själva och alla andra också?

Det här kan tyckas vara en riktigt svår uppgift. Ops! Vad ska jag göra nu? Jag måste fixa det! Allt hänger på det. Det måste finnas ett bättre sätt.

Jo, det finns ett bättre sätt. Det finns ingen anledning för er att axla hela bördan. Det finns ingen anledning för er att axla någon börda. Det finns bara ett behov för er att bli tillräckligt medvetna för att komma ihåg hur ni kan förbättra era känslor för ert eget liv. Det räcker. Det kommer att bli det bästa bidraget till det kollektiva livet. Så hur gör man det?

Er uppmärksamhet, såsom ni har fått lära er i detta livet, är given för att tänka på och förstå vad ni ska göra härnäst och hur det ska göras. Vi vill erbjuda er ett mycket enklare och lättare sätt att tillämpa en riktlinje som ni kan följa, och en som gör att ni kommer i närmare kontakt med ert Högre Jag. Flytta er uppmärksamhet så ofta som möjligt till ert hjärta. Vad menas med det? Det betyder att ni ska fråga er själva: ”Hur får det mig att känna? Hur kommer jag att känna inför det? Hur kan jag må bättre?”

Känslorna som ni har är ett språk i sig. Det är det sätt på vilket ert Högre Jag talar till er i varje ögonblick av ert liv. Ni har blivit präglade i eoner att ignorera det här och fortsätta som om det var oviktigt. Men när ni börjar uppmärksamma den, kommer ni att finna att den blir vad den var avsedd att vara, en lugn liten röst inom er. Det är den som ert Jag Är. Lyssna till den. Och inte bara lyssna. Hitta ett sätt att agera på vad ni hör, vad ni känner.

Låt oss för ett ögonblick föreställa oss att någon upprepade gånger har kommit till er för att få ett råd. Ni har alltid gett den här personen de allra bästa råd ni har kunnat. Men personen har alltid agerat på ett sätt som ni aldrig skulle rekommendera. Skulle ni inte då börja ge kortare och kortare svar, ge färre och färre råd och så småningom kanske sluta att svara?

Sätt er nu in i ert Jags ställe, som hela tiden hör era tankar, önskningar och böner. Ert Jag har svarat er varje gång med vad den vet skulle vara bäst för er. Språket den använder är era djupaste känslor. Men ni agerade sällan, om ens någonsin, utifrån dem. Skulle det förvåna er om känslorna blev svagare och svagare? Eller är det bara så att ”hörapparaten” är ostämd?

Ställ in den! Lär er språket igen. Ni kommer att göra en av de effektivaste och viktigaste förändringarna för er själva. Det är vägen hem, förstår ni. Den mottagaren, det språket är hur vi talar, hur själar talar. Det kan utvecklas till mycket mer, men det kommer alltid att vara tillräckligt.

Och nu har vi kommit tillbaka till utgångspunkten – valet. Om ni har gjort det här valet har ni förändrat era liv. Det är vårt löfte till er.

Var i glädje, var i kärlek.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: https://oraclesandhealers.wordpress.com/

 

Du gillar kanske också...