Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 5 februari

 

Bild t Michaels text

Kära Ni,

Många av er känner er splittrade. Ni möter troligtvis 3D problem som ni trodde att ni avslutat – och ni är arga för att dessa problem verkar vara i vägen för er framtida utveckling.

Problem som är så ’igår’ – och ni önskar vara idag eller till och med imorgon. Ni är rädda för, er ångest är att dessa problem aldrig kommer låta er gå framåt. Före er övergång gjorde dessa problem er rädda. Nu gör de er arga, ”Varför jag? Varför nu?”

För det som kommer nu verkar vara så olämpligt för er som om ni hade tagit studenten och sedan få reda på att ni måste repertera läsundervisningen i första klass innan ni kommer in på högskolan. Definitivt, olämpligt och hjälper inte ert goda humör!

Så det är så, att ni lär er att titta på ett gamalt problem med nya ögon, nya perspektiv. Hur mycket, om något alls, är ni villiga att offra för att åter ta er an ett problem ni har mött många gånger tidigare? Och om ni inte är villiga att åter möta problemet, hur tar ni då bort det helt från er varelse – för att aldrig behöva möta det igen?

Det är den del ni har tilldelats för stunden. För verkligen, den delen, om ni vill, är den del som håller er på en plats ni aldrig önskade vara tidigare och särskilt inte nu.

Så det vi föreslår är att ni tittar på den delen intensivt för att realistiskt avgöra om ni kan göra något för att skifta eller förändra den delen. Högst troligt involverar den delen andra människor eller mänskliga aktiviteter. Vill männsikorna som är involverade förändra sina roller? Vill de de ta sig an sina problem från ett 5Dperspektiv? Om svaret är ett genljudande ”NEJ”, vilket mer än troligt kommer vara fallet, finns det inget ni kan göra för dem eller aktiviteten. Ni är på en annan plats med annorlunda perspektiv och mål.

Kanske ett lättare sätt att förstå problemet skulle vara ett exempel med ert barn i första klass som har svårt att lära sig hur man räknar pengar. Ni skulle kunna vara rädda för att ert barn aldrig ska lära sig den förmågan. Eller skulle ni kunna veta med varje fiber i er varelse att ert barn verkligen kommer att uppnå målen att räkna pengar innan de blir mycket äldre.

Ni har en översikt över möjligheterna och vissheten ni inte hade när ni först mötte denna rädsla som ni nu åter möter. Det kommer att lösas, skiftas eller neglegeras utan er ångest eller rädsla. För de problemen, även om de kanske rör ert hjärta handlar inte om er, utan istället om personen eller personerna i fråga.

Ni kan inte lära läxor åt någon annan inklusive ta bort deras smärta. Det är något de måste göra själva – precis som ni fick göra. Även om ni kanske minskar deras smärta i just detta fallet genom att rädda dem på något sätt – som att säga till ert barns lärare att det är för svårt att lära sig räkna pengar i den åldern, och därigenom tvinga fram att detta tas bort från undervisningen – detta kommer att återvända till barnet tills det lärt det sig själv.

Det är inte längre möjligt med räddning. För det är en del av vårdare/offer perspektivet som ni mötte för månader eller år sedan. Att försöka ta bort någons smärta låter bara smärtan komma tillbaka till dem i ett annat format – tills de möter det själva.

Många av er upplevde det samma. Kanske mötte ni misshandelsproblem. Tills ni fokuserade och vägrade att delta i misshandelssituationer med er själva eller andra, poppade de upp i många format. Så kommer det vara för dem ni stoppar för att rädda. Även om ni löser ett visst problem för dem, kommer deras problem med misshandel, brist på självkänsla, att vara övergiven och så vidare, att fortsätta tills de beslutar att rensa ut det. För det är deras problem, inte ert. Ni har mer än nog att slutföra i denna livstid med era problem – och ni har gjort det anmärkningsvärt bra.

Ni hjälper inte era barn, vänner eller släktingar genom att även försöka ta bort problem. Ni gör bara deras rensningsfas oklar och förlänger deras behov att möta samma problem i olika arenor.

Låt dem ha styrkan att finna sin väg – om de vill göra det. Ni har funnit er. Det är inte er sak och inte heller har ni energin att vara andmamma för hela mänskligheten eller ens en anna människa. Ni har mer än nog att slutföra i denna livstid – och det gör ni också.

Men att stanna och sakta ner för att hjälpa en annan att hitta sin väg när de kanske inte tittar, hjälper inte dem, inte heller er. Att göra det är från ett 3D perspektiv att andra är viktigare och mer värdefulla än ni vilket, så klart, inte längre är en del av er 5D repertoar.

För ni vet utan tvivel vart ni går, även om ni kanske inte har detaljerna ännu. Och ni börjar att förstå att andra är lika kraftfulla och kapabla som ni – de behöver bara komma ihåg att de är det. Detta kan de inte göra om ni hela tiden räddar dem från deras läxa och förlänger deras skada.

Det är dags att släppa ert behov av att rädda eller styra andra. Det är 3D. Detta liv handlar om att rädda er och glorifiera förmågan att veta att ni kan göra det. Och det samma är sant för varje entitet som vill vara en del av denna underbara övergång. Låt det vara så. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...