Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 9 november

Bild t Michaels text

Brendas Blogg via Brenda Hoffman,

9 november

 

Kära Ni,

Ni blir säkert irriterade över de ständigt kanaliserade påminnelserna om vilka och vad ni borde vara. Ni har inte ännu skapat något av värde enligt er bedömning. Så ni vill inte bygga upp era hopp ännu en gång, bara för att få dem krossade när dag efter dag passerar utan mycket förändring i era liv.

Ni beviljas en insikt här och där, och till och med era små skapelser då och då. Men inget som motsvararar er stora dröm som lovats av så många. Varför inte bara medge för er själva och andra att inget kommer att förändras? Att er dröm är som den ledsna lille mannen bakom trollkarlens skärm i Trollkarlen från OZ?

Kanske behöver ni komma ihåg att Dorothy i Trollkarlen från OZ hade förmågan att återvända hem när hon ville, bara genom att slå ihop sin hälar. Ändå var hon säker, genom hela boken, att någon, något utanför henne (Trollkarlen från OZ) var hennes räddare, hennes väg hem.

Så är det för er. Ni har förmågorna att skapa vad ni vill, när ni vill. Men det är något inom er som säger er att ni inte kan. Ett sådant påstående är inte menat att straffa er eller få er att känna skuld, utan för att få er att notera era inre budskap (Glinda, Den Goda Häxan från Södern) om hur ni kan besegra dessa delar som håller era skaparförmågor fångna.

Eftersom det är dags för er att skapa det ni önskar er mest i denna Nya Jord kommer era meddelanden snabbt och med våldsam kraft.

Några av er tar emot dem som era största rädslor – och uppmuntrar er, nästan tvingar er att möta delar ni inte tänkt på, på länge. För detta race, om ni så vill, att skapa vid eller nära slutet av 2015, tvingar er att möta det som ni hittills ännu inte velat möta.

Dessa rädslor är mindre för de flesta av er, än vad som var sant för dem som ni mötte under er själs mörka natt. De är rädslor som ni har puttat åt sidan bara som en del av er varelse.

Ni behövde inte möta dessa rädslor för att skifta till 5D, men nu när ni är i skaparläge – och det är ni – upptäcker ni att möta dessa rädslor är det enda sättet ni kommer att bygga en bro över gapet från rädsla till skapande.

För dessa rädslor handlar om att ni inte känner er tillräckliga eller kompletta på något sätt – att inte älska er själva totalt. ”Jag är en underbar, kärleksfull entitet, men jag har dessa begränsningar” är ord som konstant spelar i er bakgrund. Att begränsa era förmågor att skapa för att de begränsar er förmåga att helt älska och acceptera er själva.

Kanske ni undrar hur ni gick över till en 5D-person med dessa begränsningar i självkärlek? Dessa begränsningar var inte tillräckligt för att stoppa er från att lära er hur man älskar sig själv – något ni nu vill fördjupa.

Precis som när ni började denna övergång till självkärlek, var att älska er själv bara en fras, som ni repeterade med lätthet, men inte ännu kunde förstå, för ni var kvar insnärjd i rädsla. Nu som ni har gått över förbi det, möter ni dessa rädslor som begränsar era skapande förmågor.

Några av er är bekymrade över att ni aldrig ska bli färdiga med era rensningar. Detta är inte sant. Ni har rensat mer än någon, inklusive vad ni och alla Universum trodde var möjligt. Nu går ni över till ännu ett annat lager av ett nytt ni, som alla trodde bara var möjlig genom att dö på jorden och komma tillbaka till jorden i en ny kropp.

Ni går framåt snabbare i så många riktningar än någon trodde var möjligt.

Tidigt under 2015 förutsade vi att ni skulle rulla ner för ert berg till glädjen nedanför. Och det gjorde ni trots att ni la till klippor och stenar ingen, inklusive ni, kunde föreställa er som möjligt att rensa ut under denna livstid. Ja, det verkar som om ni rensar och rensar – för det är precis vad ni gör.

Alla antog att ni skulle ha energi för att klättra upp för ert berg – er själs mörka natt – i denna livstid. Ändå gick ni över, långt förbi det. Så när ni fortsätter att skifta in till självkärlek/nya ni/Nya Jorden skapar ni nya strömmar av varande designade ’i farten’, om ni så vill.

Även om vi visste att ni skulle skapa er dröm vid eller nära slutet av 2015 – för vi kan ofta se en framtid ni inte kan – hade vi inte en aning om hur ni skulle skapa denna dröm. Ni beslutade, en masse, hur ni bäst skulle göra det, på snabbaste sätt.

Så det är ni som granskar och rensar rädslor som inte var starka nog för att hindra er att gå från 3D till 5D, men starka nog att begränsa självkärlek och acceptans. Och så är det att ni vill möta dessa rädslor så att när ni skapar er jord-dröm vid eller nära slutet av 2015, kommer ni att driva fram er själva bortom vad ni nu förväntar er.

Det är som om ni skapar snabbare raketbränsle dagligen. Ni vet att ni inte bara vill föra fram Nya Jorden – som ni gjort – utan ni vill leva på den Nya Jorden utan några som helst rädslor. Och det enda sättet ni kan göra det är att utrota de delar som stoppar er från att helt och full vara er själva. Så det är så att ni rensar och rensar.

Många av er valt att aldrig mer komma tillbaka till jorden – och en del av er rensning är så att ni aldrig behöver göra det.

Ni har rensat era största delar av självkärlek. Nu rensar ni delar som begränsar era skaparförmågor för det är förmågan som ni nu möter.

Under 2016 kommer ni möta de delarna som begränsar er förmåga att införliva andra in i ert liv och er kärlek. Men det är något ni inte behöver möta nu.

Det räcker för er att veta att de delarna ni noterade, att ni kände rädsla inför de senaste dagarna, är de delar som begränsar era skaparförmågor. Ni kommer att stanna i 5D även om ni inte rensar dem. Men ni kommer inte att skapa på den nivån ni vill – särskilt om era drömmar är så stora som ni uppmuntrades att skapa – tills ni rensar rädslodelarna som har poppat upp de senaste dagarna.

Ni är er egen goda fe, guru, ande, trollkarl eller vilken annan betäckning ni vill använda. Lyssna till era inre rädslor när de poppar upp och ni kommer veta begränsningarna ni placerat på er själva som negerar era stora jorddrömmar.

För många verkar dessa begränsningar inte överensstämma med era drömma, även om de gör det på sätt ni ännu inte kan förutse. Låt er själva möta – och om ni vill – rensa de rädslorna, så ni kan skapa era stora jorddrömmar vid eller nära slutet av 2015. Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

Svensk översättning: Åsa Falk – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...