Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 5 januari 2018

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

5 januari 2018

Kära Ni

Ni står vid en skiljeväg, precis som ni gjort många gånger tidigare genom denna övergång och i era 3D-liv. Skillnaden nu är att ni inte kan begå något misstag.

För ni är ganska vana vid att leva ett jordeliv där ni väljer en väg som skulle kunna ge er ett drömliv och en annan mot ruin eller ett svårt liv.

Era beslut är nu mycket mindre viktiga för ni har makten att skifta dessa beslut på några sekunder.

Med det inte sagt att de beslut ni tar nu inte är skrämmande eller felaktiga initialt, utan istället att era energier ägnar sig åt att göra anspråk på er rätt som fullt fungerande Universella varelser på jorden.

Så era 3D rädslor att ha fel, av att straffa er själva, finns inte längre i er repertoar. ”Gå med flödet” som ni sagt i årtionden, för nu kan ni förändra ert flöde på några sekunder.

Många tror att flödet skapas av Universum eller någon utanför er själva. Att det att vara i flödet antyder att ni måste samtycka med någon annans skapelse. Att ni bara är en bricka i den större planen för jorden eller Universum.

Det är inte längre sant. Att vara i flödet betyder att ni skapar både riktningen och hastigheten i det flödet. Ni är ansvariga inför er själva, inte era föräldrar, partners, arbetsgivare, samhälle eller barn.

Den tanken kan förefalla skrämmande för ni har ingen aning om vad eller var ert flöde finns. ”Vad är rätt för bara mig?” är er nuvarande fas. För innan ni skapar er dröm, måste ni klargöra för er själva vem ni är och vad ni vill. Och de kommande dagarna kommer att vara instrumentala för att göra det.

Många av er ropar att ni vill ha det ni vill ha NU. Sanningen är att ni ännu inte riktigt vet vad ni som individ vill ha. Ni försöker bara känna efter vad som skänker er glädje – så länge det också skänker andra glädje.

Det är dags att kliva bort från sociala, familje-, jobb-, samhälls- och lands-, måsten och önskemål som inte bara är era egna. Vem är ni? Det är det ni kommer att klargöra de närmast kommande dagarna. Och de energier som nu flödar in från Universum hjälper er med detta.

Många av er säger att om ni vinner pengar, då kommer ni att göra det och det för era barn, vänner, samhället, kyrkan och så vidare. Även om det kanske är er dröm är det dags att klargöra om det är en dröm skapad av ert 3D-liv eller av er.

Men bli inte frenetiska i försöken att bestämma vem ni är, låt det hända, gå med flödet – och allt blir bra. Fortsätt drömma eller försöka skapa saker för att hjälpa andra och ni kommer sannolikt att bli stoppade i vägspärrar.

Denna dröm är er och bara er. Den är inte till för att blidka eller värna om andra eller för att visa upp er som en påfågel. Den är till för att förse er med den dröm som bäst samverkar med er nuvarande varelse.

För alla drömmar kan skiftas på sekunden när ni väl gör anspråk på er helhet – vilket många börjar göra. Men ni gör så på sätt som läggs till era 3D vårdande drömmar istället för era individuella drömmar.

Om ni låter er själva flyta i den ström ni nu befinner er i, kommer det en tid de närmast kommande dagarna då ni synbarligen deklarerar er frihet från restriktionerna för dem som ännu inte är i 5D eller era 3D borden och måsten.

Bara för några dagar sedan informerade vi er om att det är dags att skapa er dröm. En dröm ni haft inom er i åratal, kanske eoner. Att skapa stort så att andra ser resultaten av er övergång.

Så är det och så blir det. Men innan er dröm går i uppfyllelse behöver ni internalisera friheten att veta att ni inte kan göra misstag. Att ni inte kommer att förlora vänner, släktingar eller andra genom att skapa rätt dröm för er. Att det inte längre är en gemensam skapelse, utan en personlig.

Er partner kanske inte vill resa lika mycket som ni. Er dröm är att utforska nya länder. En typisk 3D blidkande dröm skulle vara att ni och er partner reste några mil hemifrån för att titta på något ni känner till men som ger liten tillväxt. Ni skulle vara lite glad att få resa och er partner skulle vara lite glad att ha nära hem.

Så är 3D livet – att hyvla av en bit av en dröm här och lycka där – tills ni bedövats att passa in i relationen, samhället, arbetet och så vidare.

De närmast kommande dagarna handlar om att bryta dessa fängsel och utforska vad ni verkligen vill inom er. Det är ert flöde – vetande, förväntande att dessa drömmar ska materialiseras, även om de verkar ologiska. För ni skapar inte inom ett 3D ramverk, utan i en Universell skaparmodell i vilken vad som helst och allting är möjligt.

Sluta blockera ert naturliga flöde med det ni känner att andra förväntar sig av er eller det ni själva förväntar av er. Att gå med flödet antyder förväntan. Att gå med någon annan betonar fängsel och brist på frihet.

Många kan ännu inte förstå vad vi talar om. Ni kommer att göra det så snart energier av personlig frihet verkligen blir en del av er. Ni är ingen annan än ni – så era skapelser är ni, inte för eller med någon annan.

Vänta inte på deras godkännande, samtycke, ilska eller någon känsla som säger er att ni är bunden till deras dröm istället för er egen. ”Vem är ni och vad är det ni vill” är ert uppdrag de närmaste dagarna.

En del av er är skrämda då ni räds att förlora er partner, ert arbete, er plats i samhället etc. om ni är för mycket av er själva. Det kan vara sant. Men som vi konstaterade i början av denna kanal, ni har förmåga att snabbt ändra ert flöde närhelst ni vill. Ni kanske förlorar ert arbete. Ni skapar ett nytt. Ert samhälle kanske inte accepterar er. Ni hittar ett nytt. Och så är det nu och för alltid. Ni är ni och ingen annan vill vara det när de väl passerat gränsen till 5D.

Skapa inte för någon annan än er själv.

Ni håller slutligen på att radera nejsägare och gör fullt anspråk på era skaparförmågor. Låt det vara så då ni tar bort vägspärr efter vägspärr med dem som hindrar er från att vara ni i all er prakt.

De är inte era mästare eller gurus – ni är det. De kan inte skapa ert flöde och borde heller inte vilja vara i det. För det är dags för dem att skapa sitt eget flöde eller återvända till det basala i 5D. De kan observera, men inte följa er, för de är inte ni och ni är inte de.

Skapelse är något nytt, inte en kopia. För om kopiering krävs för komma till 5D skulle ni alla se, handla och vara detsamma. En jord av robotar – något ni provat i eoner bara för att upptäcka att det unika letar sig ut här och där, trots era ansträngningar att få likhet i tanke och handling.

Det är dags att uppmuntra att det unika börjar med er. Så är det. Amen

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...