Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 6 september, 2017

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

6 september, 2017

Kära Ni!

Låt oss tala om ert behov av ett inombords skydd. Kanhända den tanken förefaller ologisk, med tanke på antalet jordbaserade händelser som ni nyligen har fått uppleva.

Medan det stämmer att ni alla är ett, så stämmer det också att man måste kunna simma innan man försöker sig på att rädda någon annan. Det stämmer att era rädslor och ert behov av att vara omhändertagande eller att skapa offer inte är produktiva under denna process av jordskiftande. Er glädje och er självkärlek är det.

Hur är det möjligt att känna sig glädjefylld medan andra förefaller lida? Vi talar inte om att dansa omkring på gatorna, utan i stället att alla som har påverkats av stormarna, bränderna, militära mobiliseringar och andra händelser runtom på jordklotet, nu har förmågan att återta sina liv på de sätt som är mest rätta för dem – och för naturen.

Era rädslor baserar sig på 3D-modeller gällande vad som är viktigt, vad som behöver ske. I stället är händelserna en del av det som är er nya norm. Jorden skälver och skakar för att avlägsna bråtet från sin gestalt, precis som ni gjorde under er själs mörka natt.

Naturligtvis väcker en dylik tanke ännu större fruktan inom er. För ni kan fullständigt inse behovet av en 3D-beklädnad och tak över huvudet, men inte att detta skakande av jorden tvingar fram nya skapelser som alla kan använda sig av.

Detta är en ny jord i en ny tidsålder. Därför är det så att det som varit acceptabelt eller en modell för tillvaron ävenså skiftar. Kanhända att ni bättre förstår det ifall ni tar er en titt på de naturliga huskonstruktioner som vanligen inte längre används – torvskjulen på USA:s slätter, lerhyddorna och de flyttbara tipi-tälten hos vissa amerikanska indianstammar, eller halmtaken och byggnadsstommarna av lera i England.

Fastän sådana strukturer en gång i tiden ansågs vara gångbara, så skulle flertalet av er inte idag bo i dem. Inte för att ni är alltför annorlunda än de som en gång i tiden kallade dessa byggnader för sina hem, utan för att ni har accepterat alltmer bekväma och stadiga bostäder som er norm. Denna norm är vad som på så många sätt håller på att brytas ner överallt runtom på jordklotet. Det som en gång fanns, finns inte längre. Det som nu finns, har hittills inte funnits.

Därför blir ni uppmuntrade till att skapa en livsstil som innefattar behoven för både jorden och mänskligheten – att inte längre förvänta er att jorden ska följa mänsklighetens ledning.

En stor del av förstörelsen under de senaste veckorna är ett resultat av att skapa hem och liv som är ’ologiska’ för jordens behov och naturliga skydd. Grässlätter, skogar, havsrev, Everglades Nationalpark, akviferer, öknar, och så vidare och så vidare, har skövlats för att skapa den rätta platsen för människors bostäder eller industriområden.

Era naturkatastrofer handlar om mänsklig hybris – inte om att skapa en enhet för mänskligheten och naturen.

Storstäder, bostäder, vattendistribution och till och med friluftsområden planeras ofta tvärtemot vad som är naturligt inom något specifikt område.

Drömmen hos alla som bygger nya bostäder eller samhällen har föga förenlighet med naturen. Därför har ett flertal av dessa strukturer förstörts, eller kommer att bli förstörda av naturens krafter.

Detta är inget straff, utan i stället en ögonöppnare för verkligheten.

Kanhända fick ni uppleva något liknande när ni gick igenom er själs mörka natt. Det som en gång var bekant och förmodat kärleksfullt, visade sig inte vara det när ni väl hade tagit av era skygglappar.

Likadant är det för jorden. Jorden har accepterat människans behov av att kontrollera den. Från att skapa regn till att förhindra naturliga skogsbränder, till att bygga på flodbäddar och havsstränder. Träden fälldes, jorden belades med sten, bostäder och industriområden byggdes på platser som inte var naturliga för marken eller för mänskligheten. Så alla kunde förverkliga sin 3D-dröm av att få bo i ett hus i en öken i USA som såg likadant ut som en bostad i den norra delen av USA.

Runtom i världen kan man märka liknande aktiviteter. Skillnaden är att byggnation och aktiviteter i andra länder har förbisett jordens behov på sådana sätt som har värderats högst i det landet.

Det betyder inte att man borde återgå till jordskjulen, utan att man ska lära sig att leva med jorden istället för att kontrollera den med de resultat som ni har fått se – jordbävningar, skogsbränder, väderanomalier, utrotandet av vissa växter och djur, smittor och sjukdomar.

Ert behov av att kontrollera jorden leder till en moteld på sådana sätt som ni inte kunde ha föreställt er ens för några år sedan. Ett behov som har expanderat till rymden – med vapen och satelliter som mållöst svävar omkring, precis så som gäller för allt mänskligt bråte som står att finna överallt i världshaven och vattendragen.

Vad kan du göra? Låt oss återgå till din glädje. I stället för att frukta framtiden, tänk i termer av hur du och andra kan skapa harmoni tillsammans med naturen. Varken mänskligheten eller naturen skapades för att få lida. Men de flesta människor har inte tänkt på naturens behov när de ekonomiskt, känslomässigt eller andligt försöker säkerställa de mänskliga bekvämligheterna.

Hur kan nya bostäder vara ekonomiska och ändå passas in med jorden, istället för att man ska skapa ytterligare en grå eller beige byggnad som minskar eller eliminerar naturens frihet att få sörja för sig själv?

Därför är den glädjefyllda delen i de nyligen inträffade jord-skiftena att de uppmuntrar alla som sporras av att tänka ut ny design och nya processer för att skapa det som strömmar med mänskligheten OCH naturen. Olikt de förgångna tidernas design, vilka sörjde för mänskligheten och förnekade jordens naturliga healingkrafter.

Låt dig själv helas när du gör detsamma för och med jorden. Detta är en tid för nya skapelser – detta är din glädje. Inte att förstöra andras liv, utan i stället att kalla till handling på ett bättre och mer harmoniskt sätt än någonsin förut. Så är det.

Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...