Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 16 mars, 2019

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

16 mars, 2019

Kära Ni!

Hej till alla som känner sig uppfriskade och förnyade. Många av er kommer såklart att svara med att ni känner er annorlunda. Och så kan det vara, fastän de flesta som läser detta meddelande har genomgått massiva förändringar inombords.

Ert personliga uppmärksammande av det är att ni kan se det goda, eller solskenet i ert liv, trots indikationer på det motsatta från media och alla som ni samverkar med.

Kanske er samverkan förefaller vara densamma, förutom att ni känner er obekväm när andra vidarebefordrar negativa tankar eller gärningar. Att lyssna till dem visar hur hemskt livet är eller att använda sig av negativa termer har likställts med ljudet av fingernaglar som skrapar på svarta tavlan. Något ni nödvändigtvis inte har upplevt före de senaste veckornas energier och skiften.

Det är inte så att ni är ovillig att acceptera negativitet, utan i stället att ni inte längre vill fastna i sådana tankar. Liknande som vad ni upplever när er tonåring för tusende gången trutade om vad han eller hon inte fick göra. Ville ni inte springa iväg från huset skrikande, eller tejpa tonåringens mun fastän ni älskade dem?

Likadant är det nu för er. Ni är en del av allt som är av Jorden och alla Universa, men ni vill inte längre huka er ner i rädsla och eftergivenhet bara för att andra gör det. Ni har blivit er egen person. Någon som inte svarar till någon annan, utan någon som är medveten om allting.

Det är en helt annan ståndpunkt än vad ni någonsin har upplevt medan ni befunnit er på Jorden. För ni blev tränad till att tänka på er själv i första hand och på andra efteråt. En indikering på detta är den pågående motsatta träningen i 3D, vilken klassificerar alla som tjänar andra före sig själv som hjältar eller som unika.

Ni håller på upptäcker att ni inte kan tjäna andra om ni inte älskar er själv. Inte i egenskap av tillstånd som ”Jag är bättre” eller ”Alla är ute efter mig så jag måste skydda mig själv”, vilket i eoner har varit normer på Jorden. Utan i stället: ”På grund av att jag älskar mig själv såsom jag är, så har jag energin och behovet att uppleva att vi är ett.”

Innan denna övergång innebar ert tillstånd av självförsvar att alla är fiender om inte motsatsen bevisas. Ert nya sätt att fungera är att alla är en del av er, trots olikheter i åsikter eller gärningar. Övertygelser och emotioner som inte är möjliga förrän ni älskar er själv.

Många av er kontrar med att ni inte känner denna acceptans av andra. Oroa er inte, ni kommer att göra det. Ni ”testar nu vattnen” genom att acceptera alla i er inre cirkel med annorlunda åsikter eller gärningar.

Kanhända någon som hör till er inre cirkel har en mycket annorlunda åsikt än ni gällande religion, politik, själv-hjälp, barnuppfostran eller pengar. Fastän ni inte samtycker med alla deras övertygelser så älskar ni dem. Det är det som vi talar om.

Ni betraktar inte längre livet som svart eller vitt, rätt eller fel. I stället ser ni den större bilden av vad andra håller i sina hjärtan. En syn som dagligen expanderar trots era förnekanden av det motsatta.

För en gångs skull accepterar ni helt och hållet att ni står i kontroll över ert liv, ni har inget behov av att dela upp er från andra. Det är bara när ni fruktar som andra kanske påverkar era tankar eller kontrollerar massorna, som ni behöver förtala dem som är annorlunda än ni.

När ni väl älskar er själv, kommer ni inte att ha något behov av att separera er från någon annan i rädslan att deras styrka eller uppfattningar ska ta över era. Detta är vad som skapade den ursprungliga 3D-rädslan. Ni dolde er sanna kraft för att tillhöra 3D-jorden. I och med att ni gjorde det livstid efter livstid, så glömde ni bort att ni var i kontroll över ert liv, i stället för någon marionett-mästare någonstans.

Några av er kommer att svara att fastän ni står i kontroll över ert liv, så fortsätter de flesta jordborna med att dansa för en dockmästare som varken är kärleksfull eller hedersvärdig. Åh, dessa tankar upplyser er om att ni ännu inte i sanning älskar er själv. För ifall ni gjorde det så skulle det inte vara något bekymmer, för ni vet att allting med tiden kommer att genomgå en förändring. Precis som ni utan tvekan visste att er son eller dotter skulle växa ifrån sina barnsliga leksaker.

Er nuvarande rädsla är att ni är den nya ni, men för de flesta gäller inte detta. Vilket innebär att dagens jordiska rädslor för evigt kommer att fortgå. Att fastän ni är vis och kärleksfull, så finns det inte tillräckligt många som är likt er för att kunna skifta Jorden från fruktan till kärlek. Vi påminner er om att varje 3D-generation har känt likadant om den generation som följer, för efter att ha sett dem leka barnsliga lekar så hade de svårigheter att föreställa sig att dessa ungdomar skulle kunna växa till sig bortom barnslighet. Så är det nu.

Er bild av er själv blir för var dag alltmer kärleksfull. Ni vet att ni står i färd med att mogna till 5D och bortom, i tankar och gärningar. Men ni har ännu inte tillit till att de som följer tar sin övergång på allvar eller ens förmår ha en övergång.

Gräm er inte. Tänk på den här övergången som en ljusfyr som får liv – långsamt i era tankar – och snabbt i våra. Ni tände upp ert fyrsken för flera månader eller år sen, vilket började lysa upp sektioner av vattnet FRAM TILLS att ljuset ökades till att omfatta större delar av vatten under längre tidsperioder.

När en sektion väl har blivit helt och hållet upplyst, så finns inget behov av att ha ett fyrsken utanför, för den blir till en fyr på egen hand. Detsamma sker nu på Jorden. I stället för en fyr, så finns det miljoner av fyrar som sprider alltmer ljus.

Därför bär ni inte längre ansvaret för att lysa upp Jorden. Ni har avslutat denna fas för ett tag sedan, fastän det har varit svårt för er att acceptera att så är fallet. Som om ni har tagit examen från gymnasiet och vägrat inse att ni inte längre är en gymnasie-elev.

Ni är inte längre ansvariga för att lysa upp världen. Detta ansvar har tagits av alla som följer efter.

Ert enda ansvar är att älska er själv – en handling som ni har snabbat på under de senaste veckorna. Därför gäller att de som är annorlunda än ni håller på att bli mindre hotfulla och mer älskansvärda – om inte idag, så i morgon. Så är det. Amen.

 

 

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:

 

Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...