Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 5 oktober

 

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

 

Mina Kära,

Skapelse är en process. Kommer ni ihåg första dagen i skolan och hur rädda ni var över att aldrig kunna klara ett ämne, och så gjorde ni det ett par månader senare? Så är det för er nu.

Ni har fått en kursplan i Skapelse. Nu lär/skapar/leker ni inom denna kursplan tills att ni inte längre behöver inriktning eller uppmuntran.

Hur många meddelanden av kärlek läste ni eller fick ni höra talas om under de sista månaderna och så en dag visste ni vad dessa meddelanden betydde för er? Så en stor del av er inlärning är att skapelse är en rättighet och färdighet – precis som detta var sant för kärlek.

Många oroar sig då det finns en del som de inte helt fullt kan älska eller acceptera, och att de då har misslyckats med kärlekstesten.

Detta är inte sant för ni kunde inte ha gått vidare till detta stadium av skapelse utan att anamma era kärlekslektioner. Men varifrån kommer då er ilska, vrede och icke-acceptans av andra, om ni har öppnat er hjärta?

Detta är föga annorlunda från att lära sig läsa. Er lärarinna i första klassen hänger inte över er för resten av ert liv för att se till att ni använder färdigheterna hon har lärt er. De accepterar, som ni gör, att när ni väl har lärt er basen så kommer er läsfärdighet att fortsätta att blomma.

När ni väl har lärt er att läsa kan ni inte upphöra med den färdigheten. Så är det för ert öppna hjärta.

Det kanske finns en del som ni inte är begeistrade i – och ni undrar varför ni inte älskar eller accepterar dem. Ni är på en annorlunda emotionell plats med en annorlunda kunskapsbas än som var sant för några månader sedan – även om ni känner det som att ni inte alltid utövar kärlek.

En del av er slukade böcker när ni en gång lärde er att läsa. Andra läser enbart det som behövdes i skolan. Trots skillnaden gick båda grupperna framåt. Så är det för er nu.

Ni har öppnat era hjärtan. En del av er vill kraftigt expandera era hjärtfärdigheter. Andra bland er accepterar att era hjärtan är öppna och för er själva vidare mot något av större intresse – men ett öppet hjärta krävs för att gå vidare till denna nya plats.

Var och en av er är unika, men ni har alla grundfärdigheten av ett öppet hjärta.

Detta öppna hjärta behöver nu applicerar för/på er personligen. Glöm för tillfället att älska allt eller att förlåta den och den personen. För ni är i en skapelseklass. Ni har fullbordat era inträdeskrav då det gäller ett öppet hjärta – nu behöver ni gå vidare mot skapelse.

För att göra så måste ni älska er själva tillräckligt för att veta att ni är värdiga vilken som helst dröm. Att ni inte tar från någon med er dröm. Att ni är på rätt plats vid rätt tid.

Många av er expanderar er kärlek, ert hjärta för att inkludera de som gör er obekväma – och har satt åt sidan era skapelsefärdigheter tills att ni fullt öppnar ert hjärta till någon. Medan detta är ett förtjusande koncept så har ni redan öppnat ert hjärta så ni behöver inte längre undra varför den ena eller andra personen inte passar inom er kärleksram. De gör de – precis som ni inte kunde läsa romanen Krig och Fred omedelbart efter att ni lärde er alfabetet.

Er lärarinna i första klassen förväntade sig att ni lärde er att läsa, räkna och så många andra koncept som byggde på varandra, men som inte nödvändigtvis var isolerade.

Det är dags att gå vidare mot skapelse. Det kommer ni att göra – även om de för många av er förefaller omöjligt. Precis som er lärarinna i första klassen sa till er att genom att kopiera bokstäver skulle ni till sist lära er sätta samman dessa bokstäver för att läsa böcker i ert skolbibliotek.

Låt er själva flyta och leka i er skapelseklass. Kanske att ni har skapat er jordliga dröm, kanske inte. Men det kommer ni att göra – precis som det var givet att ni skulle lära er att läsa då ni började i skolan.

Kanske att ni tror att ni bara är kapabla till att skapa små objekt då ni tillhör den mer saktfärdiga gruppen, medan alla andra skapar sina jordedrömmar. Detta är enbart en överföring från 3D där tävlan och behovet att vara bäst ofta styrde över era instinkter.

Låt er själva växa och expandera i er egen takt – som har sagts så många gånger. Allt ni behöver komma ihåg i denna jordskapelseklass är att älska er själva tillräckligt för att veta att ni är värda era drömmar. Detta är Skapelsegrundkursen. Ni har fullbordat grundkursen för Öppna Hjärtat.

Det finns många diktat för hur man bäst skapar överallt på internetet. Ni måste tänka så, göra detta eller så kommer ni aldrig skapa vad ni vill ha. Om ni inte gör det så är det ert fel då ni inte är tillräckligt spirituella, kärleksfulla eller vetandes. Detta är strunt. Precis som någon skulle ha sagt till er första dagen i skolan att ni aldrig skulle lära er att läsa.

Ni kommer att skapa på ert sätt och vid er tid.

Även om er skapelseklass tar slut vid början av 2016, så kommer ni att applicera färdigheterna ni har lärt er under resten av er tid på jorden i detta liv. Når ni lämnar jorden tar ni automatiskt upp era skapelsefärdigheter där ni lämnade dem innan ni föds in på jorden.

Denna skapelseklass är främst för er av den Nya Jorden. Det är därför som ni alla lär er det fundamentala av skapelse. Och det är därför som ni kommer att skapa vad ni vill ha. Och ni kommer att göra det, inte för att det konceptet dikterades till er, utan därför att ni fullbordade er hjärtekurs med högsta betyg och det är dags att lära sig skapelse med era nya öppna hjärtfärdigheter.

För att skapa vad ni vill så fokusera på era hjärtfärdigheter – älska er själva i all er Universala härlighet. Resten kommer att falla på plats. För då ni lär er att ni själva är er egen skapelseande i flaskan så har ni mycket mindre behov av att tävla med, förringa eller tycka illa om andra.

NI kommer att upptäcka att ni är fullständiga inom er själva – och detta kommer att vara sant för alla som följer efter. Så är det. Amen.

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Du gillar kanske också...