Den Galaktiska Federationen via Sheldan Nidle, 6 oktober

 

nidle071112

6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Olika positiva faktorer kommer samman och säkerställer att era välsignelser kommer att mottas av er inom kort. Våra jordliga allierad har kommit överens om en tidtabell, som nu är på väg. Som vi sa förra gången så har en stor förflyttning av fonder till extremt säkra depåer slutförts. Nästa steg är att se till att dessa fonder tryggt kan placeras i respektive distribution centra. Våra förbindelser rapporterar att dessa åtaganden nästa är fullbordade. Det är våra allierades intention att dessa pengar kommer i er ägo så snart som möjligt. Tiden för de olika illegala regimerna kommer därför till ett slut. De som länge har gjort smutsjobben för sina chefer är mestadels i husarrest. Stora arresteringar kommer att bli allmänt kända när dessa skurkar tryggt kan transporteras till speciella områden för omhändertagande. Överhuvudena för denna onda byråkrati av bankirer och usla affärsmän kommer att tas om hand om när det nya regeringsskicket står redo att läggas fram. Till dess har vi begränsat deras tidigare obegränsade makt. De mörkas dagar och deras hemska manipulation av er är i stort sett över! Framför er ligger dagar fyllda med högst mirakulösa nyheter.

Denna serie av utövningar är också förväntade att stänga ned ett globalt psykiskt nätverk av speciellt tränade människor med starka psykiska färdigheter, vilket sattes upp på 1950 och 1960 talet. Dess hanterare har under årtiondena skapat speciella förhållanden där de med rätt mental profil har möjliggjort en stor serie av hemska och avskyvärda brott. Detta nätverk sänder också ut speciella suggestioner för att subtilt kontrollera och manipulera alla. Detta hemska nätverk kommer att läggas ned när dessa oligarkkontrollerade regimer inte längre finns. Som ni kan se så fortsatte den mörka kabalen med många idéer som de hade fått av sina tidigare överherrar, Anunnaki. För närvarande har vi begränsat effekterna av dessa program och ett antal andra, vilka används av de mörka för att blanda sig i och störa era dagliga liv. Vi kan inte helt eliminera dessa än, då liven av de som utför dessa ömkliga gärningar är konstant i farozonen. Vår intention är att ”begrava” ett antal sådana program då rätt tid kommer för oss.

Ni är på en väg som snabbt leder till högre och högre medvetande. Längs med vägen kommer ni att överge vanor och uppfattningar som inte längre är applicerbara på er eller ert samhälle. Det är dessa förändringar som kommer att visa er vart ni är på väg. När Atlanternas experiment sänkte er medvetandenivå så adopterade ni vissa vanor på grund av suggestioner som ni fick av Anunnaki. Dessa många vanor skall släppas och nya kommer att ta dess plats och bli normen. Ojämlikheten mellan män och kvinnor kommer till exempel att tyna bort. Era samhällen kommer att ta på sig vanor och traditioner som i många avseenden speglar våra egna. Andra kommer att bli början på metoder som nära liknar de från våra galaktiska samhällen. När vi landar ämnar våra handledare visa er hur era nya uppfattningar utvecklade sig då ert medvetande vidareutvecklade sig. Denna progression är något vi allmänt förväntade oss. Ni kan nu gå bortom detta. Era handledare önskar att tala med er och förklara denna naturliga process då ni återgår till vem som ni en gång var.

Denna transformationsprocess kommer att förbereda er för att ta emot mycket data, som era handledare skall förklara för er. Denna process kan ofta vara förvirrande. Ett antal mänskliga samhällen på andra världar har upplevt denna transformationsprocess. Vad som gör er så unik är att ni sänktes från fullt medvetande till ett begränsat medvetande. Vi har hjälpt ett antal samhällen att nå deras fulla potential. Vi använder dessa tider som en inlärningskurva för att mäta vad som nu händer med er. Ingen mänskliggrupp har någonsin gjort vad ni gör. Alltigenom denna galax så finns samhällen i olika stadier av utveckling av fullbordandet av deras medvetandepotential. Normalt så tar denna process hundratusentals år av kontinuerliga framsteg. Ni har inte än kunna bilda samhällen kapabla till de välbehövda uppsättningarna av för-förhållanden. Därför kommer vi att driva er framåt genom att använda en viss variant av Ljuskristallkamrar, vilka kan föra er bort från detta urholkade tillstånd till fullt medvetande. Denna operation tillåts genom heliga dekret från Himlen. Tiden för er återfödelse kommer!

Välsignelser, kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Himlens dekret tar effekt då de många vågorna av energi och våra associerades arbete i själva verket är fullbordat. Det finns en tidseffekt som saktar ned dessa olika fonder och nya regler kommer samman och producerar ett nytt finansiellt system av välstånd. I ljus av detta har vi några förslag. För det första så lär er att vara snälla mot er själva. I själva verket gestaltar ni en ny version av er själva. Denna mer spirituellt medvetna ni kan vara mer intuitiv och medvetet ha en bättre förmåga att medvetet se de spirituella rikena. Använd er lediga tid för att vila, meditera och i allmänhet få mer kontakt med ert inre själv. För det andra så lär er att leka/spela på ett lättare och mer medvetet sätt. Ni blir mer medvetna om denna värld på ett annorlunda sätt. Slappna av och lär er att använda era upptäckter för att stärka en mer positiv syn. Kom samman och bli mer kapabla att se vad ni verkligen önskar. Dessa övningar kan hjälpa med hur ni erkänner till Spirit hur ni har vuxit!

Det är vist att dela era mest positiva nya insikter med varandra. Spirituell kunskap handlar om att dela er glädje med varandra. Vi människor älskar att vara i samhällen. Vi Mästare kommer ofta samman för att göra precis detta. Vi ber och reciterar tillsammans för att hjälpa vårt globala mänskliga samhälle. Denna process är naturlig för oss. Då ni växer i medvetande så börjar ni också att se kraften i positiva och gudomliga samhällsaktioner. Vad det kan uppnå är i sanning enastående! Då ni övar detta med tiden så kan ni också upptäcka dessa förtjusande kraft. Det ger er glädje att hjälpa en annan och ge dem en väg för att växa. Dessa gudomliga handlingar av godhet är ytterst tillfredsställande. Då ni gör detta till en sann vana så lär ni er hur dessa handlingar verkligen når det Gudomliga! Var en som följer sitt hjärta och utövar kärlekens sätt.

Hjärtats sätt är det Gudomliga och Heliga sättet! Det är Himlens energi som flödar djupt inom er! När ni först går bortom er magiska ritual så går ni till speciella Mästare vars älskvärda uppgift är lära er om vad Himlen önskar att ni skall göra. När ni väl är utbildade så vänjer ni er snabbt vid era heliga förpliktelser. Dessa blir snabbt självklara för er, så att ni framgångsrikt kan gå på er väg. Vi Mästare kommer ofta samman för att berätta våra förunderliga historier om hur vi, efter många liv på Jorden, gavs en stor dispens. Detta hade förtjänats genom ett antal exemplariska liv. Denna inträdesceremoni var i sanning sagolik. Detta ser vi som ett speglande av var ni kommer att genomgå Ljuskristallkamrarna. Var därför visa och följ ert hjärta mot en i sanning positiv och högst underbar erfarenhet!

Idag undersökte vi mer av vad som händer runt omkring er. Detta rike närmar sig snabbt punkten då det kommer att genomgå den första av många examineringar av medvetande. Då ni framgångsrikt tar er igenom var och en så var i glädje! Vet att ni står allt närmare fullt medvetande och ert eget galaktiska samhälle. Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

Du gillar kanske också...