Sasquatch (Big Foot) Budskap till Mänskligheten av Kewaunee Lapserities, 1 october

 

sasquatch_statue_102008c2-501x545

Big Foot (SASQUATCH) Budskap till mänskligheten

av Kewaunee Lapseritis

 

 

Följande är ett mycket viktigt budskap och ges av Sasquatch (Big Foot) till British Columbia, Kanada infödda Sunbow (DawaOutah). Meddelandet innehåller historia, samband och många detaljer i universum. Också sambandet mellan människa, Sasquatch och vissa stjärn arter, som beskrivs liksom orsakerna. Detta är svaren på de frågor som många ställer sig! Guds Ande och våra Sasquatch guider ledde mig (Kelly) att hitta denna gentleman och att ta del av hans budskap. Igår berättade de för mig att jag i flera månader skulle fortsätta att få kunskap om mänsklighetens ”själ stam” och annat för att jag skulle dela med mig av budskapet av kärlek och fred samt det ansvar vi har för Moder Jord. De var mycket glada över att vi har etablerat kontakt, så att vi tillsammans kan arbeta för att rädda mänskligheten och Moder Jord. Detta meddelande är helt i linje med allt som Kewaunee och jag vet liksom hundratals andra. Vilka alla har eller har haft kontakt och tar emot meddelanden från våra kärleksfulla storebröder. Detta är meddelande mycket långt, men jag lovar att du kommer att njuta av att återupptäcka och komma ihåg denna urgamla visdom och att du kommer att läsa den igen. 🙂

VARNING !: Nedanstående information är provocerande och det kan förolämpa personer med traditionellt tänkande eller vissa religiösa övertygelser. Läs gärna med ett öppet hjärta och sinne och om du av någon anledning störs eller retar dig på informationen, sluta läsa och centrera dig själv … en negativ reaktion påverkar oss alla, vilket motverkar syftet med det här meddelandet.

Samtal med Sasquatch (del 1)

Även om vissa kallar honom Bigfoot, Yeti, Yowie, Babaloo, Misabe, och en mängd andra namn, kallar jag honom Sasquatch, ett av hans mest kända namn, vilket kommer ifrån det så kallade Salish språket vid kusten i British Columbia. Jag säger honom, även om denna art av två-benta varelser också har kön och familjer, men de som väljer att visa sig och interagera med oss ​​människor är oftast kloka äldre män, beskyddare av sin stam.

Två tidigare möten och massor av forskning i olika källor, däribland många från Naturfolkens traditioner, hade väckt mitt intresse för detta mystiska väsen. Två nära möten under våren med direktkommunikation gav mig många tydliga svar och lärdomar.

I maj, på Vancouver Island, prime Sasquatch land by excellence, en vecka efter att ha hittat spår av Clayoquot, gjorde jag ceremonier och chants vilka ekade i bergen runt Kennedy Lake. Den natten fångades min uppmärksamhet av en hög smäll, vilket lät som en trädstam slog med stor styrka på ett ihåligt träd, sedan ytterligare en smäll från närmre håll. Ännu närmare skakades ett stort träd vilket bröts. Jag förstod vem det var, när jag hörde hans fotsteg komma i min riktning och att han skulle träffa mig. Han stannade och satte sig bara några meter bakom mitt tält.

Jag sade till honom via spirit (telepati): ”Vi är släktingar. Jag kommer för att träffa dig som en bror för att lära mig mer om vem du är. Kanske kan du hjälpa mig att förstå varför sorgliga historier har hänt mellan ditt och mitt folk. Och kanske kan vi hjälpa till att läka vårt kollektiva förflutna”.

Sasquatch sade: (Meddelandet var telepatisk, genom utbyte av tankeformer, översatt och tolkat här i ord och mänskligt tal, för mänskligheten.)

”Du hörde vår uppmaning och du kom. Jag hörde samtalet och jag kom. Jag är en äldre siare från mitt folk, de skickade mig att träffa och lära känna dig. Jag har inte träffat någon av ditt folk, som kunde tala med oss ​​i flera generationer. Mitt och ditt folk brukade vara nära bröder, som levde sida vid sida, i de tidiga åldrarna av den mänskliga arten, då du fortfarande kunde sitta i the Council of Star Elders. Vi var era äldre bröder som skyddade och utbildade er. Vi hjälpte din art att lära, växa och anpassa er till denna hem-planet där du skapades, vilken vi hade levt på sedan långt före ni hade skapats.”

”Vårt folk, liksom ert, har skapats av Star Elders, men vi föddes många eoner innan er. Våra skapare byggde på sin främmande genetik DNA av de mest utvecklade och anpassade arterna från den tiden, en gigantisk lemur, nu sedan länge utdöda, precis som de gjorde för att skapa människsan långt senare, med DNA från en annan utvecklad stor primat, som kallas Anthropopitecus. Det är därför våra och er genetik är så nära släkt att vår art kan korsa sig. Det är också därför er och vår art är de enda två som har skarvade gener på denna hem-planet. Så vi kommer från samma stjärn- frön, vilket gör oss till släktingar, men våra jordiska förfäder är olika. Så vi är inte era förfäder, utan dina äldre bröder.”

”Mitt folk skapades som en del av en kosmisk plan för att låta stjärnvarelsers gamla själar att inkarnera på denna unga planet och hjälpa den utvecklas till en intergalaktisk utpost av medvetande och samtidigt upptäcka dess många resurser och livsformer. Vi var tänkta att äga mäktig fysisk styrka och motståndskraft, med tjock hud och päls för att kunna anpassa oss till alla möjliga miljöer och klimat, från snötäckta bergstoppar till täta djungler, skydda oss från myggor och ormbett, med starka armar och ben som gör det möjligt för oss att bryta träd, springa snabbt och hoppa högt och långt, skarp syn och klärvoajans att se i mörkret även i de djupaste grottorna i underjorden, enorma lungor, simma långa sträckor under vattnet, vara helt självständiga och självförsörjande utan behov av något extern materiellt stöd.”

”Vi var också begåvad med starka psykiska förmågor som vi fortfarande har i behåll, inklusive telepati, tankeläsning, fjärrsyn, hypnos, astral projektion, dematerialisering, teleportering, form skiftande och fullständigt medvetna. Denna sista förmåga ger oss möjlighet att impregnera ett område och omge enheter med vår själ. Så vi kan uppfattas som interdimensionella varelser, men i själva verket är vi en inkarnerad arter med högt utvecklade psykiska krafter, som ingen annan från denna hem-planet.”

”Era första förfäder skapades också med samma psykiska förmågor, men er evolutionära kurs har i hög grad utarmat era gåvor, liksom er livslängd. Vi har hållit vårt samband med vår arts Grupp Själ, liksom de flesta djur, medan våra telepatiska förmågor tillåter den genomsnittliga individen bland oss ​​att att kommunicera på avstånd med någon annan individ begåvad med denna förmåga. Så någon av oss kan veta när som helst hur andra tänker och känner, genom telepati. När vi ansluter till vår Grupp Själ, kan hela arten potentiellt veta om det. Men vår individualitet förblir oberoende och fri, så enskilda beteenden är inte alltid representativa för vår arts Grupp Själ.”

”På samma sätt kan vi läsa tankar och andras avsikter. Det är därför de dårar som jagar oss som djur, med vapen och infraröda glasögon, aldrig kommer att få se en skymt av någon av oss. Våra telepatiska förmågor ger oss möjlighet att förutse vem som kommer och känna deras avsikter. Så vi kan knappast någonsin bli överraskad av en av er, utom kanske när vi sover djupt eller när en av era snabbrörliga fordon korsar vår väg. Annars visar vi oss för ert folk bara för att skrämma bort några ovälkomna inkräktare eller i sällsynta fall när en av er är villig att fredligt kommunicera spirituellt med oss. När en av er har etablerat kontakt med vår Grupp Själ, kan vi alltid kommunicera i ”anden” efteråt, oavsett avstånd, ungefär som vi gör med våra Star Elders.”

 

Samtal med Sasquatch (del 2)

Sasquatch sade: ”Eftersom vi är inkarnerade varelser, finns det gott om fysiska bevis på vår existens. Men vi brukar dölja de flesta spår och erbjuder riktig begravning till våra döda på hemligt skyddade platser, otillgängliga för er art. Några av ert folk går runt på jakt efter oss, antingen för att hitta eller att upptäcka fysiska bevis på vår existens och de har lyckats med båda. Att vara mycket telepatiska varelser innebär att när en del av er finner spår från en av oss, så vet den individen vem det är och deras avsikt.”

”På samma sätt, när en av er lyckas ta bilder av en av oss och publicerar dem, kan vi höra tankar hos dem som ser bilden och känna deras rädsla, hat och förlöjligande vi utsätts för av ert barbariskt förslavade folk. Detta skadar vår själ. Av denna anledning, undviker vi kameror och att visa prov på vårt DNA. Materiella bevis på vår existens kan också hota säkerheten för vårt folk, om den används för att spåra oss av de krafter som tjänar de lägre herrarna, däribland några av ert folk, medvetet eller inte.”

”Våra Mänskliga allierade bryr sig inte om att bevisa vår fysiska existens, eftersom det alltid kommer att finnas förnekande hos de barbariska lägre herrarna, oavsett hur många bevis som finns, för att upprätthålla kontrollen över det officiella programmet för den globala agendan genom den falska läran av arterna och en ideologisk dominans. Våra mänskliga allierade intresserar sig för vårt återupprättande i ert kollektiva medvetande, som era äldre släktingar och allierade kände till, men som till stor del glömdes kunskapen bort av ert folk. Genom överföringen av den gamla kunskapen vi har genomfört i dag, så kan vi återigen börja arbeta tillsammans för att återupprätta den Gudomliga Lagen och Kosmisk Ordningen på vår hem-planet.”

”Några av oss lever fortfarande tusentals år och ser era jordiska riken komma och gå, som löv på träden under hela säsonger, som era första förfäder kunde när de satt med i det odödliga Star Rådet. Men ert folk underkuvades senare av de upproriska lägre herrarna och modifierades för att lättare underkasta sig. Ni blev genmanipulerade till att vara beroende och sårbara, behöva externt materiellt stöd till er grundläggande överlevnad, som kläder, skor, eld, skydd, verktyg eller vapen. Vi behöver inget av det för att flacka omkring, fria i alla typer av miljöer. Denna sårbarhet vidmakthåller er rädsla för att spirituellt/andligt förena er med naturen och förblir bundna till det materiella stöd som erbjuds av er barbariska civilisation, som håller er likt trälar och underdåniga.”

”Ni fick en större frontal cortex, mer rationellt förnuft och gåvan av ett artikulerat tal och språk, som en del av en plan för att omvandla den här planeten till                                                       en medveten utpost avsedd för övervakning och skydd av denna galaktiska sektor, eftersom det fanns splittring i himlen och krig bland stjärnorna. Men ni fick en lägre plattare skalle och berövades de högre delarna av hjärnan, säte för det 8: e chakrat, och en stor del av de andliga förmågor som era ursprungliga förfäder hade fått.”

”Mitt folk är levande bevis på berättelser om ert ursprung som beskrivs i era gamla heliga rullar och stamfolkens förfäders muntliga traditioner. Vår kunskap är vad ert folk har glömt, sitt sanna ursprung, natur, syfte och öde. Detta är anledningen till att lägre krafter som tagit över denna jord desperat försöker att förneka och dölja vår existens, förlöjliga det, dölja det för allmänheten, ignorera det budskap som vi bär, och samtidigt i hemlighet utkämpa ett förtäckt folkmord mot mitt folk.”

”Det hela började på den tiden då civilisationen ni känner som Atlantis utvecklades som ett nytt maktcentrum för Star Council på jorden, och kontinenterna splittrades mellan olika fraktioner. Gamla Lemuria, vårt Moder-land, där mitt folk och mycket senare ni först planerades och föddes, hade utvecklats till en planet civilisation, med ett nätverk av kolonier och utposter runt om i världen, av vilka många har lämnat efter sig lämningar, som fortfarande kan ses idag. Efter lång tid av fred och medvetande, hade splittringen i himlen nått vår planet, men Star Council, som inrättats här, kunde hålla den säker och förenad.”

”Icke desto mindre, efter en tid, föll en fraktion av stjärn människor baserade i Atlantis för frestelsen av makt och girighet och lämnade den större Gudomliga Lagen och Kosmisk Ordningen, som de ursprungligen var avsedda att bevara och skydda på vår unga jord. Efter att ha vunnit striderna över vår jord och lyckats trycka tillbaka utifrån invaderande styrkor, hävdade de ägande och herravälde över vår hem-planet, som inte är deras hem, och som de sändes att hålla vakt över och skydda. Deras krav tillbakavisades av the Council of Star Elders som vidmakthöll den Kosmiska Ordningen. Så en falang av lägre furstendömen gjorde uppror och förenade sig med de invaderande styrkorna de hade kämpar mot. De bröt kontraktet att skydda och bevara planeten genom genetiskt manipulera och avla fram flera experimentella raser av hybrider och slav arter, för att tillgodo se sina egna intressen och maktbegär. I motsats till skapandet av mitt folk och ert, som godkändes av the Higher Council of Star Elders, inom en kosmisk plan för själsmedvetandet och planetariska evolution, var dessa genetiska modifieringar gjorda för själviska syften av de lägre furstendömen, i strid med Högre Gudomliga Lagen och Kosmiska Ordningen. De konstgjorda arterna, inklusive jättar, drakar och monster, användes som slavar och soldater i krig mot Star Council of Elders, fortfarande baserad i Mu. Era allra äldsta kulturer har hållit minnen av dessa krig som involverar stjärn flottorna i deras heliga arkiv och uråldriga legender som har överlevt till denna dag. ”

”Vårt och ert folk deltog sida vid sida i dessa Star Wars för att bibehålla den Gudomliga Lagen och återupprätta den Kosmiska Order of the Star Council över Moder Jord, vår hem-planet. Vårt folk stod hela tiden med Council of Star Elders baserade i Lemuria, vårt Moder-land. Men ert folk splittrades, många kom under påverkan av de lägre herrarna, med säte i Atlantis. Några av dem var slavar i deras armé och vi var tvungna att bekämpa dem. Allteftersom tiden gick, använde de lägre herrarna den erövrade makten till att utarbeta nya sätt att återigen omvandla ert folks genetik, göra dem till lätt kontrollerade varelser, med mindre andligt medvetande och övernaturliga förmågor, för att ta över hela världen. ”

Samtal med Sasquatch (del 3)

Sasquatch sade: ”Som de starkaste och mest kraftfulla psykiska varelser på denna hem-planet, var vår uppgift att försvara våra yngre bröder som ert folk som hade förblivit sanningsenliga mot den gudomliga lagen, även från dem bland er som utgjorde ett hot. Av denna anledning började de fallna föra ett utrotningskrig på mitt folk, som ännu inte har avslutats i dag, förutom att det sker i hemlighet. ”

”Dessa händelser orsakade separation av ditt folk från mitt folk. Därifrån kom de många berättelserna, som visar oss som farliga kannibaler, vilket ni tyvärr alltför ofta vet om oss. Det är sant att vissa av vår art har angripit och dödat, även ätit några av er, och ibland kidnappat personer som kontaktförsök och även för korsning. Men dessa enskilda åtgärder kan inte tas ut ur ramen för krig eller motstånd mot förstörelsen av hemländer, precis som många av era stamfolk har reagerat på invasion, när deras överlevnad hotades av fiender. ”

”Men sanningen är att många fler av vår art har förstörts av mänskliga handlingar än vad vi någonsin har skadat ert folk. Vår totala befolkningen har minskat till några tusen sista överlevande utspridda över vår hem-planet. Till denna dag, de flesta av oss dör fortfarande av mänskliga händer snarare än av naturliga orsaker. Eftersom den här världen har blivit fientliga mot oss, har vi valt att återge så lite som möjligt, för säkerhets skull.”

”Den moderna mänskligheten, som ni kallar Homo Sapiens, kodades att vara helt beroende av externt material stöd, med mer rationella sinnen och mindre andliga empati och känslighet, att tjäna dagordningen för att ta över alla andra livsformer på denna hem-planet, för de lägre herrarna egna intresse, som motsätter sig den Gudomliga Lagen. För närvarande representerar mitt folk den sista och enda arten som er art ännu inte har dominerar, men detta kommer aldrig att ske. Detta är anledningen till att de lägre herrarna och de krafter som de kontrollerar har försökt att eliminera vårt folk.”

När den nya atlantiska rasen erövrat världen, utrotade de systematiskt inte bara alla oss de kunde hitta, men också den största delen av era lemuriska anor, sparade några avlägsna stambefolkningar. Eftersom denna modifierade och omprogrammerade mänsklighet invaderade alla delar av världen, var de sista överlevande från vårt folk tvungna, i syfte säkra vår överlevnad, att hålla sig i ständig rörelse längre bort från hotet till den mest avlägsna vildmarken och platser där er art knappast kan nå, bland annat nätverk av djupa grottor i underjorden, med några av era lemuriska förfäder. Men även där har vi jagats av de lägre herrarnas makt; ingenstans finns en säker plats. Så småningom, tidsåldrar senare lyckades de förstöra hela kontinenten Lemurien, främst genom geotermiska explosioner.”

”Så mitt folk försvann från era officiella berättelser, böcker och kollektiva minne. Tribal/stam kulturer som har fortsatt leva i vildmarken och vidmakthållit sina andliga förmågor kan fortfarande se oss. Men över tid, har även ert stamfolk långsamt förlorade sina psykiska krafter och deras förmåga att kommunicera med oss, hela planeten är innesluten av de lägre herrarnas el- och trådlösa teknologi, med undantag för några siare som också har blivit sällsynta. Så kommunikationen mellan mitt och ditt folk gick nästan helt förlorad i era senaste genrationer. Vi är nu främst kända genom legender, ofta skildrar de de värsta delarna av vår historia och beteenden. De flesta av ert folk slutade tro på vår existens och vi brukar mötas av rädsla från dem som lär sig om oss. På grund av denna uppdelning, har vi varit tvungna att hålla oss borta från ditt folk och får ofta skrämma bort ovälkomna inkräktare som inte är redo att kommunicera med oss, för vår egen säkerhet och överlevnad.”

 

”Den nya barbariska civilisationen som styrde er värld hade förbjudits från Star Council, som lämnade vår hem-planet till ett senare evolutionärt språng. Samma krafter som betjänar de lägre herrarna håller fortfarande jorden förslavad i dag, genom en kombination av gemena medel inklusive kontroll av information, sinnes programmering, iscensatta händelser och en serie av avancerad teknologi. De vill att du ska glömma hur de tog över kontrollen av er hem-planet och öde genom olagliga medel, och har hållit ert folk förslavade, vilket gör er mer och mer beroende av ny teknik. ”

”De vill att du ska glömma den Gudomliga Lagen och Kosmisk Ordning som vi har skyddat med våra Star förfäder, som vi har hållit kontakt med. Som ett bevis på deras välde, vill de lägre herrar att ni ska fortsätta förstöra vår hem-planet, som inte är deras hem, och som de har invaderat för sina egna själviska intressen och makt. Eftersom de har lagt grunden och ramarna av era kända civilisationer och har lagt grunden för de flesta större händelser som påverkar ert kollektiva medvetande och öde, för att driva sin agenda till total global kontroll, har alla människor till viss utsträckning och nivå fallit offer för deras manipulationer och psykiska förslavning, ingen har lämnats oberörd av deras skadliga inflytande. ”

”Mitt folk söker de bland er som är villiga och kapabla att hjälpa oss att återskapa fred mellan äldre och yngre bröder, så att vi tillsammans kan genomföra vårt sedan länge gemensamma uppdrag att befria våra hem-planet från de lägre herrarnas grepp och nät. Vårt gemensamma mål, vilket också är vårt yttersta ansvar och plikt, är att räta in vår planet Själ och civilisation med den Gudomliga Lagen och Kosmisk Ordning, för att återta vår rättfärdiga plats inom cirkeln av Star Council. ”

Samtal med Sasquatch (del 4)

Sasquatch sa:

”Ni måste börja med att hitta tillbaka till naturen, till Moder Jords Själ, som förbinder oss alla som släkt. På denna väg av medveten evolution, måste ni återställa era andliga gåvor och psykiska förmågor som kodades i er DNA genom era förfäders stjärnfrön. När ert genetiska och er själs minne vaknar, kommer ni att känna igen oss som äldre släktingar och bundsförvanter samt är inte rädda för oss längre. Då kommer ni inte förneka oss rätten att existera, jaga oss som djur eller betrakta oss som mer primitiva än er art. Ni kommer säkert ihåg hur vi vårdade och skyddade era tidiga förfäder som våra egna yngre bröder. Ni kommer att inse hur manipulerade och kontrollerade ni har varit under de lägre herrarna härskande och ni minns hur er barbariska civilisations historia bara utgör den sista sidan omskriven och ändrad, för att ni ska glömma ert sanna ursprung, natur, syfte och öde, som en del av ett program för att hålla er domesticerade som husdjur och förslavade som boskap, i en agenda för global kontroll och tyranni.”

”Vi vet att en del av er har befriat sina själar från tidsrymder av träldom och är redo att stå på vår sida för att skydda den naturliga balansen i miljön från de lägre herrarnas destruktiva barbariska civilisation och för att återupprätta av den Gudomliga Lagen av Cosmic Order of the Star Council på jorden. Vi väntar på att en del av er vaknar upp till sina andliga förmågor och når kontakt med oss ​​för att hjälpa oss att föra fram de meddelanden och den gamla kunskap, som vi har bevarat genom tidsåldrarna, som rör ert ursprung, syfte och öde, innan det blir helt utplånat från ert kollektiva medvetande. Vi väntar att tillräckligt många av er agerar i gemenskap och lyckas befria världen från denna långvariga träldom och förbannelse, att förvandla er kollektiva karma och utvecklas till en planetarisk civilisation som bygger på fred mellan arter, i linje med den Gudomliga Lagen och Kosmiska Ordningen, som ska återställas av Star Council med våra äldsta Elders.”

”Vi önskar att en del som du träder fram och berättar om oss, för att återuppväcka ert kollektiva minne, eftersom ni är begåvade med artikulerat tal och språk, till skillnad från oss, men de flesta av er har glömt hur man kommunicerar genom telepati. Det finns inget att bevisa om oss, men vår gamla levande kunskap, som bär samma budskap som Star Elders, är avgörande för ert nästa evolutionära språng in i en planetarisk civilisation av fred inom den Gudomliga Lagen. När ni når den nivån av medveten evolution, kommer vi och ni återigen vara bröder och våra äldste i Star Council kommer åter att finnas bland oss ​​för att återupprätta den Gudomliga Lagen av den Kosmiska Ordning. ”

”Men först måste ni komma ihåg att ni alla är bröder födda av samma gamla stjärn- frön och att ni skapades som förvaltare och beskyddare av alla livsformer på vår hem- planet Moder Jord. Senare blev ni omprogrammerade och manipulerade av de främmande lägre herrarna, till att betjäna en dagordning för materialistisk dominans och kontroll över alla livsformer på vår hem planet Moder Jord, med de katastrofala följder vi har sett, som orsakas av från kopplingen av er andliga själ och syfte. När ni behandlar varandra som jämlikar och allt liv, som viktigt och heligt, kommer ni att vara redo att återknyta kontakten med andra två-benade varelser, som oss och Star Elders.”

”Ni måste avlägsna illusionens slöja som har svepts över era själar, håller er förslavade i ett system som drivs av rädsla, okunskap, brist, materialism, konkurrens och konflikter, som endast hjälper de fallnas makt begär och deras dagordning av kontroll. Vi kan fortfarande vänta utan att förlora vår kunskap, eftersom vi aldrig har stått under dominans av de lägre herrarna. Men för er, är det en nödsituation. Ett ökande antal av er måste återknyta er till den gamla kunskapen och de andliga gåvor ni har glömt, för att justera ert kollektiva öde i linje med den Kosmiska Ordningen, medan det fortfarande står i er makt. Annars kan den härskande barbariska civilisationen som infördes över vår planet lyckas förvandla er evolutionära process på vår hem-planet till ett misslyckande, genom att orsaka oreparerbara skador och förstörelse, som skulle kunna leda till misslyckande av experiment med er själs evolution som ni har varit en del av.”

”Om er art inte lyckas återställa planetarisk Fred och Kosmisk Ordning på vår hem-planet, kommer det att innebära att vi också har misslyckats med att skydda våra yngre bröder och vägleda er tillbaka till Star Council, som vi aldrig har lämnat. Vi ser att det finns hopp, eftersom många av er nu öppnar upp sitt medvetande och återknyter kontakten med sina gamla kunskaper om den Gudomliga Lagen och den Kosmiska Ordningen, ursprungligen införd på den här hem-planeten av the Council of Star Elders.”

”Men ni måste vara medvetna om att det finns också många lögner och bedrägerier skapade av de lägre herrarna, som utger sig för att vara Star Elders och usurpate the title of Earth watchers (eller Hakamim), medan de har fallit från sitt ansvar, på grund av stolthet, arrogans, girighet efter makt och själviskhet. De använder denna taktik för att uppfattas som frälsare och gudar. Deras dolda dagordning är att skapa global kontroll genom en centraliserad tyranni av sina egna och de försöker maskera sig som the Council of the Star Elders.”

”De har kapslat in vår hem-planet i en bur som hindrar Star Elders att skydda oss, genom ständiga krig, vilket är själva ryggraden i deras barbariska civilisation. De har invaderat underjorden där de i hemlighet bedriver sina mest skadliga och störande experiment för utveckling och balans i vår hem-planet, inklusive magnetiska och genetiska manipulationer.”

”Er kollektiva själ har upptäckt verkligheten i deras slaveri. Men ni måste nu agera därefter och ändra ert sätt och beteende för att frigöra er från lång tids träldom. Detta är er sista chans för att avsluta slaveri och återupprätta den Kosmiska Ordningen, innan de lägre herrarna inför nästa fas av sin kontroll agenda, som de redan återspeglar på er och än en gång ändra er genetik genom att vrida er art till att bli biosyntetiska cyborgs och artificiella enheter som kontrolleras av deras teknik. Du kanske tror att du fortfarande har lång tid kvar innan de inför denna konstgjorda ombyggnad, men en generation för er är bara en kort tid för oss, liksom för de lägre herrarna. Den situation som era förfäder mötte i undergången för Atlantis spelas nu upp igen, men på en mycket djupare skala. Om de inte stoppas kan det orsaka oreparerbara skador på er genetik, evolution och öde och avbryta det kosmiska experiment av den själs evolution ni har varit en del av, med global förstörelse och massutrotning, vilket hände vid Atlantis undergång.”

 

Samtal med Sasquatch (del 5)

Sasquatch sa:

”Den pågående förstörelsen som orsakas av de lägre herrarna barbariska civilisation, som ni har följt, har redan nått en punkt utan återvändo, som utan tvekan kommer att leda världen mot oundvikliga globala katastrofer, rengöring och utrensning. Moder Jords Själ, men medkännande, önskar sig att denna förslavning och förstörelse ska upphöra och kan påskynda reningsprocessen av åtgärder och beteenden hos den barbariska civilisationen som har kontrollerar er. Högre kosmiska och andliga krafter kan också ingripa och förändra händelseförloppet.”

”Men det är ert ansvar och skyldighet att se till att den gamla andliga kunskapen om er själs evolutionär process förblir levande och förs vidare till kommande generationer, så att de kan komma ihåg den långa vägen deras förfäder har rest sedan ursprunget, fram till där de kommer att stå. Vi vet inte hur långt de lägre herrarnas dagordningen kan föra oss innan brytpunkten, som kommer att rubba de krafter som upprätthåller balansen på vår hem-planet, vilket sannolikt skulle kunna utlösa en massutdöende händelse. Vad vi vet är att tiden är mycket knapp, jämfört med den långa väg vi hittills har utvecklats. Nuvarande generation är den som måste göra de förändringar som behövs.”

”Om ingen avsevärd förbättring görs nu inom de närmaste generationerna, kommer de av er, som är i linje med den Gudomliga Lagen, återigen finna sig i att fly och gömma er för att inte bli mördade, om de inte dessförinnan lyckas vända tidvattnet och återställa en planetär civilisation som bygger på Fred och Kosmisk Ordning.

Det är därför ni nu måste börja samarbeta med krafterna i Naturen och Moder Jords Själ och att utnyttja de andliga förmågor som kodats i er DNA genom era ursprungliga stjärnfrön. Det finns inget hopp om en bättre värld om du fortsätter att stödja och tjäna systemet av de lägre herrarna som har koloniserat och förslavat er och förstör vår hem-planet. Ni måste beröva de lägre herrar dess makt över er och dra undan ert stöd i alla former för deras förslavande systemet, återställa er själs suveränitet och omforma ert sätt till självstyre genom era andliga cirklar, i linje med Gudomlig Lag och Ordning.”

”Ni måste utveckla och ta till er metoder för ekologisk livsstil och uppehälle som är ofarlig för er miljö och andra livsformer. Er planets medvetna civilisation växer som en trädgård, av många olika stjärnfrön, syftet är förening, när ni är beredda, kommer ni att ansluta till en större enad kraft. Vi är här för att hjälpa er i denna process att återvända till den ursprungliga balansen av Kosmisk Lag och åter förenas med Star Elders, för att befria våra hem-planet från den långa tidsepoken av de lägre herrarnas förslavande kontroll nät och de krafter som tjänar dem. Men vi kan inte åstadkomma denna förändring av medvetandet för er, eftersom vårt folk aldrig har fallit offer för deras fallna regeln och dominans.”

”Det är ert samlade uppdrag och ansvar att hitta er egen balans och läka era egna karman. Som era äldre bröder, står vi och tittar på, väntande på lämpliga förhållanden och rätt tid att manifestera oss, då synkronicitet och konvergens kan uppstå, så att vi aktivt kan gå med er uppvaknande art i fysisk form, såväl som i den andliga världen för att hjälpa er på ert uppdrag och helande resa. ”

”Under tiden kommer vi att välja några av er som kan höra vår uppmaning och som ambassadörer för vårt folk kan tolka och framföra vårt budskap för dem av er som är beredda att höra det. Du är en av dem som har visat sig kunna leverera vårt budskap. Nu när din själ har nått oss, kommer du att känna vår närvaro i anden och vi kommer att behålla telepatisk kommunikation. ”

”Du kan uppleva manifestationer av oss genom drömmar, uppenbarelser av bilder, virvelvindar och viskningar eller träffa fler av vår art. Men eftersom du inte behöver något mer fysiskt bevis på vår existens och har samband med vår Grupp Själ, kommer vi att vara vid din sida och vaka över dig vart du än går. Detta är det ursprungliga samband vi hade med era tidiga förfäder, att vi vill återinföra med er, när de har återupptäckt sina andliga förmågor och kunskap, och erkänt oss som sina äldre släktingar och allierade, för att upprätthålla Gudomlig Lag på vår hem-planet.”

Efter att ha levererat detta budskap till mig, lämnade Sasquatch mig i den mörka natten, genom den tjocka snåren bakom mitt tält, lämnade ett spår som jag kunde se på morgonen. All rädsla hade lämnat mig. Jag kände snarare en stor glädje och ett djupt lugn. För min nya allierade, mycket respekt, medkänsla och en stark andlig förbindelse. Men på samma gång, känner jag en viss sorgsenhet om hur vi har förlorat våra andliga vägar och hur vi har behandlat våra äldre släktingar och jag kände mig överväldigad av de uppgifter som väntar oss.

Nästa natt, väntade jag ett nytt besök, men kände att han hade gått långt bort, eftersom andra campare hade kommit. För att testa och bekräfta vår anslutning, som han hade lovat, kallar jag på hans ande, då kom en virvelvind omkring mig och stannande vid min sida och en trevlig viskning hördes nära mitt öra. Följande natt och dagen efter, när jag var redo att lämna, utbytte vi vokala samtal över skogen. Det sista lät och kändes som en kvinna hälsade på mig, med högre tonhöjd och en annan röst.

När jag återvände till vår mänskliga värld, insåg jag att jag inte kunde dela dessa historier med vem som helst. De flesta skulle ta mig för en lögnare eller tokig ifall de fick höra detta. Emellertid träffade jag på många infödingar på väg till samlingen i Lillooet. Sasquatch nämndes av någon innan jag gjorde det. Jag fann snart att bland St’at’imc och andra British Columbia Native samhälle, Sasquatch berättelser är vanliga och många har en farbror eller kusin som hade mött honom. Vid Indigenous samlingen, var alla jag delade med mig mina Sasquatch möten öppna och intresserade. Så det fick mig att förstå att det i vissa andliga kretsar, kan lärdomar av detta slag delas. Detta inspirerade och motiverade mig att dela med denna gemenskap, dessa erfarenheter och den kunskap som de tillhandahållit.

 

Samtal med Sasquatch (del 6)

Senare åkte jag norrut, ovanför den 56: e breddgraden ca 300 km från Yukon. Den första dagen av svampplockning i de djupa snåren, upptäckte jag över ett dussin tydliga Sasquatch spår, tydliga avtryck i träkols jorden. De var ungefär 16 inches långa, större än de jag hade sett på Vancouver Island, med en bestämd form av en människofot med fem runda tår. Jag delade min upptäckt med ett par vänner som tog upp det i lägret. Den allmänna reaktionen var den vanliga, skratt och björn förklaring, även om en annan plockare också medgav att ha sett spår. Jag lyckades förklara att Sasquatch är en mycket välkänd varelse i berättelserna i många infödda traditioner, särskilt i British Columbia. Men jag visste att jag inte kunde nämna något om mina möten där, utan att mötas med åtlöje eller betraktas som skruvad.

Dagen därpå vandrade jag kilometer genom bränd skog, då Sasquatch visade sig för mig i fysisk form. Först hörde jag ett ljud, som en blandning av mjuka suckar och mumlande. Det närmaste ljud jag kan jämföra det med, även om det kan verka roligt för vissa, är en röst för Chewbacca i Star Wars-filmerna. Du kan räkna med att de fick sin idé någonstans ifrån. Jag lyfte huvudet och tittade i riktning mot rösten. Där stod han, cirka 200 fot ifrån mig, bortom högen av rotlösa träd, med öppen terräng emellan oss, så vi hade en tydlig visuell kontakt. Han var över 8 fot lång, med ljusbrun lång päls, högre och smalare än den svarta jag hade sett på Vancouver Island under 2003. Jag var imponerad och fylld av glädje, som om att träffa en gammal vän.

Han sade i telepati: ”Här är jag. Jag såg att du hittade mina låtar. Så, är du den mänskliga som känner oss ?! ”

Han var förbryllad av att jag inte var rädd för honom så han kröp blygt bakom en stor rotlösa stubbe. Jag kunde se hans ansikte mellan rötterna, titta på mig med nyfikenhet; ett kännande ansikte från gamla tider, med intelligens, känslighet, djup visdom och djupa instinkter, konstigt mänskligt och vilt.

Även om han var några århundraden gammal, var han inte en gammal lärd äldste av hans folk, men han var ledare för sin lokala klan. Så jag vinkade åt honom och började sjunga en mild sång, i vetskap om att de älskar mjuk musik och sång från hjärtat. Han hade bara setts av ett fåtal människor i hela sitt liv, men alla var rädda för honom. Nu träffade han en som var en vän, som han tyckte var intressant, men konstig, jämfört med de vanliga jägare eller timmerhuggare han hade sett tidigare. Han undrade varför jag skulle komma med denna våg av svamp plockande människor och invadera deras skog på ett aldrig tidigare skådat sätt.

Jag kunde inte låtsas att jag samlade in min måltid, så jag förklarade för honom att vi bytte svamp mot pengar, så att vi senare kunde byta pengarna i den mänskliga världen till andra varor som vi behöver för vår överlevnad. Han hade redan plockat upp detta märkliga begrepp genom tankeläsning från andra plockare. Men vad han inte kunde räkna ut var, hur jag var den enda av mitt folk som kunde kommunicera ansikte mot ansikte med honom, men gjorde samma sak som alla andra. Detta fick mig fundera, både då och efteråt. Han berättade till slut för mig att han var glad att prata med en människa, men det fanns alltför många av mitt folk som invaderar hans skog som inte kunde relatera till honom, så han kunde inte visa sig i en synlig form. Och innan jag visste det, hade han försvunnit från min åsyn, han bara försvann.

Den natten, kom han till mig i drömmen och jag såg klart och tydligt hans ansikte leende över mig och tackade mig för sången. Nästa dag vandrade jag i ett annat område och hittade igen vissa spår, ett par inches kortare, från en annan medlem i hans familj. Följande dag återvände jag till den sektor där jag hade mött honom. Efter en hel dags plockande som gav en blygsam skörd, var jag redo att återvända till lägret, då den långa dagen i norr började skymma, då hörde jag samma igenkännbara röst som försökte mumla en skakig melodi. Efter två eller tre försök, förstod jag att han bad mig att sjunga igen.

Så jag började med en mjuk sång, som han besvarade med några glada tjut. Efter min sång, försökte han igen en melodi, vilket lät som en klumpig blandning av suckar och tjut. Jag gjorde återigen en fyllig sång och han försökte att sjunga med sina vokala ljud. Detta roade mig, eftersom det kändes som en helig andlig förbindelse, som samtidigt också var något roligt. Jag sjöng den första raden och stannade och han försökte upprepa den. Vi upprepade samma övning några gånger, tills han slutligen lyckats yla de rätta tonerna i rätt ordning, som gjorde oss båda två mycket nöjda. Han förklarade för mig att hans art kommunicerar genom telepati och har inget behov av ord och tal, så enskilda Sasquatch har inga specifika namn för att definiera sin person. Att vara telepatisk innebär att de inte behöver presentera sig för varandra, inte heller kan de ljuga om sig själva. Men de använder olika sång för att uttrycka sina känslor eller kommunicera sin plats, antingen inför sitt eget folk eller andra arter som inte kan kommunicera med telepati.

De kan viska, vissla, humma, mumla, stöna, morra, tjuta, vråla, skrika och härma vissa djur och fåglar. Men de har inte utvecklat en musikkultur eller en tradition av melodier bland sitt folk. De heliga sångerna och andlig musik för människor är en av de saker de uppskattar, beundrar och saknar mest av oss. Musikinstrument är bland de mänskliga uppfinningar som de värdesätter mest mer än modern teknik. Han hade känt till dessa saker från sin arts Grupp Själ, men hade själv ännu inte hört musik eller upplevt samtal tidigare med någon människa.

Som andra kommunikationsmedel, har de också körtlar som utsöndrar en stickande stank, outhärdligt för de flesta arter, för att avskräcka inkräktare. Men de använder dem endast i fall av fara, när de känner sig hotade. Så jag fick aldrig att lukta deras avvisande doft, som blivit känd genom otaliga berättelser.

De kan och har använt hög teknologisk utrustning och rymd skepp som kräver logiskt förståelse i situationer där denna hjälp behövds. Men de har inte utvecklat någon egen teknik eller verktyg; inte heller har de utvecklat konstnärligt skapande, kultur, eller möjligheten att spela musik och sjunga, de har inget behov av att skapa verktyg eller producera konst, eftersom de direkt kan projicera sina tankar.

Deras primitiva vilda livsstil kan verka rå och primitiv för oss människor, men genom sin telepatiska förmåga har de via sin Grupp Själ fördjupade kunskaper om Cosmic Order. Deras psykiska förmåga att projicera bilder och energier direkt in i medvetandet gör deras intelligens större än vår på vissa nivåer, medan människor är begåvade med tal, kreativitet, konst, uppfinningar och kulturer. Så när deras folk och vårt folk fortfarande var förbundna, fanns det ett ömsesidigt positivt utbyte för båda sidor. Som yngre bröder kan vi människor också bidra till välbefinnande för våra äldre bröder Sasquatch.

Vi tackade varandra för detta samtal och eftersom han visste att jag var på väg hem, tog han farväl av mig. Han förklarade att han hade förblivit osynlig under det senaste mötet, eftersom det fanns andra människor i skogen som inte kunde relatera till honom. Så han kunde inte stanna längre eftersom flera plockare rörde sig in i området. Men han sade att vi alltid kan vara anslutna i anden. Nu när vi var vänner, skulle han rekommendera mig genom telepati till artens Grupp Själ.

Detta sista möte fick mig att förstå hur varje individ Sasquatch har olika personlighet, som ansluter på sitt eget sätt och på olika nivåer med artens Grupp Själ, liksom en matris som binder ihop dem alla. De har inte alla samma erfarenheter, känslor och visdom, men alla kan komma åt sina samlade kunskap genom sin arts Grupp Själ. Det är jämförbart med vårt sätt att utnyttja internet för att dela nyheter eller lära sig vad som händer på andra håll, förutom att när Sasquatch ansluter till sin Grupp Själ, kan de inte ljuga eller dölja några avsikter för sitt folk.

Deras läkekonst är transparens och ärlighet. Så denna Sasquatch kunde omedelbart se och veta om mina tidigare möten, men han var mer intresserad av att kommunicera för första gången med en människa på en vänligt nivå än att lära mig om deras historia som tidigare hade överförts till mig. Den information som han delade med mig om sitt folk tillförde nya olika element till vad jag redan hade lärt, om deras personligheter, känslor och uppfattningar om denna mänskliga art. Dessutom förstod jag också deras kärlek till andlig musik, som ett sätt att kommunicera, bortsett från telepati.

Om du en dag stöter på Sasquatch, förneka inte, göm dig inte, bli inte rädd; öppna ditt medvetande till meddelandet som deras Själ bär. Och om du inte hittar något bättre att göra, sjung en kärleksfull andlig sång från ditt hjärta. Vår familj av medvetna tvåbenta och intelligenta jordbor är långt mycket större, klokare, starkare och mer forntida än man i allmänhet trott i våra unga förändrade kulturer. Vi har några allierade på denna hem-planet, liksom i himmelen, som är villiga att hjälpa till och väntar på att återknyta kontakten med vår andliga kunskap, för att få till de nödvändiga förändringarna i vår läkningsprocessen och återställa Cosmic Order.

Må alla varelser i alla världar vara fria och lyckliga. Må vi vara eniga. Vi är alla släkt…

Sasquatch sade (del 7):

”Nu när du har sett, hört, känt och fått fler bevis på vår existens så kan du rapportera. Du vet vilka vi är och hur vi är förenade på samma nivå som ni, eftersom du har interagerat fredligt med några av oss, vår arts Grupp Själ känner dig och är ansluten till dig.”

”Mitt folks budskap är inte från sinnet, utan från själen, inspirerad av hjärtat. Vi leker inte med ord eller utvecklar avancerad retorik för att uttrycka oss, utan projicera bilder direkt av våra tankar in i själen för de som är redo att kommunicera på detta sätt.”

”Den största intelligensen är hjärtats intelligens, sätet för själen och den starkaste källan till magnetism i våra varelser. Det tillåter telepatiska meddelanden på eter nivå, astral projektion och känner verklig empati. Genom hjärtat kan vi känna vad andra varelser känner och har naturlig medkänsla. Telepatisk anslutning är inte genom sinnet, utan genom själen. Att vidröra Grupp Själen med medvetandet är mer kraftfullt, än att nå det kollektiva minnet med idéer. Det lämnar bättre resultat för evolutionen.”

”Själen känner genom hjärtat och kan känna vad andra varelser känner, djur, växter, stenar eller andra former av liv. Varje varelse kan kommunicera på detta sätt och förstå varandra på ett telepatiskt sätt, utan att tillgripa artikulerat tal, alla formuleringar eller formler, utom när sinnet skymmer perceptionen, vilket begränsar medvetandet till en kalkylerbar, konkret, förklarlig ekvation.”

”Mitt folk, liksom djuren, har bibehållit denna universella förmåga att kommunicera genom själen, som de flesta av er har förlorat, helt eller delvis. Vi har inte utvecklat komplicerad grammatik eller syntaxregler, inte heller en stor mångfald av ordförråd eller talade språk, inte heller utarbetat något av teknisk komplexitet, som ni har i er ständigt föränderliga kreativa utveckling. Men vi har hållit vår naturliga förmåga att höra alla levande varelsers själar och vår hem-planet, Moder Jord.”

Mitt folk, som alla är kännande varelser, kan känna samma känslor som ni kan känna, men av olika skäl. Eftersom vi fortfarande hör andra levande varelser och Moder Jords känslor, känner vi empati. ”

”Vi kan känna fjärilens glädje i en blomma, laxens stolthet när den hoppar i vattenfallen, självförtroendet i en vargflock, den svävande örnens utandning, lugnet i eken.”                                                                                                                                    ”Men vi känner också rop från de i smärta, döende och lidande i sjukdomar och gifter som införts av er vilket alla livsformer på denna hem-planet får dela, decimerar arter och ekosystem med en dramatisk förintelsehastighet. (40% av landlevande varelser och 49 % av vattenlevande är ut döda övers. anm.) Vi hör smärtorna och gråter när ljudet av era förorenande motorer stör den naturliga harmonin i vår vildmark, eller när dina maskiner sliter isär de helig mark, bryter sten, klipper klagande träd, genomtränger eller borrar under jord.”

”Vi hör smärtan av vatten varelser, som miljontals spolas i land, kvävas eller mutera på grund av mänsklighetens verksamheter samt döds arvet, att er barbariska civilisation har lämnat efter sig ett förslavat folk. Vi hör smärtan av dina egna medmänniskor som gråter förgäves för att få hjälp, eftersom de dör i folkmord, lider eller söker skydd från det onda som de utsatts för av sina egna mänskliga bröder.”

”Komplex mind ideologier uppbackad av sofistikerad retorik kan förblinda själen och tysta hjärtat, samt orsaka stor skada på naturens harmoni och andra varelser. Mänskligheten måste återförenas med hjärtats intelligens, själens visdom, känna empati och medkänsla för allt levande. De måste lyssna till rösterna från andra själar med sitt hjärta. Om de gör det kommer de att höra ropen av smärta och veta att det är outhärdligt, att allt våld och förstörelse måste stoppas på en gång.”

”Om du tror, ​​det är idealistiskt och orealistiskt, fråga dig själv hur länge din barbariska civilisation fortfarande kan klara sig med sin växande befolkning. Och kom sedan ihåg hur länge mitt folk har varit här och vakat över våra yngre bröder. Vi hoppas att vi kan dela denna hem-planet med er i många kommande eoner.”

Från: The Sasquatch Människor och deras Interdimensional Connection

 

Översättning: Lars Bergenrup

Du gillar kanske också...