Saint Germain via Susan Leland, 26:e juli

StGermainVioletGlobe2

Saint Germain:

”Var Passionerade

och Lys med Ert Ljus!”

Ashtar On The Road Telefonkonferens 26:e juli 2016

”Jag är Saint Germain, och jag är Glad, precis som min bror Ashtar, för jag ser – jag ser var Jorden har varit. Jag ser vart Planeten Jorden är på väg och, naturligtvis, ser jag det hela i NU-ögonblicket. Men jag försäkrar er, det finns ingen återvändo! Ni har kommit tillsammans tillräckligt för att skapa ett konsensus i ert medvetande för länge sedan – jag ser det som en nanosekund av er historia – vid tiden för er Harmoniska Sammanstrålning *. Och ni meddelade Universum, och i synnerhet Ashtar Command och er Galax – era Galactiska Trupper och Råd – att ni skulle ”göra det”. Och ni gjorde det!

”Och, visst, ni har upplevt bakslag längs vägen. Varför? Så att ni skulle vara ännu fastare beslutna att hålla kursen!!! Kom ihåg – mänskligheten har ett helhetsmedvetande, och varje individ hos mänskligheten, har sitt eget individuella medvetande. Och det har varit nödvändigt för mänskligheten att uppleva så mycket mörker, eftersom det skulle mobilisera mänskligheten, inspirera mänskligheten och hålla mänskligheten på vägen!

”Ni förstår, det lättaste skulle ha varit att bara säga ”ja” till en kärnvapenexplosion, och tillåta, det en del trodde skulle vara omöjligt, att Planeten Jorden förstörde sig själv igen. Kom tillbaka och försök igen. Men inte! Det fanns tillräckligt många individer hos mänskligheten som sa ”NEJ! Vi kommer inte att göra det, inte den här gången! Vi kommer inte att tillåta självförstöring! Vi kommer inte att tillåta att de som har ansvaret leder oss till detta, aldrig någonsin!”

”Och ni har hållit fast vid kursen men det har inte varit lätt. Det finns de av er som har trotsat era familjer, och andra som inte ville lyssna på vad ni hade att säga, och kanske fortfarande inte är så intresserade – men det kommer de mycket snart att vara! Det finns de av er som har åldrats under tiden medan ni väntat på att allt detta ska ske. HÅLL KURSEN! Ni är på gränsen till en tillräckligt föryngring, så att detta kommer att verka som om det aldrig har hänt. Ni kommer att vara så fulla av Glädje att ni kommer, oavsett trauman, dramer och fysiska anomalier, att lämna alla era obalanser bakom er.

”Stig bara upp, nu. Bär era Kännetecken av Kurage. Låt världen se ert ljussken, oavsett vilka prövningar eller svårigheter ni upplever. Stig upp! Stå Stark i Ljuset, ta in mer ljus och vet att ni är en del av en Världsfamilj, en familj av Kärleksljus. Men mest av allt, var säkra på att ni lyckas!!!

”Ashtar kan ha försökt att uppmana er att göra mer. ** Nå? Finns det något mer ni kan göra? Ni säger – ”mitt favoritprojekt,” vilket naturligtvis betyder, att få meddelandet om NESARA, så att jag kan börja utdelningen från min bank, vilket är ganska stort – finansieringen, vilken kommer att medföra skadestånd, reformering av hela världen så att alla kommer att bli jämlika.

”Men tänk på att NESARA egentligen – även om det initialt banar väg för att distributionen ska komma igång DET HANDLAR INTE OM PENGAR!!! Det handlar om att bli fria från de kedjor som har hållit er fjättrade till de gamla låga vibrationerna, de tredimensionella programmen som har förslavat er, bokstavligen, på ett eller annat sätt. Det handlar om att upptäcka vilka ni egentligen är, och av egen kraft skapa ur er egen Gudomlighet!

”Ni har fått veta mycket, till exempel om de gåvor (gratis teknik, övers. anm.) som Dr. Keshe har tagit fram, och detta är sant. Men det börjar med dig! Om du inte känner dig inspirerad till att tillverka något av det han delar med sig av, av sina produkter, planer eller något annat, sänd en massa Kärleksljus till alla som gör det, eftersom du kommer att gynnas. Du kommer att få! Du kommer att få ta del av det!

”Om ni känner att ni inte längre har en politisk kandidat att stödja, titta på vad som händer i er kommun. Hitta någon där. Samtidigt som ni skickar Kärleksljus till de tre som Ashtar har nämnt, Michelle, Bernie och Elizabeth ** – kan ni stödja någon i ert eget samhälle!

”Och detta gäller i hela världen! Detta är inte bara för Amerikas Förenta Stater. Det pågår val över hela världen. Det finns människor som lämnar det ni kallar, de offentliga arenorna, av en eller annan anledning, oavsett om de är i rampljuset eller inte. Ni kanske till och med kan hjälpa till!

”Ni kanske vill lära er något om energihealing. Tänk om ni har en nära anhörig som ligger på ett 3D-sjukhus? Vad händer om ni skulle gå dit med en penna från Dr. Keshe*** – eller med era egna healande händer, och ta dit Kärleksljuset och dela med er av det? Ni kanske skulle gå så långt att ni delar med er till alla på sjukhuset?

”Detta är exempel som jag bokstavligen bara får fram genom det jag observerar. Det är där intresset finns. Andra intressen är utbildning i alla åldrar, men framför allt för de unga, eftersom de redan har mycket av den kunskapen! Men de kan börja känna sig annorlunda, avskilda, och ibland kan de även drabbas av något missbruk, på grund av att de är annorlunda. Kanske har de någon form av fysiska hinder, som gör att andra i deras åldersgrupp retas med dem. Skicka dem Kärleksljus. Pusha dem för att visa hur kärleksfulla de är, vilket i sin tur kommer att inspirera – kanske inte alla i samhället, men åtminstone fler!

”Hur är det med er mat? Gör ni medvetna val för att äta det som är bäst för er? Vad händer om det som är bäst för er, kanske inte är det för er granne? Men försäkra er om att ni tackar Moder Gaia oavsett vad ni konsumerar, och vattnet som ni dricker. Det innebär att vitalisera det med Kärleksljus, för att det tas till de högsta vibrationerna, som stärker er ytterligare med sin energi!

Uppmuntra era samhällen att säga ”nej”till giftiga ämnen, så att de inte kommer in i er livsmedel, i luften ni andas, eller i de blommor som ni är så förtjusta i att lukta på. Förstår ni? Fler exempel! Jag skall inte ge något mer. Jag ska bara säga att ni alla har ett val – ni har alla passioner och ni vet om ni lever enligt dem!!! Det betyder inte nödvändigtvis att ni är överlyckliga över att skrubba bort smutsen från golvet. Men kanske över resultatet som kommer av det – när ni väl gjort det?!

”Ni kanske brukar gå på promenad. Vad sägs om att skicka Kärleksljus till alla ni passerar på vägen? Vad sägs om att spela lite musik, inte nödvändigtvis för att flytta er ut ur 3D, utan bara lite musik för att lugna eller vitalisera er och fylla er med glädje? Eller att fokusera på destinationen? Som ni förstår, finns det många, många sätt för att njuta inom alla aspekter av ert liv, oavsett vad de är!

”Balans er på samma sätt. Ta in Kärlek och lev utifrån det!!! Och försök att leva enligt det ni har passion för, och ni kommer att gynna alla på Planeten Jorden – under, på och ovanför – genom att ni delar med er av ert Ljus och er Kärlek!

”Och så, tack för er uppmärksamhet och era tankar av att kanske göra en förändring eller två, i era egna livsstilar och för att ni kommer tillsammans i Ljuset av Vilka Vi Alla Är. Och förstå att ni är oändligt älskade, villkorslöst och Högdimensionellt! Och så är det. Namaste! ”


Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

* August 11, 1987.

** From Ashtar’s 7-26-26 transcript:

http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-do-something-more.html

*** Demo of Pain (Health) Pen – 2 mins

https://www.youtube.com/watch?v=uhTveeNyDTk

What is Free Energy & Making Keshe-Style “Health Pens” – 2 hrs

https://www.youtube.com/watch?v=IqMKoZtMgFY

http://www.ashtarontheroad.com/

st-germain-live-your-passions-and-share.html

 

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, July 26, 2016. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2016. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

 

 

 

Du gillar kanske också...