Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 6 juni 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

6 juni 2016

Kära Ni

Era liv håller på att bli lättare än ni någonsin drömt skulle vara möjligt. För ni har rensat ut så mycket, inkluderande det från de senaste veckorna, så ni behöver inte längre skjuta upp er glädje.

Många av er tänker nu förstås,” Men det här problemet då?”. Eller, ”Min jordliga dröm är omöjlig”. Så ni försöker skjuta upp er glädje även fast det inte längre är möjligt.

Varför skulle någon följa er till den Nya Jorden, nya er, om era liv vore väldigt lite skilda från deras 3D-liv? Om de känner att dagar, månader eller år av utrensning inte skulle erbjuda mer tillfredsställelse än känslan av ett väl utfört arbete. Vilka är belöningarna? Var finns tillfredsställelsen i att veta att de kan skapa vad de vill, närhelst de vill, om den moroten ligger någonstans i en dimmig framtid?

Så därför sänder vi i Universa ytterligare energier till jorden nu som hjälp till er att avlägsna eventuella kvarstående spår av skapelserädsla i er varelse.

Dessa energiutbrott fokuserar på glädje och skapande, inte rensning. Det är något nytt för er alla framme vid fronten. För även om ni länge förstått att ni utfört rensning för att åstadkomma glädje har ert varande mer handlat om att avlägsna minnen som beskurit er glädje. Nu är de Universella energierna utformade för att öka er glädje och därmed er skaparförmåga.

Vi upptäckte att, även om rensning var extremt välgörande, den rensningen uppmuntrade gamla rädslor att skölja över er istället för att öka er glädje. Så vi utvecklas också, som ni gör, och uppmuntrar glädje att vara det främsta i era tanke- och trossystem.

Precis som det var sant för er var vi inte säkra på vad som låg bortom att föra Jorden till 5D. Så vi – och ni – upptäckte att även om rensning efter rensning är viktigt så är känslan av glädje viktigare för er utveckling. För ni har anpassat er till att rensa bort rädslor men har ännu inte lagt mycket energi på att göra anspråk på er glädje. Det är dags för er att göra det nu.

Naturligtvis kan det finnas några små rädslor gömda i de djupaste vrårna av ert varande. Men dessa gömda rädslor – små som de är – kommer inte att radera er glädje mer än den lilla glädje som funnits djupt inom er i eoner kunde radera era rädslor.

Det är dags att gå vidare – att till fullo omfamna er glädje. Så vi skiftar vårt fokus från att hjälpa er att rensa rädslor – till att fullt ut gå mot 5D genom att omfamna er glädje.

En del av er undrar hur mycket annat vi kan vidarebefordra, än att informera er om att omfamna er glädje. Säger inte den frågan något om hur begränsad er kunskap om glädje är? Och uttrycker den inte hur liten del av era många jordeliv som varit i glädje – inklusive detta liv?

Ni vet att rädsla är ett monumentalt ämne med många aspekter. Men glädje verkar vara ett litet ämne med en aspekt – att känna glädje.

Rädsla diskuteras i termer av hur man gör sig av med den, hur man gör anspråk på rädslorna, hur man blir mindre rädd, hur man inte ska uppmuntra rädsla i sig själv och andra och så vidare. Men glädje?

Hur ska ni skapa information om att omfamna glädje på annat sätt än att tala om att den ska omfamnas? Därför kommer vi att börja bygga er glädjerepertoar så att i en nära framtid era uttryck av glädje, era åtkomstpunkter och skapelser kommer att vara lika stora som era rädslouttryck en gång var.

Ni kanske tänker att ni byggt era rädslouttryck i eoner och att det inte är möjligt att göra samma sak med glädje i bara en livstid.

Därför är det så att ni går mot ert första glädjemirakel. Att er varelse kan vara lika ingjuten med glädje som den en gång var med rädsla. Och att glädjen kommer att sprida sig runtomkring planeten på sätt ni inte kunnat föreställa er.

Ni är i frontlinjen på en glädjens revolution. Och som sådan accepterade ni att vara ”försökskanin” i denna förändring. Det har hjälpt oss, och därför er själva, att ändra riktning från att rensa rädsla till att vara i glädje.

Ni är vid en ny korsväg som leder er till glädje, glädje eller glädje.

Ni har passerat rädslans gatuhörn tack vare ert mödosamma arbete med detta. Och för att ni och vi upptäckt att den pågående rensningen av rädsla inte för er framåt utan får er att vältra er i Gamla Tidens rädslor som har liten relevans i er nya verklighet. Därför är glädje fokuset för alla framtida kanaler till er, med er och av er. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

Du gillar kanske också...