Ärkeängel Michael via Michael Love, 2 december

 

ÄrkängelM

Kära ni,

De stora Tidshållarna som står bredvid de främsta ärkeänglarna har talat och sagt ”Tidens ände är på gång och Himmelriket kommer nu att ses på jorden.”

Med andra ord, även om uppstigningspionjärerna som korsade 5D gränserna börjar uppleva och uppfatta konkreta 5D saker nu, önskar vi alla fortfarande vilja se en ny fysisk jordmatris och ett nytt himmelrike.

Vi kom för att säga er att efter det att de sista 2 vågorna av varelser är inne i 5D vibrationerna i slutet av sommaren 2016, kommer jorden att börja förvandlas till den fysiska paradisversionen ni önskar, utan de negativa vibrationerna.

 

Eventhorisontens” översikt:

Ljus är helt enkelt information som kommer från Högsta Källan. Gamma-ljus är foton-ljus som omedelbart kan uppgradera DNA till en högre version av sig självt. Dessa ljus-data kallas Akasha och är det som utgör i detta universum. Det är allt som är. Det utgår från den stora centrala solen vid 12-D, där det kallas Högsta Skaparen. Denna sol är tio biljoner gånger större än jordens sol och skickar ut sig självt som hela universum. Akasha data som transporteras längs ljusstrålar ner genom universum skapar allt liv i kosmos då dessa data skriver sig in i genomet i varje biologiskt system.

Det finns tre uppstignings vågor av kosmiskt gammaljus som driver tre olika grupper av jordvarelser mot den 5: e dimensionen. Vågorna är desamma som de tre grupperna och vågorna sänds och kommer att mottas av de tre grupperna. Skickas vart? Till kärnan av den här galaxen, där vågen studsar mot en bländande vitt ljus spegel som kallas den stora solen. Denna sol är en levande älskande entitet och är vad som kallas gudens sol. Dess bländande magnetiska vita ljus är så ljust att det skapar en mjukt reflekterande spegelliknande yta och om ni tittar på denna gud i denna form kommer ni bara se er själva. Detta kallas himlens diamantkärna och är inte något svart hål utan en bländande boll av eld, ljusare än 10.000 solar och den är levande och den lyfta er upp till sin himmel.

Den första kosmiska gammavågen av eventhorisonten nådde en topp på 21 hertz den 28 sep 2015 vid tetrad-blod-månen då en stor våg av gamma-data bombarderade jorden och dess kännande liv. VÅG-X såsom den kallades, uppgraderade också DNA i hela Kosmos! Denna våg förde 2,3 miljarder varelser strax förbi den lägre gränsen för 5D medvetandetillstånd som kallas 5e dimensionen. I slutet av november 2015 initierade en kaskad av gamma ljus från den galaktiska kärnan (den stora solen) den andra vågen i en uppstigande rörelse. Denna 2: a gamma våg beräknas nå sin topp den 20 mars 2016. Den stora solens initierande av en EMP kaskad skickade en eterisk chockvåg till detta Kosmos som gick igenom människokroppens aurafält med 22 miljoner km/tim. Energin blev förskjutet 3 dagar och var stillastående förutom denna kaskad som drev tsunamivågen av gamma strålar rakt upp och satte det i rörelse för de kommande fyra månaderna tills att det når sin topp vid 42-45 hertz. Denna kosmiska EMP och dess tillhörande våg är specifikt ämnat att lyfta dem av den andra vågen.

Enorma mängder av lägre vibrationsenergi förvandlades i dessa 3 dagar av 1: a vågens varelser på uppdrag av den 2: a vågen och båda gruppers kroppar sattes i eterisk sömn då denna kosmiska centrala sol utförde den största mänskliga DNA-integrationen och uppgraderingen hittills.

”Det finns ingen tid”, säger ni? ”Vad menar du med att det är tidens ände?”

Vi ser saker andligt och allt i kosmos talar till oss som stora orakel men när vi talade med tyska och ryska forskare som mäter de kosmiska frekvenserna och deras effekter, sa de dessa ord till oss, ”När tiden tar slut, kommer himmelriket till jorden.

Betyder detta att jorden magiskt kommer att förvandlas till himlen mitt framför våra ögon? Nej! Det innebär att för första gången i historien kommer alla varelser på jorden att stabiliseras strax innanför 5D gränsen och hela mänskligheten kommer att ha slutfört sitt jättekliv intill 5D där återuppbyggnaden av jorden omedelbart kommer att inledas. Systemet och strukturerna och metoderna för nya jorden måste konstrueras och sättas ihop på ett kreativt sätt av 5D varelser där alla arbetar tillsammans i harmoni för att bygga ut en matris som upprätthåller liv kontra motsatsens gamla 3D-matris.

 

Det är viktigt att här notera att all energi som spenderas för att manifestera en sådan sak som en ny jord struktur och system görs i 3D men från ett manifestationsperspektiv i 5D

Som vi sade i en tidigare skrift, fungerar kvantfysik bakåt i 5D manifestation kontra 3D manifestation. Den enda energin eller observationen görs i 3D och sen går ni tillbaka till 5D-nivå och saken faller på plats. Det är så vi vet att det fungerar då vi har experimenterat i mer än 55 dagar i sträck nu med varje situation som vi kan tänka oss.

Ni måste komma ihåg hur det fungerar eftersom ni skapar er verklighet i alla dimensioner men det fungerar på olika sätt i varje dimension.

I 5D går ni bortom: människans lagar (kommers), naturens lagar, fysikens lagar och kvantfysikens lagar transmuteras till ett system med noll-energi generering. När vi säger noll-energi menar vi noll observerande av en sak eller lägga energi mot en sak. När man gör detta i 5D upphävs alla möjliga kvantum uttag, och inget kan manifestera och särskilt den sak ni vill skall manifestera. Det blir ingenting till att ni släpper det genom att inte observera.

Manifestation i 5D är där er skapande gudskraft börjar ta fart och ni börjar göra vad som är omöjligt i 3D. Detta blir lättare och mer kraftfullt då ert medvetandetillstånd matchar de mindre täta rikena som vibrerar snabbare.

Halvvägs in i 5D så kommer den gamla matrisen och dess lägre vibrationer att upphöra att existera. Detta är vad vi menar med tidens ände eller slut. Tid är en sak i 3D och det existerar inte i 5D. Det finns ingen separation av tid och rum i 5D, så det behövs ingen tid precis som vi säger att ingen energigenerering krävs för att manifestera en sak i 5D. I 5D saker och ting bara är som ni väljer dem att vara.

Vid fullt 5D så är vi vid nollpunkt, enhet och singulariteten där tid inte länger är relevant. Allt som inte är relevant i 5D kommer att transmuteras till något som är relevant och användbart för den mänskliga själen.

Efter sommaren 2016 och efter att de sista vågorna kommer till 21 hertz frekvens i kroppen så är uppstigningen till 5D fullbordad. Våg-konstruktionen används bara för det stora steget 4D-5D och dimensionerna 6-12 uppnås genom att använda så att ingen våg används i uppstigningsprogrammet efter 5D nivån.

Vetenskapsmännen vi talade med sa att deras data kom till samma slutsats och att gamma våglinjen förblev vid den stabila 5D nivån and kunde visas plattas ut efter de kommande topparna för våg 2 och 3.

3D matrisen kommer att fortfarande vara 3D matrisen med det goda 3D grejerna, men kommer att använda ett nytt 5D kodat operationssystem. Det nya 5D systemet är helt enkelt en ”snällare” överläggning av vad som redan är här och negativiteten transmuteras ut. Trots det så är det fortfarande 3D och vibrerar som 3D gör. Detta kan aldrig ändras och ni kommer alltid att vara i det som en multi-dimensionell varelse. En del har undrat: ”Transmuterar vi 3D till 5D?”. Svaret är nej eftersom 3D är 3D och 5D är 5D och de två skall aldrig mötas.

De som innebor ett mänskligt fordon kommer att använda de delar av 3D som de behöver för att göra det kreativa arbete-ansträngning-energi-output som krävs för att manifestera, men manifestationen i sig självt utförs från 5D (eller högre) nivåer och släpper sedan det tillbaka in i 3D för att upplevas fysiskt. Det är viktigt att betona att 5D också är en fysisk matris, men det finns vissa ting som bara kan upplevas det 3-dimensionella planet och ingen annan dimension. 3D kommer att tillgås mycket mindre än tidigare då vi aktiverar högre tillstånd av medvetande, men de bästa och mest användbara delarna av 3D kommer fortfarande att användas såsom behövligt.

Många 5D varelser navigerar nu sin väg in i den yttre atmosfären av 5D i detta nu, många uppfattar både 5D och 3D på ett nytt sätt. Många av oss utforskar detta område utan karta och har funnit det vara enormt magiskt och overkligt. Det ger en ett sådant hopp att drömmar verkligen infrias och att vad som helst i sanning är möjligt. Det kan redan bevis på en liten skala, men möjligheterna och implikationerna skapar en uppspänning som är den bästa av känslor som vi kan komma ihåg. Energin i kroppen och som omger kroppen är märkbart mindre tät. 5D varelser har upphört att reagera känslomässigt på sätt som de gjorde som ej-helade 4D varelser. 5D varelser börjar komma ihåg hur man använder kvantum ”nu-här” språk till gagn för deras manifestation. 5D varelser dömer inte ting som de gjorde i 3D eller 4D, och kallar inte saker som de gjorde. De står tillbaka som observatörer av de mer saktfärdiga rikena och varelserna i dessa medvetandetillstånd och ser att saker och ting bara är vad de är, utan dömande. 5D varelser förstår att hela poängen med livet i 3D är att njuta utav det till fullo, något som de flesta 3D varelser aldrig fullt har gjort. . Det är första gången de verkligen har levat. Det är vad som menas med att uppstå från de döda. Som den stora mästaren sa, ”De är inte döda, utan sover bara” eller omedvetna. När man är omedveten eller sover så är man som död och när man är medveten så är man super-levande och man känner det i varje cell av ens varelse. 5D varelser förstår att 3D injicerar förståelse in i 3D och de låter inte sin frekvens falla tillbaka ned till 4D eller 3D nivån. Att hålla en starka och stadig inre kärna vibration av 5D är första prioritet för en varelse av 5D. Om en 5D varelse opererar i 4D eller 3D på något sätt så gör de det från ett medvetande eller sätt baserad i 5D. 5D varelser har nya DNA slingor som är aktiverade så mer av det universella akasha-data är tillgängligt för att avkodas utav det mänskliga genomenet.

Enkelt uttryckt, 5D varelser är mycket smartare nu och mer avancerade i sin intelligens – mer av sina slumrande hjärnceller. 5D varelser ser redan yngre ut och bokstavligen är yngre och de upplever mindre sjukdom därför att partiklarna som utgör deras atomiska cell struktur spinner med ljusets hastighet. Stamceller har redan avrapporterats genereras mycket snabbare av genetiker än vad de gjorde i vad vi kallar det förgångna. 5D varelser är mer kärleksfulla och medvetna om vad ovillkorlig kärlek verkligen är. De är inte fästa, de har inga förväntningar, de behöver inte anstränga sig för att frisläppa för de har förstått att ingen energi krävs, de vänder bara allt till kärlek och detta är den sanna alkemin och transmuteringen av energi som är allt som kan göras med det.

Många områden inom vetenskapen, inkluderande genetik, biologi, kemi och kvantfysik verifierar allt vad vi som storslaget förutspår och inför gryningen har sett och hört.

Vi kommer till er denna underbara dag med storslagna nyheter om hopp för hela mänskligheten.

Vi inser att större delen av mänskligheten inte kommer att höra eller läsa detta meddelande, men vi utför trots det vårt storslagna uppdrag för att hjälpa dem genom att hålla stora mängder ljus i våra kroppar å deras vägnar tills att de är medvetna, förmögna och redo att utföra denna stora bedrift själva.

Ja, slutet på 3D matrisens tidsprogram är här. De stora Tidshållarna säger att det finns en liten mängd sand som flödar ned från toppen timglaset (motsvarande fyra månader) och snart så kommer det gamla jordprogrammet att helt och hållet gå bort och en ny-jord-fysisk-uppfattning-program kommer att fullt opereras.

Vi kom för att älska denna värld in till ett paradis och det är det arbetet som vi gör nu. Vi har varit här sedan första början och vi kommer att bli kvar till att saker och ting är fullbordade.

Detta är er stora plan och vi så exalterade över att spela vår del i den.

Tack så mycket.

Ärkeängeln Mikael

 

Översättning: Helene Alexandersson och Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...