Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 5 december

th-1

Uppvaknandet av Atlantis

Många själar på Jorden har energiband med Atlantis efter att ha upplevt ett eller många tidigare liv på Atlantis.

När Atlantis sjönk i både vibration och fysiskt, stängdes Ljusportalerna till Atlantis vilket orsakade en disharmoni på Jorden som mänskligheten har vant sig vid. Vare sig det är på Jorden eller på inre plan kräver Skaparens Energi ett kontinuerligt flödande eftersom detta är dess naturliga karaktär.

Ljusportaler är skapade för att ansluta civilisationen och tidsperioder till varandra för att behålla Skaparens gudomliga flöde. Även medan ni finns på Jorden så finns det nu Ljusportaler som tillåter energi att flöda från alla civilisationer såsom Lemurien och Antikens Egypten, in till Jordens nuvarande ögonblick. De eteriska Ljusportalerna distribuerar också energi från vårt nuvarande ögonblick och nivå på uppstigning till tidigare, nuvarande och även framtida civilisationer.

Ibland kan dessa Ljusportaler bli blockerade; stagnerad energi kan vara närvarande, eller det kan vara negativt medvetande som slungas genom Ljusportalerna och orsakar kaos i andra civilisationer. På grund av den negativa energi, rädsla och besvikelse som skapats före och under fallet av Atlantis, stängde Atlantis Änglar Ljusportalerna så att Atlantis energi skulle kunna inneslutas, för att stoppa projektionen av negativitet och samtidigt bevara Atlantis heliga kunskap och visdom.

En del av Ljusportalerna har öppnats något och detta orsakar att många energimönster av medvetande förankras i den nuvarande Uppstigningsperioden på Jorden.

Det fanns en maktkamp mellan utvecklingen av teknik och uppvaknandet av själen med sin prakt inifrån människokroppen. Den fråga som ställdes till alla Atlanter var, ”Litar ni på tekniken och därmed lämnar ifrån er er makt eller lägger ni ert förtroende i det till synes okända, er själ, och accepterar er makt till fullo?

Vi kan nu lägga märke till att samma fråga skulle kunna ställas till den nuvarande mänsklighetens tidevarv på jorden. Atlantis energier har varit olösta och nu när uppstigningen förstärks på Jorden med mer ljus som förankras så lossas Ljusportalerna till Atlantis; detta har förekommit i många år nu.

Vi kan inse att Atlantis kan och kommer att bli helat genom den nuvarande mänsklighetens tidevarv. Vi kan också inse att mänskligheten har ombetts att slutföra det som påbörjades under Atlantis och detta är en av anledningarna till varför ni är närvarande på Jorden nu. Det är ert syfte att få skänka helande till Atlantis och det är därför som Jorden nu skiftar mänsklighetens väg in i ett nytt expansivt skede av uppstigningen som inte upplevts tidigare på Jorden.

År 2016 inbjuder vi, Himmelska Vita Varelser, er att vara medveten om att skapa balans mellan er användning och beroende av teknik av någon eller alla former och ert medvetna fokus på förkroppsligandet av er själ. Vi önskar att ni helt ska veta, inom varje cell i er varelse att er själ är kraftfull, storslagen och kan åstadkomma mycket mer än någon form av teknik när ni tillåter er själv att förkroppsliga er själ.

Fortsätt ändå att använda teknik och ändå hålla medvetenheten om att allt som föds fram utanför er är en illusion. Inse att teknik är hjälpsam men främst är det en illusion som kan minska er medvetna kännedom om Skaparen. Låt er själv inse att uppfyllelse, stöd och sann hjälp kan bara hittas i er själ som är kärnan och sanningen i er varelse.

År 2016 kan ni tillåta er själv att göra ett medvetet försök att skapa balans mellan tekniken och själen. Syftet med balans är att ytterligare stärka själen och upplösa energimedvetandet som projiceras på mänskligheten från Atlantis och de inkarnerade som fanns på Atlantis, som vill fortsätta att styra och manipulera som de gjorde förut.

Att skapa balans tillåter er att bli mer medvetna, se igenom illusionens slöjor och energimässigt hävda er inre kraft. Då en större mängd av mänskligheten upplever detta kommer vi att märka att Skaparens ljus lyser med större ljusstyrka på Jorden och därmed påskyndar uppstigningen. Healing kommer att initieras inom många människor och även inom Moder Jords medvetande.

När den nuvarande mänsklighetens tidevarv skapar en balans mellan användningen av teknik och deras uppmärksamhet på deras själ, kommer de heliga och djupgående helande vibrationerna som ursprungligen föddes ur Atlantis att väckas inom dess inneslutande miljö och flöda genom Ljusportalerna för att lösa upp alla negativa programmeringar och projektioner som för närvarande är inbäddade i Jorden och mänskligheten efter Atlantis fall.

Den helande energin från Atlantis återkommer till er och ger energi till er själ med enorm effekt, därför kommer ni år 2016 att märka en djupare, kanske till och med brinnande önskan att veta, erkänna och förena er fysiska form, sinne och känslor med er själs expansiva kärleksfulla natur.

Nya förmågor och färdigheter kommer att uppstå från er själ liksom det kontinuerliga och gudomliga flödet av Skaparen och detta kommer att skapa en rad vackra, storslagna och mirakulösa erfarenheter inom er varelse och personliga verklighet i syfte att förbättra er tro och tillit till Skaparen. Räkna med att det gudomliga kommer manifesteras mer fullständigt, förvänta er att helanden sker inom er varelse som ni har väntat länge på och förvänta er en större återkomst till Skaparens kärlek.

Ett vackert uppvaknande kommer att börja ske inom ert väsen under de kommande åren; er själ kommer att sammansmälta era tidigare livserfarenheter av Atlantis med ert nuvarande förkroppsligande så att helande kan ske. Ännu viktigare är att Atlanternas forntida och heliga visdom, läror och metoder kommer börja stiga upp från er själ för att upplysa och inspirera er, uppmuntra er att förstå denna användbara visdom och förankra den i er nuvarande verklighet och erfarenheter.

De Atlanter som var rent fokuserade på Skaparen hade en kraftfull förmåga att uppleva expansion och enighet; de kunde sammansmälta med varje aspekt av Jorden eller de inre planen, acceptera relevant kunskap för att skapa nya förkroppsliganden av Skaparen inom sina varelser. Detta innebar att de kunde vara medkännande, sympatiska och ha en stor förståelse för alla aspekter eller uttryck för Skaparen, därefter skapade de starka band med natur, djur, änglar, stjärnvarelser och så vidare.

Energin av enhet och expansion krävs 2016 eftersom uppstigningen kommer att fortsätta att accelerera med dramatisk hastighet och kraftfulla uppvaknanden. Fokus på och accepterande av enhet och expansion kommer stödja skapandet av fred, lugn, nåd och gudomligt flöde, så att ni kan gå igenom er uppstigning med större lätthet och perfektion på grund av er utvecklande resonans med Skaparen.

Vi inbjuder er att kalla på oss, de Himmelska Vita Varelserna, liksom Änglarnas Kungarike, Uppstigna Mästare och Stjärnvarelser för att ge vårt ljus och stödja öppnandet av Ljusportalerna, läkandet av de negativa projektionerna från Atlantis som är inbäddade i Jorden samt att bistå uppvaknandet av er själ eftersom det ger tillbaka till er en rikedom av upplysning från Atlantis.

Vänligen bjud in oss till att stödja de stora förändringar som sker eftersom de kommer att påverka och förändra vägen oerhört mycket för mänsklighetens uppstigning. Att uppnå detta i början av 2016 kommer att möjliggöra att en flod av fokuserad helande energi kan födas från de inre planen för att stödja återkomsten av Atlantis.

Landet Atlantis kanske inte återvänder i dess ursprungliga manifestation men energin, medvetenheten, visheten och helande vibrationer från Atlanter fokuserade på Skaparen, som var inneslutna och dolda för kommande generationer kommer att börja återvända till Jorden nu, med hjälp av mångas hjärtchakran som en portal för uttryckande och förankrande. Ni ska veta att med ert medgivande är ert hjärtchakra en portal genom vilken upplysta energier från era tidigare livs Atlantiska jag och Atlantis kollektiva renaste vibrationsmedvetande kommer att återfödas igenom.

”Jag kallar på stödet och kärleken från de Himmelska Vita Varelserna, min Änglagrupp och Uppstigna Mästarguider. Vänligen hjälp mig år 2016 att bilda en helig balans mellan min användning av teknik och min kännedom om min själ.

Jag önskar att hela min varelse och kropp ska vara i resonans med, och som, min själ så jag kan känna min själ med större djup, och förkroppsliga och anta min själs energier, visdom och förmågor i min vardag. Vänligen uppmuntra mig att uppleva en större expansion inom mitt hjärtchakra medan fred, förnöjsamhet, självförverkligande och högsta kärlek manifesteras i mitt hjärtchakra.”

”Jag lånar mina egna helande energier till Jorden och mänskligheten för att stödja befriandet av Atlantis och en nyöppning av Ljusportalerna som är anslutna till Atlantis. Jag tillåter mig att ta emot och uttrycka de renaste och kärleksfulla helande energier som flödar ut från Atlantis så som det existerar eteriskt. Jag sammansmälter den Atlantiska helande energin med min egen själs helande vibrationer som omger Jorden och hela mänskligheten för att främja gudomligt inspirerande healing.”

”Med stödet av min själ bjuder jag in mitt tidigare livs Atlantiska jag och alla tidigare livs aspekter av min själ för att ta emot ett djupt och fullständigt helande från min själ och själsgrupp så att den magnifika gamla visdomen från mina tidigare livs aspekter kan förkroppsligas inom min varelse som väcker upp nya uppfyllande och kärleksfulla vägar och förmågor för mig att uppleva.”

”Jag välkomnar de energier som strömmar in i Jorden för att underlätta alla former av uppstigningsskiften inom min varelse på Jorden. Jag vet att jag kommer gå igenom min uppstigning med lätthet och perfektion och känna mig medvetet uppbackad och evigt uppfylld. Tack.”

Sitt bara lugnt och ta emot de energier som delges er och som uppväckts från er varelse.

Skapandet av kärlek är det största fokuset under de kommande åren; detta börjar inom er. Healingen av Atlantis visar att mänskligheten är redo att ta på sig orsaken till förverkligandet av kärlekens kraft och den eviga naturliga närvaron av kärlek inom alla.

För evigt förälskad,

Himmelska Vita Varelser

 

“Celestial White Beings: Awakening of Atlantis,” Channeled by Natalie Glasson, December 4, 2015,  http://www.omna.org/Latest_Free_Weekly_Message.html

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...