Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 10 juni 2019

Det Arkturiska Rådet, 10 juni 2019

Via Daniel Scranton

Tidslinjen för Solståndet

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är i färd med att utforska de många möjligheter som finns för mänskligheten med det kommande solståndet. Ni håller också på att utforska dessa möjligheter med ert medvetande medan ni sover på natten. Ni går ner i olika tidslinjer för att se vilken typ av energi som skulle tjäna er mest som individ.

Oavsett vilken tidslinje ni väljer för er själva, kommer det att finnas en version av det mänskliga kollektivet som också har gjort det valet med er. Ett av valen är för att solståndets energier ska ta emot mer kristallin energi och skapa mer av upplevelsen av er ljuskropp, vilket gör att ni kan ta in mer av ert Högre Jags medvetande i er fysiska kropp.

En annan möjlighet som ni håller på att utforska är en större utomjordisk kontakt för hela mänskligheten, inte bara för er själva som individer. Det finns en annan möjlig tidslinje för er, som innebär att information släpps genom en mycket trovärdig källa. Vi talar om information som kommer att förändra hur människor ser på sina regeringar och också på själva verkligheten. Ni överväger också en tidslinje där det kommer att komma fram upptäckter av tuffa, obestridliga fysiska bevis för att utomjordingar existerade på er planet för länge, länge sedan. Och en annan möjlighet finns där det kommer att hittas bevis som förbinder mänskligheten med tiden för dinosaurierna.

Eftersom dessa möjligheter läggs fram för er i ert vakna, medvetna tillstånd, föreslår vi att ni bestämmer vilken som skulle vara mest fördelaktig för er och den version av verkligheten ni vill uppleva. Med detta sagt är det bara en tidsfråga innan allt som vi just har lagt fram för er redan är upplevt. Men ni är de som skapar denna upplevelse på er resa genom den fjärde dimensionen.

Så ni får välja ordningen på dessa uppenbarelser och upplevelser för er som individer. Som vi sa, ni väljer inte för hela kollektivet eftersom varje tidslinje innehåller olika versioner av det mänskliga kollektivet.

Det finns mer än en verklighet som ni har möjlighet att uppleva, och vi finner nöje i att se att ni alla väljer den verklighet ni önskar uppleva mer medvetet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...