Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 7 september

Brendas Blogg

 

Mina Kära,

Tills nu har ni haft fullt upp med att rensa ut och drömma. Lite som Askungen som önskade att hon on kunde gå på Prinsens bal då hon städade upp askan. Även om en del av skapade delar av er 3D drömvärld, så har ni utvecklats vidare från det.

Till vad och vart har ni utvecklats? Ni fortsätter ert liv i 3D med arbeten, familj, samhälle med ett fåtal förändringar här och där – men, ni får dock glimtar av er nya varelse och liv. Det betyder inte att ni omedelbart dras till detta liv, utan att ni justerar in era tankar till detta nya liv.

En del av er oroar er för att era jordiska drömmar aldrig kommer att gå i uppfyllelse. Att även om ni snart far runt i Universum så kommer ni fortfarande att behöva oroa er för finanser eller att lev i ett hem som inte känns som ett hem. Detta är inte sant. Det nya ni, nytt liv som ni får glimtar av här och där inkluderar er jord-varelse.

Ni är av jorden. Även om ni övergår till en multi-dimensionell varelse så är ni av jorden, tills att ni bestämmer er för att övergå till liv bortom jorden.

En del av er ifrågasätter om ni har energin eller önskan att fortsätta att hoppas på att vara en mulit-dimensionell varelse. Ni är så uttröttade av jordenergierna nu att ni inte kan tänka er eller inte är intresserade av dimensionell/frekvens resor.

Energierna som råder på jorden under de kommande veckorna skall hjälpa att förse er med den inre styrkan och energin för att skapa himlen på jorden för er själva, likväl som dimensionell/frekvens resor.

En del av er förnekar er jordiska varelse från Universala dimensionell/frekvens resor. Det är möjligt i de flesta miljöer – annat är på jorden. Er roll – svår som den kan förefalla – är att skapa himlen på jorden, samtidigt som ni reser dimensionellt och skapar nya frekvenser. För fram till denna övergång, inter- och intra-dimensionella resor, tid och frekvensskapelser var begränsade till ett fåtal varelser allt igenom åldrarna.

Ert uppdrag – som ni så självklart accepterade innan ni kom till jorden i detta liv – är att assistera jorden då den blir en full medlem av Universum. Ni gör detta. Men många av er försöker att göra så utan jordtjuder. Ni känner att jordens restriktioner begränsar er – Att ni är redo att flyga, men jordbehov såsom finansiell säkerhet, boende, förhållanden och mat begränsar era rörelser och mål.

Ni har glömt bort ert uppdrag. För vad ni hoppas att uppnå då det gäller frekvenser och dimensioner i detta liv är så enkelt på andra platser att det inte märks. Jorden har alltid förhindrat er rörelse i dessa riktningar. Ni kanske kanaliserar, besöker andra platser genom sinnet och tankarna eller många andra aktiviteter såsom helande. Men ni går ofta så genom att negera jorden tidigare restriktioner – istället för att införliva nya jorden såsom var en intention innan ni gick in i livet denna gång.

Jorden är er hemplanet nu. Även om ni kommer från olika planeter eller platser, så är det ert förgångna. Vilket liknar då ni berättar för andra om de platser ni levde på då ni var unga. Det är intressanta historier och aktiviteter, men ni är inte av den platsen. Ni skapar ett nytt liv där ni nu är.

Så det är så att ert historiska förgångna, oberoende av platts, har mycket litet att göra med ert nu annat än hjälpa er med vissa färdigheter. Det liknar hur ni kommer ihåg hur ni hoppade rep i småskolan och denna öga/kropp koordination hjälper er i er nuvarande aktivitet på gymmet, men inte något som ni spenderar timmar att prata om eller försöker att upprepa.

Det är dags för er att komma ihåg att ni är av jorden. Därför behöver ni skapa er himmel på jorden, och inte förlänga era jordiska belöningar, som era religioner under århundraden har lärt er att göra, utan att skapa er himmel på jorden nu.

Många av er tar åt er en del av tidigare liv eller erfarenheter som Sirier eller Plejader och/eller andra platser, med förhoppning om att dessa energier eller entiteter kommer att skapa himlen för er. Även om dessa entiteter är relaterade till er på så många sätt så är det inte ni som helhet.

Ni har brunt hår som miljoner andra jordbor, men ni är inte såsom någon annan person med brun hårfärg även om en del av dem med brunt hår är relaterade till er via födsel eller bor i närheten av er. Så det är så att ni accepterar idéer och uppfattningar via andra entiteter – om de nu är av jorden nu eller inte. Det är bara bra. Men tillämpandet av dessa uppfattningar kommer att bli av jorden.

Betyder det att ni inte kommer att resa i tiden, skapa nya frekvenser eller hoppa mellan dimensioner? Nej – enbart att dessa färdigheter adapteras för och till jorden. Nya användningar för dessa färdigheter kommer att skapas av er som nu är på jorden.

Även om denna övergång har flera skikt så är basen och har alltid varit jorden. Det skulle vara till föga nytta att skapa hoppande mellan dimensioner på eller i en planet som redan är bekväm med dessa koncept. Och i en avlägsen framtid kommer ni och era arvingar att hjälpa andra planeter att göra samma sak.

Men såvida ni inte är av den planeten kommer ni bara att kunna uppmuntra och anmoda, vilket händer med er pågående övergångsinformation från oss och så många andra. Vi som inte är av jorden kan inte göra detta för er – för ni är dem som gick igenom vadandet i lera och kvicksand av jordens 3D densitet.

Nu när mycket av detta bråte har rensats ut och renats utav er och jorden så är det dags för er att flyga in i era nya färdigheter. Viktigast av allt är att skapa er himmel på jorden – vad än det betyder för er idag – med vetskap om att det kan ändras imorgon, med det gör inget för ni är av jorden idag.

Om denna himmel betyder en ny plats, relation, föremål eller en promenad i parken så är det vad ni måste göra. För då ni gör det så skapar ni absolut er himmel på jorden.

Om ni har lagt märke så har övergångsmeddelandena alltid handlat om er återgång till att finna glädje – utan att definiera denna glädje. För ni är unika entiteter med unika behov och intressen av en anledning. Enbart med er fulla regnbåge av er unika glädje kan det nya ni fullt uppleva och hjälpa att skapa Nya Jorden. Och så är det. Amen.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

You may also like...