Den Galaktiska Federationen av Ljus via Sheldan Nidle, 8 september

 

4 Batz, 4 Zip, 12 Manik

Selamat Jarin! Världen fortsätter att sakta förändras. Denna transformation har som slutöde att bortföra de sista resterna av den mörka kabalen från era liv. Under detta årtusende så steg de mörka till en höjdpunkt i och med 9/11 och har sedan dess sakta tynat. Våra allierade motsätter sig modigt detta äckliga slem och tvingar det att dra sig tillbaka. Vi är högst tacksamma för deras hängivenhet åt frihetens sak och för deras hårda arbete med att legalt skapa medlen för vår enade framgång. De urgamla familjerna applåderar också deras kraftfulla ansträngningar. Ett antal överenskommelser signerades och som sedan användes utav våra modiga associerade för att driva dessa hemska skurkar tillbaka till glömskan de i sanning förtjänar! Dessa missnöjda har ologiskt avyttrat en mängd ädelmetaller som skulle ha behövts för att hålla oss stången och har i stället fokuserat sin strategi på att på något sätt skapa en global konflikt. Samma sak kan sägas om hur de räknade med en serie illegala finansiella aktiviteter för att på något sätt kringgå våra ansträngningar. Alla dessa värdelösa busstreck har fört oss till randen av succé. Deras fortsatta misslyckanden är skälen till deras undergång.

Er värld transformeras snabbt. Under det sista årtiondet kom Himlen och dess många medicinska hjälpare från långt borta för att assistera er mot en ny verklighet. Medan denna transformation äger rum så har Gaia också förberett en massiv serie av ändringar på hennes ytvärld. Från början hade Gaia tre stora kontinenter ovan hennes hav. Var och en var en drottning för ett hav – Mu i Stilla Havet, Atlantis i Atlanten, och Större Sri Langka i Indiska Havet. Alla dessa tre kontinenter sjönk mellan början av det sista Stora Jordeåret och fram till 13 tusen år seden. Dessa stora tragedier är ett gömt minne. De kan finnas i legenderna och myterna som förekommer i er historia. Var och en är en stor tanke som var och en på er värld avlägset kommer ihåg. De som nu studerar världens oceaner kan bara lägga märke till att resterna av dessa kontinenter nu förhöjer sig. Många kan därför säga att återuppståndelsen av dessa gamla marker inte är långt borta. Då vi studerar er historia och får uppgifter från Agarterna så förefaller det som att denna uppsättning av händelser är en stor del av vad Gaia för närvarande planerar.

Vi har en tendens att se hela denna process i fråga om när vår masslandning är möjligt. För närvarande så bildas ett antal händelser, vilka utlovar möjligheter som kan hjälpa oss avgöra ett möjligt datum för detta. För det första behöver ni vara i ett tillstånd då ert upphöjda medvetande kan tillåta er att acceptera vår ankomst. Detta scenario är naturligtvis bundet till det formella uttalandet av nytt regeringsskick, särskilt för USA. Den nuvarande de facto regimen är i djupt motstånd till vår ankomst och ett slut på det årtiondes långa UFO mörkandet. Det kommande fallet av denna illegala regim kan låta en djup uppsättning av sanningar att till slut sjunka in. Dessa sanningar är: vi är vänligt inställda, vi är verkliga, och vi ämnar absolut hjälpa er återgå till fullt medvetande. Tills att denna grad av fientligheter upphör så kan det nuvarande statuset inte förändras. Vi har gjort en serie av avtal med våra jordiska allierade, som förstår dessa sanningar och som ärligt önskar införa en ny och mycket humanistisk verklighet. Dessa Ljus-orienterade Varelser har tillgångarna och resurserna för att magnifikt göra om er ytvärld. Den nuvarande drömmen är mycket nära till att bli verklighet.

Som ni kan se, Himlen och hennes allierade är fullt sysselsatta med att göra denna verklighet redo för en massiv förändring. Vi observerar varje dag hur ert vackra blå klot förändras. Då ni observerar hur naturen reagerar inför de mörkas digra planer, så kan ni också se att många på er värld skapar en plan för att överväldiga de mörka och korrigera vad de önskar uppnå. Er framtid är menad att vara då denna värld snabbt går från dess nuvarande ohälsosamma form till en mycket annorlunda. Denna värld är då den de facto amerikanska regeringen avgår och NESARA utlyses. Vi har förhandlat med många som arbetar mot detta nobla mål. Alla dessa samtal har haft bara ett grundläggande mål. Och det är hur vi tillsammans kan bilda en rik, fri och välmående ny värld. Där kommer era naturliga rättigheter att dominera, och regeringen är designad att vara ”av, för och utav” folket. I detta ljus kan ni lätt med vår och Himlens hjälp övergå in i en värld fylld med fullt medvetna Varelser. Det är denna gyllene värld som kommer att förena er med hela den galaktiska mänskligheten.

Välsignelser, Vi är era Uppstigna Mästare! Denna värld transformeras i enlighet med Moder Gaia önskningar. Hon leder en transformation som kommer att se hur ert spirituella index växer till nya höjder. Då ni växer i medvetande så blir ni mer medvetna om hur denna världs energier blir allt mer tjocka. Med detta menar vi att ni blir mer förmögna att med ert inre öga se hur denna verklighet förändras. Denna tillväxt speglar ert medvetande om ekologi och behovet att skapa ren luft, vatten och land. Teknologier som sedan länge har förtryckts kan snabbt föra er mot framgång. Den kritiska komponenten är den stora spirituella kraften ni äger. Då vi på ett kollektivt sätt lär oss att tänka positivt och anskaffar oss medlen för att sätta åtsidan de gamla inlärda förutfattade uppfattningarna så förbereder vi oss för en tid då vår förmåga till positiva sociala handlingar kan föra oss samman i harmoni. Detta är vårt mål, så vi kan i sanning hjälpa Gaia med hennes kommande förändringar.

Behovet av förändring ligger i luften. För länge sedan bad Himlen oss att göra mänskligheten på ytan redo för vad som nu händer. Ni känner modifieringarna av er kropp och sinne, vilket är början på er återgång till fullt medvetande. Denna storslagna process har det skrivits om under de senaste årtiondena. Nu är ni mitt i dessa många gudomliga förändringarna. En sak vi gör dagligen är att lugna ned en del av förändringarna, vilka ändrar på er dagliga rytm som håller er balanserad. Detta görs för att assistera den Galaktiska Federationens medicinska team och för att förbereda er för vad som härnäst behövs då ni driver er själva mot ert gudomliga mål av hälsa, välstånd och frihet. Vi ger nödvändig vägledning och låter er återfå rester av friheten och Viljan ni förlorade när det gamla Atlantis föll.

Hur vi spirituellt vägleder er förändras precis som ert globala medvetande förändras. Allt detta är innefattat i betydande uppfattningar som ändrar på hur ni ser denna värld. Kort sagt, detta globala samhälle behöver ta en ny titt på hur det agerar, vad det tror på och viktigast av allt, hur vi ser på varandra. Dessa stora förskjutningar är ett resultat av alla de fysiska och mentala förändringarna som ni genomgår för närvarande. Vår position är att överföra till er hur andligheten, i dess bredaste betydelse, ser på det. Gamla sätt dör av och nya föds. I denna miljö så behöver ni bättre förstå vad allt detta betyder och sätta upp början av nya och mer inkluderande sätt för att se de sanna flödena av denna evigt föränderliga värld. Vi Mästare ser vår roll på ett nytt sätt och önskar delge er det. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag, som alltid, har vi givit er vårt meddelande. Det handlar om hur denna glob förändras och förändras till det bättre. Ni står på randen till att träffa era spirituella familjer och de Galaktiska och de från Inre Jorden. Detta är en tid då ni skall accelerera ett utvecklingsväsen som ni inte har känt vid på många tusen år! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...