Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 24 april 2020

Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 24 april 2020

 

Kära Ni,

Idag är det ännu en festdag. Inte en firande du kanske hade förväntat dig i ditt tidigare 3D-liv, utan ett firande av nu.

De som vill lämna under denna tid av kaos gör det. Och de av er som deltar i skapandet av er nya värld har initierat den.

Naturligtvis kan ni ännu inte se eller känna att det är så. Ni kan antagligen bara förstå att ni anpassar er till det nya normala. Som ett resultat har ni nya tankar och handlingar. Du överger ditt liv som det var i 3D och funderar över livet bortom COVID-19.

Kanske verkar en sådan förändring inte så viktig, för du har accepterat din nya verklighet. Den verklighet vi firar idag. Men innan du nådde denna platå, kunde du inte skapa bortom 3D.

Visst har du haft drömmar som kan ha uppfyllts. Men dessa drömmar var begränsade till din 3D-kunskap. Du öppnar nu till nya horisonter.

Det betyder inte att förlusten av en älskad inte är smärtsam. Eller att din rädsla relaterad till viruset är fel. Men att din kreativitet förändras på olika sätt, kunde du inte tänka dig förrän detta stopp av ditt 3D-liv.

I åratal har profetior visat att världen skulle stoppa och sedan återgå till aktivitet i en ny riktning. Det är vad som händer nu. Skillnaden mellan dina tankar och din nya verklighet är att du förväntade dig en ljusblixt eller några timmars rensning innan världen skiftade.

En så snabb världsförändring var aldrig möjlig på grund av era fysiska kroppar. Era fysiska kroppar designades för 3D-jorden. Även om ni skiftade fysiskt på så många sätt sedan ni inledde er övergång, är era fysiska varelser inte tillräckligt robusta för ett omedelbart skifte.

Ni som en grupp hade många alternativ för hur ni skulle ändra jordens inriktning. Det allmänna samförståndet var att en pandemi bättre skulle tillgodose jordbornas behov än krig eller en fysisk jordkatastrof som en jordbävning. För krig är en del av ett 3D-förflutet. Och en jordkatastrof skulle vara över på några dagar med hopp om att världsinvånarna skulle fokusera på förstörelsens område. Den typen av mänsklig bindning kan ha varit sant, men en sådan händelse skulle inte nödvändigtvis avslöja världens ledares misstag.

Trots att många ledare öppet visade sin 3D-makthunger, gjorde de det tillräckligt gradvis för att ni skulle acceptera deras maktspel som bara ytterligare en obehaglig aktivitet. Detta virus tvingar fram deras handlingar på sätt som ni i ljuset inte kan ignorera. Så ni börjar planera för en tid då makt till folket är dagens aktion.

De ni känner och älskar som har lämnat jorden under denna tid har gjort det för att hjälpa denna övergång i andra frekvenser – för deras intressen är inte längre av jorden. De är trötta. Inte på er, utan på energin som krävs för att skapa en ny värld. Så är det att de nära och kära som lämnar kommer att vara en del av ditt personliga råd – eller av det övergripande nya jordrådet.

Era nära och kära har skiftat sin roll från jorden till ett annat plan. De har inte lämnat er, de har bara bytt dimensioner och frekvenser. Precis som ni gör när ni byter TV-kanal.

Så är det att några av er kommer att bestämma sig för att direktkontakt med de som inte längre är på jorden är en spännande samverkan. Andra kommer att hitta andra intressen.

Detta är en tid för förberedelser för ditt nya liv. Det liknar din jordfödelse. För du är något förvånad över de justeringar som krävs för ditt nya liv. Först var du antagligen arg – liksom många spädbarn i deras tidiga dagar på jorden. Tills du accepterade att denna frid och ja, ofta tystnad, som du inte har upplevt på flera år är mer i din smak än du trodde var möjligt.

Några av er förblir i ett hektiskt stadium, men det kommer att förändras när du anpassar dig till ditt nya liv. För du kommer att upptäcka det som verkade omöjligt i ditt blandade 3D/5D liv och bortom.

De av er som är ansvariga för barn upptäcker förmodligen nya interaktioner, till och med glädje. Och de av er som arbetar hemifrån eller själva är i karantän, hittar något av detsamma. Tänk på hur många justeringar en nyfödd måste göra. Förstå sedan att ni gör något liknande.

Du är en nyfödd bortom 3D.

Precis som en nyfödd upptäcker nya sätt att kommunicera, röra sig och interagera, så gör du också det. Skillnaden är att du inte har en 3D-barnbok. Du skapar den nya spelboken 5D och därbortom. Vilket kan verka överväldigande när du lämnar 3D.

Du kommer snart att skapa det som är bortom dina vildaste 3D-drömmar. För du kan leka med den här händelsen tills du inte längre vill. Sedan kan du växla till det eller det. Du är ett spädbarn i den här nya världen utan behov utöver att uppfylla dina intressen och drömmar.

Betyder det att alla kommer att isoleras? Nej, bara att du kommer att initiera denna process liksom ett 3D-barn som följer sin guidebok av behov och intressen.

Dina intressen kommer att vara bortom vad andra på 3D-jorden utforskade eller skapade. Du är en ny modell för en ny tid. Så är det att du kommer att skapa vad som helst och allting på nytt. Du påbörjar den nya jordmanualen, som kommer att redigeras genom tiderna tills fred och kärlek härskar på jorden – mycket av det kommer att visa sig under din livstid.

Tänk på att skapa alfabetet såväl som de första böckerna. Framtida generationer kommer att skapa tryckpressen för att sprida det du och andra har skapat. En tryckpress som kommer att kommunicera utan ord. För detta är den nya jorden. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. För att ta emot Brendas blogg, klicka på Prenumerera-knappen på den övre delen av hennes sida “Blogg & prenumerera” och klicka sedan på raden – Prenumerera på Brendas blogg via e-post – raden. Slutför prenumerationen genom att ange din e-postadress och acceptera e-postbekräftelsen.

Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. Alla rättigheter förbehållna. Dela gärna detta innehåll med andra, lägg upp det på din blogg, lägg till det i ditt nyhetsbrev osv. Men behåll denna bloggs integritet genom att inkludera författarens/kanalens namn: Brenda Hoffman och källwebbplatslänk: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...