Brendas Blogg via Brenda Hoffman, June 13, 2020

Mina kära, långsamt i ert tänkande och fortare i vårt, har era övertygelser gått över från ego, och samhällets moraliteter till hjärtats unikum. Det som en gång verkade främmande eller svårt är nu en del av er. Därmed är inte sagt att ni har blivit en Pollyanna, utan att ni istället kan känna när något inte är rätt för er. Även om ni försöker förneka den intuitiva känslan upptäcker ni fysiskt att sådana handlingar eller tankar inte är korrekta. Kanske ont i magen, era ögon bränner eller ni känner er trötta. Er fysiska kropp är nu mer i linje med er varelse än vad som varit sant i något 3D-liv. Ni känner er själva mer och börjar svara i enlighet därmed. Inte så att ni hoppar av ”klippan” med varje beslut eller handling, utan att ni istället börjar förena er inre varelse med er fysiska kropp och handlingar. En lång tids förhoppning efter den fasen av de flesta av er. Det här nya funktionsläget är inte så svårt som ni en gång trodde att det skulle vara. Det kräver bara er uppmärksamhet.

Även om er fysiska varelse alltid har försökt att förena sig med er intuition, ert behov av att behålla (vidmakthålla) rädsla och socialt godkännande negerade mycket av den interaktionen. Så det var så att många inte lyssnade på sin inre varelse förrän de fick betydande gensvar från sin fysiska varelse. Utan borden eller måsten, expanderar ert liv exponentiellt – inte i fråga om vad som är rätt för samhället, utan för er. Så är det, varje gång ni nekar er 3D-varelse kontroll, är ni närmare ert nya jag.

Ni behöver inte längre rättskaffens verifikation. Ändå kommer ni att försöka få yttre kontroll ibland – precis som är sant för alla förändringar. Er övergång inträffade inte på en dag, och det är också sant för denna självmotiverande fas. Ni kommer troligen att ta två steg framåt och ett steg tillbaka. Ni vet när ni har tagit ett steg tillbaka av era fysiska indikatorer. Detta är inte ett hot lika mycket som en verklighet. Vilket är inte annorlunda än en tonåring som kryper istället för att gå.

Att krypa kan vara lämpligt i små utrymmen, men för att fungera fullt adekvat, måste tonåringen gå eller springa till de aktiviteter han eller hon deltar i. Så är det för er. Ni kan följa 3D-reglerna som ni har levt med tills nyligen. Eller så kan ni lyfta upp er själva och springa.

Så är det, vi gratulerar er för att våga springa trots alla indikationer från de som är inbäddade i 3D att ni har fel. Detta är nya du i er nya fysiska kropp. En kropp som är mer samstämd till era handlingar och tankar än er fysiska 3D-kropp någonsin varit. Er nuvarande fysiska varelse är mycket mer sofistikerad än er tidigare kropp. En sofistikation som kräver tro och handlingar knutna till er inre varelse. Er fysikalitet är alltid det sista som inkorporerar universella energier. I detta fall var det så att ni fick tid att anpassa er inre varelse till det nya jaget. För om er nya fysiska varelse hade varit färdig innan denna tidpunkt, kunde ni troligen inte ha varit kvar på jorden under denna livstid. Behovet för er av att följa 3D-riktlinjer, som en gång var sant gällande, skulle ha orsakat sjukdomar som så småningom skulle ha förstört era fysiska varelser. Som om en del av er varelse skrek ett högt ja och det andra, ett eftertryckligt nej. En sådan kombination skulle ha varit förödande för ert varande både mentalt och fysiskt.

Nu är ni i samstämd harmoni. Er fysiska varelse har blivit känslig till nästan omedelbar reaktion när ni inte följer er inre röst från vattniga ögon till en upprörd mage, en huvudvärk, tandvärk, en öm tå och så vidare. Mindre åkommor som får er uppmärksamhet att återvända till er istället för vad ni var oroliga för eller agerande på det som var fel för er.

När sådant händer, behöver ni bara stoppa er tanke eller handling och begära information från ert inre själv om en annan riktning. Om ni tror att ett sådant koncept är dumt, kommer ni inte samverka med tiden. Innan er värld kan bli en – som den kommer att ordningsamt bli inom kort – måste ni acceptera att ni är en. Att era känslomässiga, fysiska, andliga och mentala varelser rör sig i en riktning.

Ni har negerat de flesta, om inte alla, av era rädslor. Ni förstår denna nya värld från en observatörs istället för en deltagares synvinkel. Och ni börjar få en förklaring av er väg framåt.

Många av er skriker att vårt sista uttalande inte är vad ni uppfattar eller känner. Vi ber att få vara oense. Även om ni kanske inte tror att ni har förändrats, försök följa någon annans riktlinjer, och förneka era egna. Precis som vad är sant för småbarn, har er nya varelse glidit in i ert nya liv utan många fanfarer. Ett barn växer och utvecklas dagligen utan att förvänta sig eller få utmärkelser. Det är så bara. Så är det för er nu. Ni är en ny varelse med nya färdigheter, inte minst er kropp är en omedelbar indikator på er rättfärdighet som uttalas av er inre röst.

Kanske ett bättre exempel skulle vara att spädbarn förväntas veta när det är dags att le eller vända på sig. Aktiviteter som inte kan läras – de är medfödda. Så det är för er nu. Som ett spädbarn, ni upptäcker att ni vill eller behöver något där borta, så er fysiska varelse anpassar sig i enlighet därmed. Om ni bestämmer er för att inte följa, er fysiska varelse anpassar sig också i enlighet därmed.

Ni lyder och följer er själva med nästan autopilot. Som ni hittills ofta nekat er själva tillgång till. Så är det, vi gratulerar er till att bli er själva trots era initiala rädslor och sociala nejsägare.

Vad säger er inre varelse er? Det, är er karta, er riktning och ert nya liv. Så varde det. Amen.

Översättning: Mats

LifeTapestryCreations.com. För att ta emot Brendas blogg, klicka på Prenumerera-knappen på den övre delen av hennes sida ”Blogg & prenumerera” och klicka sedan på raden – Prenumerera på Brendas blogg via e-post – raden. Fyll i prenumerationen genom att ange din e-postadress och acceptera e-postbekräftelsen.Copyright 2009-2020, Brenda Hoffman. Alla rättigheter förbehållna. Dela gärna detta innehåll med andra, lägg upp på din blogg, lägg till ditt nyhetsbrev etc. Men behåll denna bloggs integritet genom att inkludera författarens / kanalens namn: Brenda Hoffman och källwebbplatslänk: LifeTapestryCreations.com.

Du gillar kanske också...