Brendas blogg via Brenda Hoffman

Brendas Blogg

25 maj 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Kära Ni, Troligtvis begärde ni nyligen assistans vid övergången från era guider, änglar och vänner till synes ingen nytta. För ert varande känns lite annorlunda än innan mars / aprils energiströmmar..

Även om ni kanske har upplevt några minnesluckor eller noterat att betydelselösa önskningar sker med knappt någon eller ingen ansträngning alls, så fortsätter ni att leva ert enahanda liv med få toppar av glädje och många dalar av håglöshet eller ilska.

“Var är min glädje?” Så lyder refrängen som hörs runt om i världen. Så är det, ni flyttar in i ert nya jag. Ty, ert nya jag stiger långsamt – långsammare än ni hoppats på, men snabbare än vi trott – upp ur spillrorna av ert 3D jag.

Kanske kommer det hjälpa er att bättre förstå denna fas, detta tomrum, om ni kommer ihåg hur ni kände det när ni började på en ny skola eller flyttade till en ny gemenskap eller jobb. Först var ni hypervaksamma och ville passa in så snabbt som möjligt. Ni hade inga vänner att tala om – enbart bekanta med möjligheter till framtida vänskapsband. Ni förstod inte riktigt er skola, arbete eller samhälle. Allt var ett blankt och oskrivet blad medan ni försökte att anpassa er.

Så är det för er nu. Ni är inte längre av 3D. Ni lämnade det samhället permanent. Dock behöver ni inte känna er bekväma i 4D och bortom. Ni befinner er i ett tomrum av ensamhet som leder till oväntad – ibland till och med pågående ilska. “Var är min plats? Var är min värld? “Så lyder ert pågående rop till Universum.

Ni växer in i ert nya jag. Skulle ni förvänta er att vara helt engagerade i ett nytt samhälle inom några dagar? Så är det för er nu. Ni kommer så småningom att hitta dem som ansluter med ert nya jag. Ni kommer att upptäcka er fulla roll. Men nu gör ni en stor omställning som inte förutsågs av ert 3D-jag när ni startade denna övergång.

Ni förnekar er 3D-värld och behöver tid att anpassa er till ert nya jag, nya roller, en ny jord.

Aldrig tidigare har någon grupp genomfört en sådan underbar uppgift medans fortfarande i en 3D kropp. Ni har hört samma sak många gånger. Men nu börjar ni verkligen förstå. Och ni rör er verkligen längre och snabbare än någon annan – inklusive ni – trodde var möjligt.

Naturligtvis vill ni veta exakt vad era nya rollers ansvar är så att ni kan fullfölja dem på lämpligt sätt. Men bara ni vet vilket ansvar ni önskar ta i anspråk. Ni är er egna VD / ledare / chef. Ni dikterar ansvaret för er själva och era flera segment. Allt är redo för er att göra det. Och så kommer ni att göra – i sinom tid.

Det finns ingen anledning att gråta till Universum, era änglar eller någon om detta tomrum för ni skapade det för att justeras korrekt till ert nya jag. Ert tomrum kan pågå ett par dagar eller veckor. Det rör inte Universum eller någon entitet  utom er själva.

Skulle ni vilja ha ett kontinuerlig flöde av grannar eller vänner i ert nya hem eller på jobbet som kräver er uppmärksamhet innan ni ens hunnit packa upp och anpassas fysiskt? Så är det för er nu. Ni ger er själva ensamtid att anpassa er till ert nya jag.

För några innebär det att ni testar era nya VD-färdigheter inom olika delar, dimensioner eller frekvenser. För andra, innebär det att ni samlar era tankar och tar itu med några begränsande rädslor. Och för ytterligare andra, innebär det totalt nedsänkning i ert jag med allt vad det innebär inklusive en glad vetskap om att ni är en underbar VD för er själva.

Det finns ingen anledning att tvinga er själva – eller andra – till en plats som ännu inte är rätt. Tillåt er själva att flyta runt, utan jämförelser med andra eller att tvinga era segment eller någon del av er varelse till platsen.

Detta är lite annorlunda från puberteten. Oavsett hur mycket ni än ville ha större byst eller en djupare röst, kunde ni inte tvinga er själva till att få det. Puberteten var en process som skedde naturligt utan behov av oro – även om många var oroliga, men som nu tycker sådana tankar var dumma eller söta.

Det finns ingen anledning till att känna sig överlägsen om ni har acklimatiserats till ert nya jag – för andra kommer att följa inom kort när det är känslomässigt / fysiskt säkert för dem att göra det. Och det finns ingen anledning att vara orolig om ni inte känner skillnad på vad som var sant i förra veckan eller veckan innan. Ni kommer att göra det när det är rätt för er att göra det.

Ert nya jag kan inte tvingas till att vara. Det kommer att hända – ni är verkligen inte längre i 3D. Ni har avslutat 3D med all den ära en sådan avgång innebär. Nu justeras ni, anpassas, ändras till ert nya jag – vid den tid och med den takt som är rätt för er. En tid / takt som inte kan påskyndas eller omdirigeras.

Ni har gjort anspråk på ert nya jag – nu behöver ni bara att flyta in i det. Ungefär som efter att ha accepterat ett nytt jobb.

Ett nytt jobb, hem eller skola kräver fysiska, emotionella och intellektuella justeringar. Ni gör nu detsamma och mer. Tillåt er själva att vara. Tillåt er själva att flyta.

Många av er tror att som VD bör ni ha mer information istället för att bara flyta omkring. Ni vill ha tidslinjer och en översikt – som ni hade i 3D-världen. Ni visste att ni behövde slutföra uppgift A innan B kunde hända.

I den nya världen, kan A + B vara lika med C, F eller Z. Det finns inte en linjär ordningsföljd ni kan lita på. Så är en av de större justeringar ni gör i detta tomrum. Att veta att det oväntade är väntat. Att veta att det förväntade är inte längre är en del av ert nya jag.

Ni kommer att, eller flyger redan högt med alla möjliga nya förmågor och på äventyr. Inga som passar inom den 3D-form som ni bott i under eoner.

Karma – ett linjärt perspektiv – finns inte mer. Och rädsla är kraftigt minskad eller borta, för ni skulle inte kunna göra det, som ni kommer att kunna när ni väl har vuxit in i ert nya jag, om rädsla var era dominanta känslor.

Ni är Glädje. Glädje i det nya och glädje i er.

Så är det, ni börjar njuta av det oväntade utan bindning till det som ni har känt till under eoner på jorden. Ni återgår till Universums flöde . Något ni stängt ute under eoner av jordeliv. Sådant skulle inte vara möjligt om ni behöll ert behov av ordningsföljder och förväntade mönster.

Mönster finns inte mer. Så är det. Amen.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

http://www.LifeTapestryCreations.com Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

You may also like...