Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 24 februari, 2018

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

24 februari 2018

Kära Ni

Vi är förbluffade av er envishet och ja, styrka. För genom era eoner i 3D jordeliv har ni tvingat er själva att följa samhällsregler istället för att våga vara ni. Så ni gjorde fysisk, känslomässig och andlig skada mot er varelse för att kunna vara del av gruppen.

Nu när ni är av 5D börjar ni tillkännage er individualitet. Något som inte nödvändigtvis är lätt. Inte för att det är fel, utan för att det är så främmande för det 3D-samhälle ni är bekanta med.

Även om ni fortsättningsvis är kvar i det samhället via era dagliga aktiviteter, förändras er röst från ett passivt samtyckande till ett nära på gällt utrop på er rätt att vara. Något som skrämmer er lika mycket som de andra.

Ord av ilska, felaktigheter, här är jag, verkar flöda ur er mun utan förvarning. För ni upptäcker er själva och er styrka som en tonåring gör då de utvecklas till en ung vuxen.

Där ni en gång sade ”ja” även om ni djupt inom er inte ville, utropar ni nu högt ”NEJ”. Vilket förvånar både er och de som är bekväma med det gamla ni.

Ni gör anspråk på er styrka, ett ”nej” i taget. Naturligtvis stör detta både er och de som upplever det för ni är alla tränade att vara trevliga.

Ni har också blivit lärda sätt att tillkännage er rättighet med dolda medel. Som att tala om någon när de inte är närvarande. Eller reagera på vad ni betecknar som ett ”giftigt” svar. Eller samtycka till en begäran men sedan strunta i den. Eller ignorera era behov så att någon annan får det bra. Men ingenstans i den litanian av acceptabla beteenden finns er förmåga att lugnt och stilla anföra era behov utan någon form av 3D återverkningar.

För 3D är grupptänkande och 5D och bortom är unikhet i varandet.

Det kanske bästa sättet att beskriva detta är att tänka i termer av att alla finns i samma kropp med specifika hårceller, nagelceller, hudceller osv. I 3D skulle alla bestämma sig för att vara hårceller vilket skulle forma en mycket begränsad kropp.

Så ni upptäcker att olika grupper av likasinnade finner varandra och tillkännager sin rättighet att vara hjärt- eller njurcell, vetande och accepterande att andra celler kommer att tillkännage sin rättighet tills kroppen är komplett och hel. Något som aldrig inträffade eller var möjligt när alla såg till någon annan än sig själv att leda och tillkännage sin rättighet att vara vad man vill.

Ni kanske minns att många utropade sitt ledarskap och sin rättighet att vara genom tiderna i 3D. Så var det. Men en ledare är inte en ledare utan följare. Så ledare behövde tillgodose sina följare tillräckligt för att de skulle fortsätta vara följare – till den punkt i 3D-historien när ni alla förväntade er att någon skulle bli er ledare och inte längre försökte att till fullo vara er själva i er utvalda grupp. Någon var ansvarig och även om det tidvis var ni, var ni ansvariga bara så länge ni gav tillräckligt med belöningar – morot eller piska – till dem som följde er.

Denna 5D upplevelse är extremt annorlunda. Istället för att följa någon ni fruktar eller respekterar, följer ni er väg. Så även de som förefaller vara likasinnade är det inte helt och hållet – precis som det ska vara. För var och en av er är en mäktig entitet som inte behöver någon ledare eller någon som utropar er rättighet.

Den sista meningen måste vara extremt skrämmande. För ni känner er ännu inte tillräckligt starka för att tillkännage er rättighet som en unik individ. Ni vill gömma er bakom denna person eller etikett i hopp om att andra ska bana den nya vägen.

Istället är det ni, och bara ni. Det finns så många funktioner på denna Nya Jord att fylla, så medan ni kanske möter andra resenärer här och där vid vissa korsningar, så är det er väg, inte någon annans väg.

Era gyllene trådar i denna nya väv är unika och ni har frihet att stoppa eller sakta ner er 5D-utveckling, men jorden och därmed Universum blir mindre på grund av ert ointresse att fortsätta.

Vi måste tillägga, så ni inte faller i 3D tjänandefällan, att andra generationer kommer att ta upp saknade trådar tills väven är komplett. Det är bara det att ni vill uppleva slutresultatet snabbare än att se det från etern eller andra 5D jordeliv.

Ni kan stoppa, men jordens evolution kommer inte att göra det. Den kommer bara att bli lite mindre komplett än vad ni hoppades på, när ni en masse begärde att få se en del slutresultat istället för att bara bygga bron till den Nya Åldern.

För att göra det, måste ni först utropa er rättighet att vara er själva. Vilket börjar hända – det fördjupas dagligen, oftast indikerat av er ovillighet att vara den som roar massorna, som ni varit i 3D.

Tillåt er själva att få några raserianfall, några arga ord. Ni bryter er ut från ert 3D gömställe för att vara nya ni i den mer accepterande nya plats som nu är 5D jorden. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

You may also like...