Brendas Blog via Brenda Hoffman, 31 maj 2019

Brendas Blog via Brenda Hoffman

31 maj 2019

Kära Ni,

Ni är vana att förutse framtiden baserat på tidigare händelser. Men eftersom så mycket förändras nu så har ni ingen bas att stå på för vad som ska ske. Det får er att bli mer rädda eller bekymrade än nödvändigt.

Ett spädbarn som lär sig en ny förmåga känner ingen ångest över att den milstolpen ska leda till någon ny förmåga.

Så kan det vara för er. För det som var är inte längre. Det finns inga mätverktyg som låter er veta vad som kommer att hända. Det är verkligen ett slöseri med er tid och just nu, begränsade energi, att bekymra er om vad denna förmåga eller handling leder till.

Ni är i outforskat territorium, så ni kan inte förutse er framtida inriktning eller era behov bättre än de Europeiska upptäcktsresande som korsade globen i hopp om att finna en sak bara för att upptäcka något totalt annorlunda.

Även om vi i Universum vet att ert öde är att leva i glädje och frid, har vi ingen aning om vilken resa ni fordrar för att komma dit. Sådana ord kan vara skrämmande, för någon måste ha den slutliga planen, någon eller något måste veta vart ni är på väg och varför. Ni är denne någon.

Er verkliga sanning är att leva i glädje. En känsla som inte kan kopieras av någon. Er glädje är er. Och er resa är att hitta den mest glädjefyllda vägen till glädje.

Ordet resa antyder att det kommer att ta år eller årtionden för det tycks inte vara möjligt att det nuvarande kaoset på Jorden eller ens i era liv kan förändras så snabbt som ni skulle önska.

Åh, vad ni har glömt är att ni är på en resa för att upptäcka glädje. Så ni kommer aldrig att nå fullkomlig nirvana, för varje steg är att vara i glädje. Så när ni fullföljer ett glädjesteg lyser nästa upp, och nästa, och nästa.

Denna övergång är inte lik tidigare mänskliga förändringar, vilka krävde årtionden eller århundraden. Denna övergång, skapad av er, ska ske i er nuvarande livstid på jorden. För, om ni hade utformat en övergång som krävde hundratals år, skulle det inte skilja mycket från olika religioner som förkunnar att himlen eller nirvana bara kan nås i livet efter döden.

Ni har naturligtvis tilltro till resultatet, vilket ni bevisat gång på gång genom hela denna övergång. Men ni är också utmattade och behöver se, känna och uppleva belöningar för att fortsätta er resa. För ni har gett allt för denna övergång, inklusive att ni ignorerar vänner och släktingar, förändras fysiskt, och släpper övertygelser därför att det känns rätt.

Nu behöver ni få uppleva något annat än att ni bara uppoffrar er.

Så ni börjar nu verkligen göra anspråk på er glädje. Därför att tills nu har de flesta av er känt att ni måste göra eller vara mer. Inte för att det var nödvändigt, utan för att ni följde 3D-mönster av ”om jag ger tillräckligt, kanske jag blir belönad”.

Ni har gett, offrat, trott, projicerat och arbetat bortom tiden för att belöna er själva.

Den nuvarande fasen för er att avgöra är vad som skänker er glädje. Inte bara en liten bit glädje, utan vad är det ni fordrar dagligen? Vissa kommer att påstå att ni bara behöver se en blomma eller träffa en vän. Och båda kan förstås vara glädjefyllda upplevelser. Men vad är det som skulle få er att känna att era uppoffringar varit värda all er möda? Det är den fasen ni är i nu.

Ni släpper er övertygelse om att ni inte har gjort eller varit tillräckligt för att bli belönad – ett av era första steg mot sann glädje.

För även om ni kanske har beviljar er själva några minuter av daglig avslappning eller något liknande, är sådana belöningar inte tillräckliga för att ni ska fortsätta er resa.

Många av kommer att säga emot, i tron att ni kommer att fortsätta bara för att. Sådana tankar betyder att ni ännu inte släppt ert 3D martyrskap.

Belöna er själva. Tillåt er vila. Tillåt er leka. Först och främst, tillåt er att vara.

Tack vare era ansträngningar och de senaste Universella energiflödena är ni på väg att påbörja er glädje-resa. Inte en 3D-resa med några minuters avslappning, utan en 5D-resa av glädje och själv-belöningar.

Låt det vara så utan att bekymra er om huruvida era belöningar begränsar andras möjlighet till glädje eller att ni tagit för er för mycket i er nuvarande situation.

Ignorera alla och allt utom det som skänker er glädje. Ett steg i taget – ignorering av sociala måsten, andras behov och er rädsla för att vara FÖR mycket.

Starta er glädje-resa. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...