Brendas Blogg via Brenda Hoffman,14 juli, 2018

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

14 juli, 2018

 

Kära Ni!

Vi föreslår en utmaning för er. Fastän vår utmaning är rätt enkel, så kommer ni troligtvis att oroa er över att komma fram med vad vi begär, vilket i stort liknar den svårighet ni hade att knyta era skosnören när ni var små barn.

Ge er fem minuter dagligen för att räkna upp allting som är rätt i er värld. Vissa av er tror att ingenting är rätt i er värld – därav svårigheten. Medan andra får slut på saker att räkna upp.

Denna enkla utmaning tränar er inställning till skönheten i ert liv, i stället för den enformighet och de rädslor som ett flertal av er nu känner. För massmedia, era vänner, er familj, ert samhälle, ert land och så vidare och vidare, fortsätter att slå på rädslans trumma, trots sanningen om att en mycket liten mängd av denna rädsla personligen berör er.

Många av er ifrågasätter detta påstående, för ni bestrider att vissa av era rädslor handlar om vad som händer andra. Det är en del av ert expanderande hjärta och vetskapen om att alla är ett.

Samtidigt måste ni komma ihåg att ni har en unik roll att spela. Ni är inte er broders väktare, utan i stället så är ni er broders och systers motiverare, deras upplysning.

Det är därför ni måste lägga era rädslor åt sidan gällande vad som kan hända er eller andra i och med att ni gör anspråk på er glädje. Detta är er roll.

Vad borde ni göra ifall ni hör till dem som blir misshandlade eller skadade av kaoset? Vad talar ert hjärta om för er att ni ska göra? Detta är er roll. Protestera, rösta, flytta, stanna kvar. Ert hjärta vet bäst. När ni följer hjärtat, oberoende av era omständigheter, så kommer allting att falla på plats så som det behöver.

Den Nya Jorden handlar inte om att slåss, utan i stället om att uppmuntra rörelsen från rädsla, flykt och kampen att älska, samt glädje. Det kommer inte att ske ifall ni fortsätter med de jordiska 3D-mönster med vilka ni känner er mest bekväma. Ni kan inte fortsätta med samma mönster och förvänta er ett annorlunda resultat.

Därför ber vi er att ni börjar med små glädjeämnen under denna tumultartade tid. Att ni riktar er rörelse till det som ger er glädje i stället för rädsla.

En sak som ni kanske ännu inte förstår, är att er glädje inte är beroende av de rörelser eller åtaganden som andra gör. För ni har blivit tränade i att tro att ni måste ta hand om alla utom er själv.

Fastän ni börjar införliva er personliga varelse till er omhändertagande famn, så fortsätter ni med att förvänta er att andra ska välkomna att ni invaderar deras privatliv och glädje med något som ni känner är rätt för dem.

Tillåt andra finna sin roll, sin glädje, utan er instruktion – eller rättare sagt, era ”borden”. Er roll och enda roll, är att få tillgång till er glädje, för när ni gör det så utför ni en mycket större service för alla än att stanna upp för att hjälpa någon som fortfarande behöver upptäcka sin glädje.

Ett dylikt påstående förefaller vara ologiskt, för ni känner att när ni väl har gjort anspråk på er glädje, så är det enda sättet som andra kommer att upptäcka detsamma genom att ni talar om för dem hur de ska göra. Vilket indikerar att ni känner er mer kraftfulla, mer vetande än andra. Detta är ingen kärleksfull inställning, utan i stället ett 3D-maktspel.

Tillåt andra finna sig själva. De kommer att göra det mycket snabbare ifall ni står rakryggade i er glädje och i er gestalt. I stället för att vara en ledare, är er roll mer av ett fyrsken för alla som önskar följa.

Naturligtvis kommer många att önska att ni talar om för dem hur de ska leva ett glädjefyllt liv utifrån ert perspektiv och er glädje. Vad de hittills inte har upptäckt är att er glädje inte är deras glädje. Så oberoende av vad ni talar om för dem gällande att de uppnår sin glädje, sin roll, så kommer er information att vara kontraproduktiv. För de är inte ni och det kommer de aldrig att bli. Mycket likt en hårcell som har en annorlunda roll och kodning än vad en hudcell har.

Detta sista koncept leder naturligtvis till frågan om hur ni alla kan vara ett ifall er glädje inte går att tillämpa på någon annan? Helt enkelt så att när ni upptäcker er glädje och står rakryggade, så kommer andra att upptäcka att även de kan klättra upp från rädslans djup till sina personliga glädjeämnen. Att de inte längre är får som följer efter någon, utan i stället sina egna starka fyrstrålar.

Var och en av er är lika kraftfulla, vilket andra inte kan förvissa sig om ifall ni eller någon som ni, fortsätter tala om för dem hur de ska vara. De kommer att upptäcka sin egen väg ifall de önskar, precis så som ni har gjort.

Vissa av er är bekymrade över att vi gång på gång har talat om för er att ni är Olympiska stjärnor, vilket innebär att inte alla på Jorden är en Olympisk stjärna. Det stämmer, men denna tanke förnekar kraften i er stråle i friheten att få vara. För fram tills alla som önskar göra anspråk på denna frihet gör det, så kommer Jorden att förbli nersänkt i 3D-rädslor.

För tillfället bekymrar ni er över att det kommer att förflyta eoner tills alla gör anspråk på sin frihet att vara. Det stämmer inte, för era glädjeämnen kombinerat med de bankande Universella energierna under veckorna som kommer, kommer automatiskt att skifta Jorden från rädsla till glädje för alla som önskar få uppleva den Nya Jorden.

Och antalet människor som önskar göra detta mångfaldigas dagligen med miljontals. Ni är inte längre följare, utan i stället starka kapabla celler, om vi får uttrycka oss så, som står i färd med att skapa en ny jordkropp av glädje och kärlek. Så är det. Amen.

 

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...