Matthew Ward via Suzy Ward, 16 juli, 2018

Matthew Ward via Suzy Ward, 16 juli 2018

Per Staffan 16 juli 2018

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. Låt oss börja med att ta itu med de växande bekymmer som en läsare uttryckte på detta sätt: ”Det händer så mycket på en gång som hotar det amerikanska folkets välbefinnande, liksom att det undergräver demokratin här. Hur går detta ihop med Matthews uttalanden att kabalen förlorar makt? Det känns verkligen som om det är på väg att uppsluka oss. ”Och en annan:” Hur kan ljuset växa i detta land? Det känns som att mörkret växer istället. ”

Om kabalen, som vi ofta betecknar som Illuminati, inte snabbt förlorade makt, skulle det inte finnas någon sådan oro i USA eller någon annanstans i er värld. Grunden är de mörkas frenetiska försök att behålla de maktfragment som de fortfarande har i regeringar och den globala ekonomin genom att skapa så mycket splittring och rädsla som möjligt – folkets enighet dödar dem och de behöver energi av rädsla och våld för sin överlevnad.

Så verkligen, det finns tumult i överflöd, men det finns mycket mer godhet och framsteg än omvälvningar! Vitala saker rör sig snabbt framåt bakom stängda dörrar och vad ni kan se är inte alltid vad det verkar vara. Några ledare som verkar försvara demokratin är villiga eller omedvetna marionetter. Vissa ledare som verkar underminera demokratin arbetar för att avslöja och eliminera mörkret som i långa tider har kontrollerat livet på jorden. Några ledare i den senare gruppen har fattat oklara beslut, som många finner oroande och med rätta, men de besluten kommer inte heller att inverka negativt på ansträngningarna att riva upp de mörka eller kan inte vara långvariga. Jordens stabila uppstigning till allt lättare plan säkerställer att bara det som är anpassat till de höga vibrationerna hos dessa plan kan överleva. Håll främst i era tankar att inget kan jämföras med, mycket mindre undergräva, ljusets kraft!

Låt oss då prata mer om vad som händer i detta ögonblick och hur det påverkar dig. En bidragande orsak till uppfattningen att människors välbefinnande hotas och mörkret växer är accelerationen av energi som du känner när tiden går fortare och fortare. Inte bara är aktiviteten över hela världen komprimerad så att säga, så att karmiska lektioner i tredje densiteten kan slutföras innan ”tiden går ut” utan du upplever den fysiska och mentala stressen att anpassa dig till snabbt förändrade frekvenser. Mamma, snälla kopiera här vad vi har sagt om effekterna av stress och förslag för att lätta dem.

För att vara säker, den intensifierande energin tar ut sin rätt på kroppar, i första hand i form av utmattning eller svaghet – du har knappast tid att anpassa dig till den senaste energiökningen innan du stöter på en annan. Sporadiska episoder av huvudvärk, depression, minnesvårigheter, värkande muskler och leder, ringande öron, ovanliga sov- och vakentider, suddig syn, kramper, illamående och klåda är också vanliga symtom.

För att minska effekterna, se till att få tillräcklig med vilsam sömn, men ta inte läkemedel som sömnhjälpmedel eller för att peppa upp eller lugna ner dig, delta i åldersanpassad träning och drick mycket vatten. Ät mindre än vanligt; Undvik socker, alkohol, utom små mängder rött vin, samt livsmedel med kemiska tillsatser. Om din budget tillåter dig, välj ekologisk produktion, fisk och skaldjur utan föroreningar, och ”frigående” ägg, fjäderfä och kött. Det finns ingen separation av kropp, sinne och ande; Därför är det lika viktigt att minska mental och känslomässig stress. Ändra negativa tankar till positiva; var i naturen så ofta du kan, sätt prioriteringar så att din dag används tillfredsställande, reservera tid för ensamhet, fri från andras energi; och meditation är också till hjälp för att frigöra spänningar.

Kära ni, ni är unika, det är er reaktion på nya energinivåer också; men när ni tar hand om er själva ordentligt, absorberar cellerna mer ljus och det gör justeringsprocessen mindre ryckig. Och var uppmärksamma på att effekterna av energisvallningarna är desamma som tecknen på en sjukdoms början eller framåtskridande. Om dina symtom förvärras eller blir kroniska, kontakta en vårdgivare, helst en med ett helhetsperspektiv för diagnos och behandling. [Flera meddelanden innehåller liknande information. Detta utdrag från meddelandet den 17 november 2017 är det mest kortfattade. Längre referenser nämner fördelarna med vegetariska och veganska dieter.]

Tack mamma. En annan aspekt av händelser som uppfattas som hotande eller mörka är de känslor som är förknippade med dessa intryck, såsom rädsla, ångest, förvirring, ilska, modlöshet, växande otålighet för att er värld ska vara fredlig. Stressen som orsakas av dessa tunga känslor bildar energiblockeringar som kan frisläppas genom att andas in långsamt och djupt och sedan långsamt andas ut. Denna enkla andningsövning är ännu mer relevant om du är med andra – eftersom energin hos varje person i en grupp påverkar alla andra, stress är smittsam, så att säga. En försiktighetsåtgärd: Inandning skakar abrupt om plötsligt blockerad energi för att istället släppa den smidigt så att den kan börja flöda. Och om du befinner dig i en grupp där meningsskiljaktigheter har uppnått i en upphettad situation, kan en plötslig inandning ses av andra som en flämtning av ilska eftersom de inte känner till din goda avsikt. Tänk på att vara djärv och säg, ”Låt oss alla ta ett ögonblick och ta ett djupt andetag.”

En annan orsak till stress är er ”informationsålder”. Tillsammans med autentiska rapporter blir ni översvämmade med skrämmande förutsägelser, rykten, ”förfalskade” foton och videoklipp, utelämnade eller felaktig framställning av viktiga fakta och direkta felaktigheter i vanliga medier och kanaliserade meddelanden från mörka entiteter som hävdar att de är välkända respekterade utvecklade varelser. Vad ska man tro?

En läsare skrev: ”Jag har hört nyligen några domedagshistorier där mänskligheten inte kommer att kunna stiga upp och massiva krig bryter ut. Kommer det att hända? ”Nej, det kommer inte att hända, men ingen av er behöver be en extern källa om några svar – de är kända på själsnivå. För att hjälpa till att skilja mellan vad som är sanning och vad som inte är det, lugna dina tankar och uppmärksamma vad som kommer. Det kan vara en bild eller ett ord som pekar på ”sann” eller ”falsk” eller en fysisk känsla. Ett milt flödande i hjärtområdet – som Gud sa, hjärtat är själens säte – indikerar att informationen sannolikt är sanningsenlig; motstånd, en liten ryckning, är en röd flagga – mycket troligt att informationen är falsk.

Om guidad meditation eller meditativ musik är till hjälp när du lugnar ditt sinne, använd för allt i världen alla hjälpmedel, men var snäll och förstå att information från själsnivå kommer intuitivt utan hjälp. Det är inte på något sätt så att vi förminskar meditation. Det är ett av de finaste sätten att stiga ovanför en trötts världs omsorger och tillåta sig själv att bara VARA! – det är bara att själen inte behöver det för att veta svaren som du söker. Men när ett sinne är stängt för att överväga möjligheten att information som skiljer sig från övertygelser fortfarande kan vara giltig, förhindrar det dock att själens budskap når medvetandet. Detta hänvisar bara till information, inte till grundläggande värden – kompromissa aldrig dina värderingar!

Älskade systrar och bröder, i många år har vi sett er möta och övervinna tumultartade situationer. Ni kommer att behärska det som återstår och glädjas åt det triumferande resultatet!

”Är det sant att Illuminati försöker att fördumma världens befolkning på olika sätt?” Illuminati, det hemliga samhället som bildades för bara två och ett halvt århundrade sedan, vilket är ganska nyligen i er historia, har faktiskt använt olika sätt att hålla befolkningen okunnig om sanningar. Men ”fördumningen” av jordens nuvarande civilisation började i antiken, jag talar linjärt, med manipulation av DNA.

I början av livsformerna i detta universum var människokroppens cellulära struktur kristallin, den lättast möjliga kompositionen av en tät form. Någonstans längs linjen använde individer som influerades av de mörka krafterna Skaparens gåva av fri vilja och dess inneboende manifesterande förmåga att manipulera DNA hos en befolkning som hade liten eller ingen motståndsupplevelse.

Precis som allt annat, är DNA-strängkompositionen energiflukturerande vid en elektromagnetisk frekvens eller en annan och kan som sådan inte förstöras. Strängar kan dock sättas i viloläge, och det är vad de mörka entiteterna gjorde förutom de två som krävs för att upprätthålla en tät kropp. De drog bort en stor mängd ljus från de två aktiva strängarna för att sänka deras vibrationsfrekvens och ändra kroppens celler från kristallint till kol. Detta gjorde det möjligt för entiteterna att minska civilisationens intelligens, medvetenhet och samvetesnivåer tillsammans med deras manifestationskapacitet, samt att införa känslor av separation och egocentricitet; egenskaper som våld, raseri, girighet, oärlighet, brutalitet, trångsynthet och lust för kontroll, sårbarhet mot sjukdomar och andra former av fysisk och psykisk degeneration; åldrande och död. Avkomman från den befolkningen ärvde sin cellulära struktur med alla dess svagheter och vidarebefordrade den till sina barn, som överförde den till deras, och så vidare under eoner.

Den situationen började förändras när högt utvecklade civilisationer strålade ner en massiv infusion av ljus till jorden för över åtta årtionden sedan. Kroppar av individer som omfamnade det ljuset initierade celltransformationsprocessen, och ett antal själar som inkarnerade under de senaste tre decennierna eller så kom in med kristallina celler. Bland dem finns barn för vilka mörka individer i er medicinska industri hittade på diagnosen ”attention deficit disorder, ADD” eller detta plus hyperaktivitet, och läkemedel som ordinerats av läkare begränsade utvecklingen av dessa barns medfödda förmågor. Några föräldrar nekade intuitivt att medicinera sina barn, men de flesta följde läkarnas råd – befolkningen har blivit hjärntvättad till att tro att ”myndigheterna vet bäst”. De mörka undertryckte också teknik som kunde nära unika kristallcelliga autistiska barn, och kemikalier i mat och toxiner i vacciner har lagt till sina egna skador. När dessa sanningar blir allmänt kända kommer barns neddrogning att upphöra, liksom spridningen av kemikalier och vaccineringar, och alla fördelaktiga teknologier kommer att föras fram. När fler och fler själar kommer in med regenererat DNA, kommer jordens civilisation gradvis att återställas till mänsklighetens ursprungliga tillstånd.

”Volymen av plastavfall i våra oceaner kväver bokstavligen det marina livet till döds. I dina böcker har du hänvisat till utomjordiska varelser som förbättrar föroreningen i vår atmosfär, finns det något hopp om att få hjälp för att rensa föroreningen av plast? Det är uppenbart att det inte är någonting människor ensamma kan uppnå. ”Att förbättra effekterna av luftburna föroreningar och rensa oceanerna från fasta föroreningar kräver olika former av ingrepp, och det senare är inte något som rymdfarkosttekniken är avsedd att göra.

Det marina livets beklagliga situation som orsakats av den skamliga vanan att dumpa plastavfall i oceanerna är Jordens folks ansvar att lösa och, om än med ett enormt åtagande, kan det uppnås utan utomjordisk hjälp. Miljöaktivister runt om i världen är engagerade i en rad olika ansträngningar, till exempel besättningarna som samlar nät fulla av plastavfall på stränder och i vattnet nära många nationella kustlinjer. Insamlingstjänster för plastavfall tar det till återvinningsanläggningar. Vissa företag tillverkar behållare av biologiskt nedbrytbara material, andra minskar eller eliminerar användningen av plastartiklar. Individer utvecklar produktiva sätt att använda det ackumulerade avfallet, och forskare arbetar med medel där små bitar av plast kan lösas upp till en ofarlig substans.

Liksom många andra progressiva aktiviteter skapar de inte rubriker i vanliga mediareportage, men många gräsrotsrörelser hittar vägen till Internet och ibland till TV. Att känna till framgångsrika insatser runt om i världen är upplyftande, uppmuntrande och inspirerar optimism, känslor som är ljusa och smittsamma. När du delar bra nyheter med familj, vänner och kollegor, känner de som du gör, och det gör även de som de vidarebefordrar informationen till. Och det, kära familj, är en väg som du kan lysa upp din värld.

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar ditt engagemang för att hjälpa Jorden och stödjer dig med den oöverträffade kraften av ovillkorlig kärlek.

_________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...