Sheldan Nidle 9 sep

 Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

4 Manik, 5 Zip, 11 lk

 9 september, 2014

nidle071112

 

Selamat Jalwa! (Var i evig glädje) Vi kommer åter med mycket att säga! Era olika program för att ge er välstånd är här! Nu behöver ni förstå bättre vad som händer med var och en av er. I grunden så transformeras era kroppar och görs redo för era slutliga förändringar, vilka kommer att transformera er till fullt medvetna Varelser av Ljuset. Denna transformation äger rum i stadier, på ett sätt som gör det möjligt för er kropp att justera in sig. Tidvis så är dessa justeringar svåra för er. Dessa så kallade uppstigningssymptom är ting som var och en av er känner av. Ni kanske upplever ett underligt hjärtslag eller mer trötthet än vanligt efter en ansträngande träning. Hur allvarligt det ni upplever är var förutbestämt av Himlen genom agendorna som era många beskyddare era kroppar har fått. De gick med på dessa agendor innan ni tog en kropp på detta Jordeplan. Våra medicinska grupper fick strikta instruktioner då det gäller hur de skall rapportera varje individs väsentliga spirituella, mentala, känslomässiga och fysiska tecken. Dessa mätningar hjälper oss att dagligen omstrukturera era personliga kristallkamrar.

 

Första kontakt behöver ske inom gudomlig tid. Till dess så observerar våra förbindelser konstant de som så idogt och underbart förser medlen för att ändra ert rike från mörker till Ljus. Denna process har tagit en mycket lång tid. Det påskyndades mycket av Ankara Alliansens plötsliga omvändning som utfördes under specifika dekret från Ankara Continuum. Dessa dekret passade väl in med de urgamla profetiorna från Ärkeängel Michael för denna galax. Vi är nu fullt sysselsatta med att sammanfoga våra flottor och ta ombord nya medlemmar från stjärnnationerna som bildades då de olika mörka stjärnväldena inom Ankara löstes upp. Dessa nya nationer har en djup önskan att få Ljuskroppar och lära sig att använda dem för att stiga upp. En av era framtida förpliktelser är att hjälpa våra associerade i den Galaktiska Federationen och lära dem dessa speciella gåvor. Er vishet och kunskap i dessa frågor kommer att vara speciellt hjälpsamma för att låta dessa nya stjärnnationer att lära sig dessa färdigheter.

 

Då vi arbetar oss fram emot ögonblicket för första kontakt förbereder vi kunskap om framtida landningsplatser och parar upp var och en av våra handledare med er. Själva handledarprocessen är ganska så komplex och kräver ert fulla samarbete. Var och en behöver se djupt inom er och nådigt släppa de “inre demonerna” som ni har tagit på er sedan födelsen. Därför behöver varje mentor tillåtas att arbeta med er för att attackera och sedan frigöra dessa många “demoner”. När Anunnaki väl fick en grad av kontroll över er började de att arbeta med er rädsla för att bättre hantera er. Generellt så bär mänskligheten på ytan på ett arv av dessa inledande “skräckfällor” som Anunnaki pådyvlade er, likväl som nya fällor ni sattes i utav era förfäders erfarenheter genom generationerna. Dessa tilltog i styrka och gjorde än mer komplexa de inledande förskräckelserna som Anunnaki hittade på först. Allt detta och mycket mer kommer att transformeras och frigöras av våra handledare.

 

Vad som ligger omedelbart inför er är välstånd och uppståndelsen av nya regeringsskick. Två månader efter att detta sker så kommer avslöjandena. Vi förväntar oss fullt och helt att detta uttalande kommer att leda till vårt. Vid detta ögonblick kommer vi att få se de första lektionerna från era Uppstigna Mästare. Dessa lektioner är färdiga för att göra er redo för de många nya och häpnadsväckande ting som ni behöver känna till. Anunnaki påbörjade sin tid med er genom att hitta på en högst missvisande och manipulativ historia om ert ursprung. Detta gjordes så att de kunde säga er att de var skapargudar. Dessa historier behövs bytas ut mot Sanning. Ni behöver ta tillbaka er makt och fritt och rättmätigt korrigera fasorna från det förgångna. Då kan ni vara fria att acceptera oss. Vi kommer helt enkelt som representanter för era förfäder. Vi kommer för att ge er gåvan av fullt medvetande och möjligheten att återuppta er speciella position i denna galax!

 

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i fred och glädje! Överallt på denna glob så förbereder våra associerade vägen för ert välstånd, frihet och för att återfå er välsignade personliga suveränitet. Det finns tre heliga nätverk som är uppsatta för detta gudomliga ändamål. Det första är att säkerställa ert välstånd. Det andra angår er återgång till civilrätt och det tredje är att göra det möjligt att nya regeringsskick uppstår. Det nuvarande finansiella systemet, med dess olagliga betalningar till riksdagsmedlemmar och till olika departement inom staten passar idealiskt för speciella intressen och ett enormt maktmissbruk. Detta går emot vad Himlen önskar för er. En annan åkomma är stora misstolkningar av lagen. Detta skapar en moralitet som också går i motsats till era dagliga intressen. Himlen önskar att transformera allt detta och ge en trygg miljö för alla.

 

Skaparen gav heliga rättigheter till er, och dessa välsignade gåvor kräver en verklighet som kan ära dem. Det är anledningen till varför våra associerade bildade två av dessa heliga nätverk. En rättvis civilrätt behöver återigen bli vägen för sann rättvisa i era länder. Varje individ behöver veta att en sann legal moralitet existerar. Bundet till detta är uppkomsten av ett stort renande av regeringsskick. Lagar som liknar NESARA gjordes för att sätta upp prototyperna för sådana handlingar. Välstånd kan bara bli permanent om regeringarna i sanning är rättvisa och rimliga för alla. Detta kan bara hända om dessa välsignelser gör det möjligt att ha en fullständig storstädning i huset. Det är kritiskt att byta regeringsskick från krig och tävlan till en fredlig inriktning och villighet att samarbeta med alla. I denna miljö kan våra lektioner få fäste och leda till en i sanning gudomlig transformation.

 

Till sist har vi den viktiga frågan om att föra till er de fonder som antingen var olagligt tagna från er i det förgångna eller som kom ifrån en stor tillförskansad ström av intäkter. Dessa fonder finns nu i säkra händer och kommer att distribueras till alla. Det nuvarande systemet av begränsningar och brist går verkligen stick i stäv mot vad som har utfärdats för var och en i denna verklighet. Ni är Himlens speciella barn och tiden kommer för att frigöra er från brist och ge er verktygen för att uppnå era käraste drömmar. Det är dags att sätta punkt för den gamla maktstrukturens “slavkonkurrens”, vilket låste fast er och gjorde det omöjligt för er att uppnå era djupaste önskningar. Vi Uppstigna Mästare har tillbringat årtusenden för att hålla er till moralitet och Himlen. Detta kommer nu att expanderas på ett sätt som tillåter er att veta om och uppnå era sanna mål. En speciell tid har anlänt för alla till sist! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

 

Idag fortsatte vi våra veckoliga meddelanden till er. Som ni kan se så görs viktiga framsteg som säkerställer ert välstånd och er frihet. Håll er fokuserade på dessa mål och se hur en del underbara händelser sker inför er! Gör allt detta i Kärlek och i Glädje!  Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...