Broder Paul via Joan, 22 juni, 2017

Broder Paul

via Joan

22 juni, 2017

Fortsätt Framåt

Gud välsigne er, jag är Julia och bredvid mig finns Gabrielle. Vi har kommit för att idag ge er en välsignelse. Som alltid ger vi välsignelser och kärlek. Vi stiger nu åt sidan för här finns någon som önskar tala till er.

Jag har tagit över denna farkost för att lämna ett budskap genom denna organism. Jag är Broder Paul. Budskapet är: Fortsätt nu framåt utan rädsla i ert liv. För tillfället är rädslan hejdlös runtom i världen. Kärleken är den starkaste vibration som ni kan ge ut till planeten Jorden och jag har kommit till er för att idag säga till er: Var inte rädda. Känn ingen fruktan utan fortsätt modigt framåt.

Barn av Ljuset, Ljusarbetarna på denna planet, samlas i Ljuset som sänds ut från planeten Jorden, omger jordens aura, renar och rensar upp allt bråte som fortfarande finns där. Negativa krafter förekommer i världen idag, vissa av dem påverkar själarna på olika sätt, men jag säger detta till er: Det finns en stark kärleksvibration som stiger upp från Moder Jord och den kommer från kärleken hos de individer vilka nu önskar rättvisa. Det enda sättet att få rättvisa är att gå inombords i er själva, sitt stilla och gå upp i era sinnen till det strålande Ljuset som finns inuti er. Jag talar av erfarenhet och jag säger nu till er alla: Gå modigt framåt. Hitta stunder när ni kan sitta i stillhet och gå uppåt till Ljuset som finns inom er. Detta Ljus ska ni sända ut. Det går före er och det kommer absolut att möta alla andra Ljus tills det blir, har blivit, världens Ljus. Till världens Ljus, lägger även änglastyrkorna sitt Ljus. Jag kan försäkra er – var stilla, var inte rädda, fortsätt nu modigt framåt. Låt inte händelserna runtomkring er påverka er till den grad att bara rädslan får rum i era hjärtan. Fortsätt framåt.

Detta är ett allvarligt meddelande från mig idag. Det är Broder Paul som talar. Jag har alltid gett er en stillsam bön, men idag, icke. Idag säger jag att kärlek kommer från många delar av världen och denna underbara vibration ökar i styrka. Ni är en del av detta, för ni lyfter upp er själva till det strålande Ljuset som finns inom er, och ni sänder ut det. Låt mig försäkra er om att det övervinner alla negativa förhållanden. Som vi tidigare har sagt, tänk på vad ni gör för era barn. Tänk på vad ni gör i och med att ni sänder ut denna kärlek, denna värme som kommer från Moder Jord. Andra planeter kan tona in sig på detta och det hjälper dem på grund av deras kommunikation med oss här på jorden. Många saker pågår som ni inte kan se. Många saker pågår som ni inte kan förstå, men hursomhelst, gå framåt med mod. Sänd ut Ljus, kärlek, för det är det som kommer att övervinna alla negativa förhållanden som ’Spirit’ försöker, inte försöker, utan verkligen rensar bort. Ni får stor hjälp eftersom detta är ert fädernearv, ni får stor hjälp att framskrida.

Om ni bara kunde se den nya världen som ni, ska vi säga Moder Jord, står inför. Med er kärlek, vilket innebär kraft, kraft, kan rensningen ske. På grund av er beslutsamhet att vara positiva, när denna gyllene Nya Värld kommer, vilken förändring det kommer att bli! Åh, att få lyfta upp livet, livsglädjen, lärandets glädje, glädjen i att få se era barnbarn värma sig i detta underbara upplyftande Ljus av kunskap. Jorden blir ren. Allting som ni odlar i jorden kommer att växa i renhet och tillhandahålla de vitaminer som kroppen behöver. Det finns andra faktorer som denna nya värld kommer att ge er. Denna nya värld innebär upplyftandet av er själ. Den innebär vetskap, en vetskap som ni aldrig förr har haft och era sinnen kommer att vara öppna för den nya världen som är på väg.

Nu har jag sagt allt som jag behövde få sagt. Det ligger i era händer att göra som jag idag har bett er, för er att öppna er själva, att vara stilla, att gå uppåt, att finna detta underbara högre själv och att sedan med mod gå framåt med visshet om att ni framför er sänder ut detta underbara Ljus som rensar vägen för den nya världen. Åh, världens barn, om ni kunde se underverket i allting. Nu blir det uppgiften för er, samtliga i denna värld, att utföra er roll.

Gå framåt. Gå framåt och i era hjärtan vet ni att ni utför er roll i upprensningen av den toxiska förgiftning som har byggts på under eoner av tid. Ni gör det för era barn och för deras barn. Kom ihåg, innan jag ger mig av, att denna gyllene värld finns där och väntar på att få stiga fram och när den gör det, blir det himlen på jorden, himlen på jorden. Nu har jag talat. Jag säger Gud välsigne var och en av er. Utför er roll, för ni rensar inte bara Moder Jords aura, utan ni skapar även en ren passage, en förbindelse till de underbara planeterna. Varje planet har kunskap. Var och en kan ge så mycket kunskap – hur de lever och de underverk som de har uppnått. Vissa har uppnått självaste kunskapens kulmen, som ni fortfarande måste uppnå. Så ni förstår, genom att lyssna på ert inre själv, genom att framskrida och leta inombords, genom stillhet, så kommer ni att inombords finna ert Ljus. När ni gör det, sänd ut det, för det är starkt och tillsammans med alla andra Ljus, blir det en armé av Ljus. Kan ni föreställa er vad det kommer att innebära? En upprensning, en rensning för att detta Gudomliga Ljus och den gyllene världen ska kunna anlända.

Nu, Gud välsigne er. Detta var ett allvarligt meddelande idag. Kom ihåg, ni gör inte detta av själviska anledningar, ni gör det för era älskade barn. Ni befinner er i Herren Jesus Kristus händer och ni har min försäkran om att Han har kontroll över Jorden. Men han betonar att Ljuset behövs från var och en av er, så fortsätt framåt, jag menar gå uppåt. Finn Ljuset. Sänd ut det och tro på er framtid och era barns framtid. Må Gud välsigna var och en av er. Det är ett privilegium att jag idag får tala genom denna kvinna, för vi har ’tagit över’ henne för att kunna förmedla detta budskap. Nu, med Guds frid och den stillhet som Han ger er, säger jag Amen. Amen.

 

http://www.EraofLight.com – Channel: Joan/SylvanHealingSanctuary – Posted per request via Email.

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...