Brendas Blog via Brenda Hoffman 23 maj 2022

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman

23 maj 2022

 

Kära Ni,

Ni kanske överraskar er själva med era nya behov.

Ni har sannolikt varit omhändertagare större delen av era 3D jordeliv, inte för att det var ert öde, utan för att ni undermedvetet visste att ni skulle vara av jorden vid denna tid. Så ni övade på era jord-räddande/mänsklighets-räddande förmågor under flera liv före detta jordeliv.

Ni har alltid vetat att ni är annorlunda.

Ni försökte utforska den skillnaden på flera sätt, oftast med någon form av omhändertagande inblandat. Kanske aktiviteter i religiösa gemenskaper, i försök att rädda någon från en destruktiv relation eller bli centrum i grannskapet för problemlösande, en axel att gråta mot.

Ni upptäcker nu ny frihet att be om hjälp, att ta hand om er själva, i vetskap om att andra är lika kapabla som ni.

Den första delen av detta meddelande säger att ni behövde ta hand om andra eftersom ni på något sätt var starkare eller bättre än andra. Låt oss från Universum hjälpa er att avfärda det konceptet, för alla som nu är på jorden är jordänglar med unika roller att spela. Roller som repeterades under tidigare liv.

Er föregångar-roll var att leda mänskligheten till en ny tidsålder. Den tiden har anlänt, så ert behov av att ta hand om, trösta, behaga, förlåta och glömma är borta. Ni fullbordade er föregångar-roll. Nu är det er personliga tid.

Detsamma gäller inte nödvändigtvis för dem som följer er, då dessa är mindre infångade i självvårdande roller.

Egenvård är er nyckelroll nu. Egenvård som skänker er glädje och det ni behöver för att känna er bekväma i er värld. Inkluderar det att ni avfärdar en irriterande vän som gång på gång återgår i självdestruktivt beteende, trots era ansträngningar? Eller att ni isolerar er från allt? Sådant är ert dilemma nu när ni söker frid. Ett liv som inte längre handlar om att ta hand om andra.

Många svarar att ni måste ta hand om andra. Det finns en skillnad mellan att ta hand om någon och att uppmuntra den att vara sig själv. Omhändertagande är en 3D funktion med begränsade resultat. Att uppmuntra alla att vara allt de kan vara, i vilket som helst format, är att ”lära dem fiska”.

Så är det nu – uppmuntra andra bara OM NI KÄNNER ETT INRE BEHOV.

Ni behöver inte längre bekymra er för att andra ”klarar sig”, därför att varje jordvarelse har utsatts för och tagit åt sig de energier de vill ska förhöja deras liv. Det är inte er roll att ta hand om dem med förväntningar på att de ska använda de förmågor ni ger dem.

Vad skulle ni göra med någon som är mentalt instabil eller för ung för att vara självständig? Det är, återigen, inte er roll att ta hand om dem. Ett uttalande som förefaller hjärtlöst. Det ni fortsätter ignorera är att ni fullbordat er omhändertagande roll, liksom att hjälpa jorden skifta bortom 3D.

Det är dags för er att vila och göra vad ni vill. De som följer efter har andra roller än ni har, roller som kan inkludera att ta hand om andra ni en gång kände er ansvariga för. Det är som om ni är mor- eller farföräldrar och era barn är ansvariga för sina barn. Som mor- eller farförälder kan ni interagera med era barnbarn när ni känner för det – varje dag, några dagar om året, eller aldrig. Även om de barnen inte är ert ansvar betyder det inte att ni älskar dem mindre; ni har bara en annan roll än barnens föräldrar.

Er personliga värld har på ett 3D-sätt utvecklats från barn till förälder till mor- eller farförälder.

Mor- och farföräldrar får ofta kärleksfull hjälp av andra, vilket är naturligt eftersom de tagit hand om så många genom sina jordeår. Så är det för er nu. Acceptera andras kärleksfulla hjälp och sluta känna 3D-behovet att omhänderta. Det är dags för dem som följer efter att kliva in i sina roller. Något de inte kommer eller kan om ni fortsätter ert 3D-omhändertagande – trots att ni är utmattade.

Sluta.

Innan ni gör något annat än det som känns bekvämt, glädjefyllt eller som själv-kärlek, fråga er inre varelse om ni verkligen vill göra det, eller om det är en vana? Det är ju många mor- eller farföräldrar som är ensamma vårdhavare av sina barnbarn. Även om vissa gör det med stor kärlek och glädje, känner majoriteten sorg över sin oförmåga att njuta av ålderdomen utan bekymmer för barn.

Så är det för er nu. Även om ni älskar andra, vill ni njuta av er pensionering från omhändertagande. Tillåt det vara lämpligt. Tillåt er själva att skifta från att ta hand om världen till att ta hand om er själva. Sannolikt en svår fas att fullborda efter eoner i känslan av världens vikt på så många sätt. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com) and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. 

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. All rights are reserved. Share this content with others, post it on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and the source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...