Bruno Gröning via Jahn J. Kassl, 3 maj, 2018

Bruno Gröning via Jahn J. Kassl

3 maj 2018

DETTA ÄR VÄGEN TILL GUD

Ta alltid det godas parti och undvik ondska.

Om ni allierar er med allt som är gott, går samman med ljusets styrkor och utför era dagliga sysslor med himlens kärleksfulla änglar, då kan ondskan inte komma åt er.

ONDSKA

  • Ondska existerar och försöker få en god person ur kurs.
  • Ondska sprider sig så fort ni ger för mycket utrymme åt ert ego och inte övervakar riktigheten och renheten i era handlingar.
  • Ondska väntar på att ni ska förorena er själ när ni – på grund av brist på synlig framgång – föredrar en dålig gärning framför en god.
  • Ondska kan bara manifesteras hos osäkra, misstroende och tvivlande människor.

Därför är det obligatoriskt att heala dessa självbedrägerier så att ondskan inte kan finna någon grogrund.

GODHET

Vårda det goda inom er och godheten uppträder överallt omkring er. Förvänta er inte omedelbar synlig framgång. Det ni förväntar er vara en god gärning har alltid positiva effekter på ert liv och gagnar ert andliga välmående.

Vad är en god gärning? Vad innebär det att vara god?

Ert samvete vet, och ert samvete låter er veta vad som är bra eller dåligt. Ert samvete är inre vetande, och då det larmar, vet ni vilken riktning ni ska ta och vad ni ska lyssna på.

Att vara god betyder att lyssna på sitt samvete och göra det som känns gott och riktigt, som inte skadar någon och inte kan smickra ert ego. Allt som i hela samvetet är fritt från synd är gott.

Alla som handlar enligt denna maxim kan inte beröras av ondska. Därför att ondska närs av en persons tvivel, misstroende, otro och otillfredsställelse – och är en expert på att lägga världen vid någons fötter när det rätta ögonblicket infinner sig att få dem att förlora sig själva.

Är Godheten död i denna värld?

Nej! Den är mer levande än någonsin! Många människor har kommit loss och gör det fortfarande. Snart kommer ondskan att ha förlorat sin makt över mänskligheten – och enorma, drastiska händelser kommer att förorsaka denna upplösning. Gud har återvänt till Jorden, och fler och fler människor blir medvetna om hans närvaro och accepterar hans erbjudande; erbjudandet att ta emot hans fulla beskydd.

Dagar av rening och rensning ligger framför oss alla. Buret av Guds nåd och mänsklighetens önskan om ett liv i Guds ljus, kommer allt i denna värld att förändras.

Inom utvecklas en ny människa, och utom dyker en ny värld upp – och till dess måste den ”goda vägen” vidmakthållas. Detta är var och ens uppdrag.

Förneka inte ondskan utan erkänn den och segra över den. Det är vägen till Gud.

Jag är BRUNO GRÖNING

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

Du gillar kanske också...