Platon via Jacquelyn Fox, 14 augusti, 2018

Platon

via Jacquelyn Fox – J

14 augusti, 2018

Platon talar:

“Hälsningar, mina vänner! Idag ska jag tala om begränsande lärdomar inom studierna som rör Ljuset, förklara deras syfte och varför vi tillåter dessa.

När man bedriver studier som handlar om Ljuset, ställs man inför många av Ljusets lärdomar. Vissa av dessa lärdomar är upplyftande och andra är begränsande. Varje lektion erbjuder emellertid upplysning. Det förekommer vilseledande själar av nattljus som förespråkar förminskande lärdomar och som ofta tar sig in i de upplyftande lektioner vilka erbjuds av själar från de högre nivåerna. Vi som är upplysta själar tillåter dessa intrång. ’Varför skulle mina lärare göra så?’ frågar ni kanske. Och jag svarar: ’För i dessa intrång förekommer ett frikostigt ämne för ens andliga intellekt.’ Svåra lärdomar är ibland de mest effektiva lektionerna och Ljuset tillåter lärdomar av alla slag, vilka gynnar ens upplysning.

Befrämjandet av Ljuset står ständigt högst på vår lista av mål. Ljuset accepterar både ’gott’ och ’ont’. Det förekommer inget dömande. Ifall man tror på de bedrägliga själarnas tankar så är det ens eget val. Vi dömer inte detta val, för ur ett dylikt val uppstår en värdefull lärdomserfarenhet. När man tror på falska budskap ställs man i linje med konsekvenser som kan innehålla stora livslärdomar. Ljuset harmoniserar med upplyftandet av storslagna lärdomar i livet, därför följer vi på nära håll de val som våra studenter gör när de studerar Ljuset. De flesta val som står i linje med Ljuset är livsupplyftande, medan de som harmoniserar med bedrägliga själar är livsbegränsande. Bägge är giltiga valmöjligheter och därför låter vi våra studenter göra dessa val. En mäktig visdom strömmar inom dessa val och uppmuntrar andlig upplysning i livet. ’Dåliga’ val betecknas inte som dåliga inom Ljuset. De betecknas enbart som livsbegränsande. När man ställs inför begränsningar i livet erbjuds man en storslagen möjlighet för tillväxt inom Ljuset. Själs-sponsorerna anser att deras studenters tillväxt inom Ljuset är av yttersta vikt. Endast bedrägliga själar använder sig av begränsande lärdomar som läromedel, men de högre själarna tillåter detta. Själar som länge har vistas inom Ljuset känner till att begränsande lärdomar är värdefulla inom den andliga tillväxten. Svåra livslärdomar erbjuder dystra upplevelser men tillhandahåller upplysning. Att ställa sig i linje med dessa lärdomar är obehagligt men den Ljustillväxt som detta leder till är fantastisk. Inom Ljuset erbjuds alltid Healing i kölvattnet på alla begränsande livslärdomar, och det upprätthåller hoppet för varje student som får lida av en sådan lärdoms styng. Resultatet blir förståelse och förhoppningsvis välmående.

Att ställas inför sådana lärdomar medför mestadels inte något långvarigt lidande. Vi tillåter inte att våra studenter ställer sig i linje med en hemsk livstragedi som lärdom, endast som en livsbegränsning. Man får uthärda smärre svårigheter men vinner stor visdom. Att förlora tilliten till Ljuset är emellertid en konsekvens av sådana lärdomar, så vi som befinner oss i positionerna av att undervisa, överväger länge och intensivt innan vi ger vår tillåtelse till sådana lärdomar. Våra studenters tillit är viktig för oss så vi tar inte lätt på att man bryter mot tilliten till Ljuset. Att helt kort ’kasta ut Ljuset’ kan emellertid lyfta storslagna läror, så vi måste noggrant väga upp kostnad och nytta i varje lärdom. Att förhandsgranska varje lärdom som vi erbjuder är en väldig uppgift för Ljusets lärare och det tar upp en hel del av vår tid här, genom att det engagerar oss i mycket diskuterande och övervägande.

I och med att man får uppleva sådana lärdomar, fylls man med en mäktig förståelse gällande Ljuset och det uppriktiga diskuterandet efteråt leder till en stor tillväxt i kunskapen gällande Ljuset.

Det är en utmaning att under sitt liv harmonisera med studier som handlar om Ljuset. Alla som påbörjar sådana studier kommer inte att hålla fast vid dem och det är som det ska vara. Vissa håller emellertid ut och vi inom Ljuset är tacksamma för dessa studenter. De flesta som lever uppnår aldrig upplysning. Till alla som höjer sig själva inom Ljuset säger vi: ’Bravo!’ och vi lyfter upp armarna i glädje. När man väljer att studera Ljuset i sitt liv uttrycker man Ljusets sanning, upprätthåller man löftet om Ljus och lyfter man Ljusets skönhet till mänskligheten. Tills nästa gång, mina vänner, må väl.”

 

 

You can connect with Jacquelyn, and her Master Teachers, via her website at https://intuit444.com A book of her channelings, “LIGHT LESSONS: Wisdom for Light Workers from Master Teachers in Light” is also available on Amazon.

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...