Platon för Sananda via Jacquelyn Fox, 14 maj 2018

Platon för Sananda

14 maj 2018

Läromästarlektion med Platon för Sananda

Platon talar:

Livliga sinnen har genom tiderna påverkat verkligheten genom att lyfta upp Ljuset. Gamla Ljusidéer av ert andliga släktskap öppnar läror som begränsar frihet i uppfattningar om livet. Farbror Platon kommer nu att undervisa er om Ljusets villiga inriktning mot livets verklighet. Låt oss börja.

Sinnen i livet som är öppna för Ljusfrekvenser tenderar att inte utveckla total tillit till Ljuset förrän livet orienteras i enlighet med deras tankar. Sinnen i Ljuset förstår detta behov av validation i livet. Att beakta Ljusets visdom för att lyfta tilliten till livet gör att tilliten växer snabbare än om man tänker på att förbättra sitt materiella liv. Materiella fördelar komna ur Ljusa funderingar är inte fel, det är bara en fri önskan i livet. Rättsinnade tänkare av Ljuset orienterar sitt tänkande med healing och kärlek. Dock, att plöja ner Ljus i de levandes sinnen kommer inte att minska dessa sinnens behov av bevis i sin verklighet. Förhindrande av inlärning sker när sinnen i livet inte till fullo litar på sinnen i Ljuset. Blanda in ett spänt grepp i ängsligt, återkommande oro om godtrogenhet och ni har ett recept på minimal förståelse för lektioner från Ljuset. Ljusarbetare av Kvalitet behöver Ljusutbildning av kvalitet. Därför är tillit till Ljuset viktigt för deras utveckling. Tänkare av Ljuset har genom tiderna varit ungefär lika. De ber om bevis för Ljuset i livets verklighet för att tro på Ljusets sanning. Kvalitetslärare av Ljuset arbetar för att åstadkomma denna validering i livet. Bara genom bevis skapas en kvalitetsmässig tillit. Befrämjande av denna validering är därför en huvudfråga här i Ljuset. Vi tar det mycket allvarligt.

Ifrågasätt alla Ljuslärare som inte ger er några exempel på bevis i livet. De är sannolikt inte seriösa lärare av Ljuset, utan bara tänkande andar som ger er exempel från Ljuset för sitt eget nöjes skull. Kärlek är ofta ett av deras favoritämnen, såväl som planetarisk uppstigning. Rättsinnade lärare av Ljuset tar upp ämnen som är mer praktiska. Till exempel, att trigga upp de nu levande om den kommande uppstigningen trycks det ljudligt på i många kanaliseringar. Ingen Läromästare av Ljuset skulle ta upp sådana exempel om det inte i Ljuset framkom att det är på gång snart. Ingen sådan händelse ligger nära livet i denna tid. Jag säger inte att uppstigningen inte kommer att ske. Bara att den inte är nära förestående. Befrämjande av sådana ämnen görs vanligen av andar som inte är inriktade på undervisning utan på att roa sig själva i Ljuset. Att plantera idéer om en nära förestående uppstigning i levande sinnen är ett bra sätt för dem befrämja spänning och trycka på spända känslor. Dessa känslor lyfter upp enorma mängder energi till dem i Ljuset, vilka blir beroende av dem. Att sprida budskap om Uppstigning i levande sinnen ger god energi för detta beroende.

Att inrikta sig på Ljusets läror i livet, som aldrig verkar kunna valideras i sin verklighet, ifrågasätter ens rättsinnade tänkande. Kvalitetslärare av Ljuset ger lektioner som handlar om praktiska sätt att hjälpa andra i livet. Att ta upp penningfrågor är inte praktisk Ljusundervisning. Håll er roll i Ljusarbetet inriktad på Gud och Kärlek. Ljuslärare som tar upp skvallerlika idéer från vänner som ifrågasätter era liv, eller andra sådana idéer avsedda att röra upp era känslor, är sannolikt inte lärare av Ljuset utan tänkare av natt-ljus. Tänkare av natt-ljus är oupplysta andar som fortfarande fokuserar på negativa livshändelser, känslor och idéer. Bedömning av meddelanden görs ofta inte tillräckligt noggrant av kanaliserare därför att de felaktigt tror att alla i Ljuset är upplysta. Precis som i livet så är det inte så. Så, för att förebygga sådana missledande meddelanden presenterar jag en lista på kvalificerande frågor för er nu.

  1. Är meddelandet av Gud eller kärlek?
  2. Har meddelandet öppnat känslor av spänning eller rädsla i er?
  3. Har meddelandet tagit upp frågan om att uppstigning är nära förestående?
  4. Är de svar som ges i linje med brutna förutsägelser eller med bevis i livet? Befrämjande av validering i livet är det enda sättet att skapa tillit till Ljuset, därför tar Läromästare upp detta.
  5. Enkelt uttryckt, tar anden upp meddelandet bara rullandes i Ljuset? För att avgöra detta, fråga anden om den behöver healing. Om svaret är ja, ge den kärlek och healing, men ta inte åt er dess meddelanden.
  6. När meddelandet är mottaget, hur färglösa är era egna tankar om livet? Om ni är stressade eller ängsliga kommer ni inte att lyfta kvalitetstankar till Ljuset.
  7. Tar meddelandet upp healing hos er eller andra människor i livet?
  8. Yrande eller lugn? Vilken energi flödar från meddelandet?
  9. Är meddelandet inriktat på pengar? Befrämjande av penningfrågor i Ljuset är orienterat med oupplysta sinnen, inte upplysta.
  10. Är meddelandet fokuserat på förutsägelser om framtiden? Förutsägelser är vanligtvis orienterade med oupplysta Ljussinnen. Men, för att få bort tumultartad misstro mot Ljuset krävs att lärare tar upp några förutsägelser som sedan valideras i livet. De befrämjar bara förutsägelser som slår in snart. Om förutsägelserna aldrig materialiseras i livet är er lärare med stor sannolikhet inte upplyst.

Att förstå och använda dessa kvalificerande frågor kommer att lyfta sanningen i Ljuset. Lärare av Ljuset befrämjar bara sanning och öppen tillit. Tänkare som accepterar meddelanden från oupplysta andar kommer att uppleva frustration och misstro. Det finns mycket visdom i Ljuset men tänkande sinnen i livet måste ha urskiljning i sitt tänkande.

 

Kanal: Jacqueline Fox

 

www.Intuit444.com

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...