Budskap #2 från Befälhavare Zarton via Suzanne Lie, 16 januari 2018

Zarton via Susanne Lie

16 januari 2018

Zartons Andra Meddelande från Rymden

Hälsningar, jag är Zarton

Jag kommer tillbaka till er, de uppvaknade medlemmarna på Jorden, för att berätta om mitt Stjärnskepp. Vissa kanske kallar det ett rymdskepp då det rör sig genom rymden. Men jag säger Stjärnskepp, då det kommer från Stjärnorna.

Med andra ord, mitt Skepp är ett ”intergalaktiskt skepp”, för jag rör mig från galax till galax i detta Skepp. Mitt skepp är också ett ”interdimensionellt skepp” för jag kan också resa från dimension till dimension.

Faktiskt är det snabbaste sättet att resa från galax till galax att gå in i den femte dimensionen, i vilken det inte finns tid och rum som ni uppfattar det i er tredje/fjärde dimensionella verklighet. I den femte dimensionen har ”tid” en mycket annorlunda betydelse än i den tredje och fjärde dimensionen.

I den femte dimensionen är ”tid” bara NU. Med andra ord, tid är inte något som sträcker ut sig i rymden, som den gör i er tredjedimensionella värld. Faktiskt, i den femte dimensionen och bortom, är ”tid” bara HÄR och NU.

När ni undersöker ovanstående tolkning av mitt Skepp kan det för er förefalla som om det kommer ut ur ett moln. Emellertid, i er verklighet, kommer det ut ur Ingen Tid in i er 3D-tid. Jag säger 3D-tid för tid är mycket olika i varje dimension och på varje planet.

Till exempel, på Jorden betyder en dag att planeten Jorden roterat ett varv. En vecka på er värld räknas som sju rotationer.

Ni har också delar av tid kända som sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader och år. Emellertid, eftersom jag inte hela tiden reser runt er sol, är mitt koncept av tid annorlunda.

Faktiskt är mitt medfödda koncept av tid ingen-tid av NU. Dock är det konceptet nästan omöjligt för en Jordmänniska att förstå. Men när ni väl minns ert femtedimensionella SJÄLV som står i resonans med ”ingen-tid” i den femte dimensionen, såsom jag gör, då kommer ni att förstå.

Jag, Zarton, har lärt mig från mina många interplanetära och interdimensionella resor att invånarna i varje värld/verklighet är bundna av reglerna i den verkligheten. Jag använder termen värld/verklighet för jag är medveten om att medborgarna i den tredje/fjärde dimensionen ofta tror att termerna ”värld” och ”verklighet” betyder olika saker.

För mig, och för mina interdimensionella kamrater, betyder termen ”värld” ”planet” och/eller Stjärnsystem. Och termen ”verklighet” betyder det samhälle/den civilisation som dessa människor valt att skapa på den ”världen/planeten”.

Som exempel, Gaias systerplanet Venus har en mycket annorlunda verklighet jämfört med Jorden, och jämfört med Mars. Faktiskt har alla planeter i ert Stjärnsystem mycket individuella uttryck. Det kan vara svårt för er att förstå att det inte är normen.

I mitt Stjärnsystem, som jag väljer att inte nämna vid namn för att hålla fokus på Jorden, har de flesta planeter en mycket lik ”verklighet”, även om de existerar i olika sfärer runt Solen. Dock är ”Sol” en Jordlig benämning. På min värld är Solen känd som en ”Stjärna”.

Därför, istället för att ha en ”Hem-värld” har vi en ”Hem-stjärna”. Jag inser att ni som bor på Jorden, den tredje Stjärnan från Solen, tänker på er värld som bara ”en planet”. Detta är korrekt inom era tredjedimensionella uppfattningar eftersom ni är ”tidsbundna”.

Att vara ”tidsbunden” betyder att varelserna i ert Solsystem är ”bundna” av verklighetsuppfattningarna i varje ”tid”, såsom soluppgång och solnedgång. Faktiskt har ni olika upplevelser inom de olika ”tider” som verkar vara åtskilda i er värld.

På många världar, såsom era grannar Venus och Mars, har de boende ett mycket annorlunda koncept gällande tid eftersom de finns på en annan ”plats” i ert Solsystem.

Vi ska inte gå in på civilisationerna på andra planeter i ert Solsystem inom detta NU, då Jordens invånare verkar ha nog med svårigheter med konceptet på deras ”unika planet – Jorden”.

Det är först när en civilisation når ett tillstånd av ”Planetärt Medvetande” som den kan expandera sina sinnen att omfamna konceptet ”Solsystem Medvetande”.

Vi är ledsna att säga att många, om inte de flesta, av människorna på Jorden inte ens har en känsla av ”Planetärt Medvetande”, och fortfarande lever i konceptet av olika och separata kontinenter, länder, stater och civilisationer.

Det finns också en djup avgrund i mänsklighetens uppfattningar om verkligheten i dess förflutna, och den verklighet som skapas, eller förstörs, i det nuvarande. Många medlemmar på Jorden som ni kallar människor har aldrig upplevt en annan form av Jordlig Verklighet, och är totalt omedvetna om de många olika former av varelser som finns i de många Galaktiska Verkligheterna.

Faktiskt tror många människor att Jorden är den ENDA bebodda planeten i deras Stjärnsystem. Det finns också många människor som tror att Jorden är den ENDA planeten i ert Universum. Men dessa människor har ingen känsla för vad ett ”universum” är.

Om man inte kan förstå konceptet av en enad planet där alla är medvetna om varandra och väljer att leva i fred och kamratskap, kan man knappast vara medveten om, eller bry sig om, en annan planet.

Vi har sett, med stor medkänsla och beklagande, att det fortfarande finns många områden på kära Gaias planet där människor dör av svält, lever ensamma UTAN stöd från sitt samhälle, eller ens deras familjer, och dör ensamma och utan tillsyn.

Vi, medlemmarna i de högre dimensionella verkligheterna, är chockade och fyllda av avsky över denna situation. Vi vill hjälpa er, men Gaias operativsystem har inte uppgraderats för att inkludera konceptet av en interplanetär verklighet.

Dock ser vi till vår stora glädje att några medlemmar på Gaias Jord börjar vakna upp till sitt eget Multidimensionella Medvetande. På Jorden speciellt avgör frekvensen av ert medvetande hur ni uppfattar er verklighet och hur ni uppfattar er själva. Därför, om människans medvetandetillstånd fortfarande styrs av den låga frekvensen i operativsystemet ”makt över andra”, kommer det att finnas offer och förövare.

Å andra sidan, om människor, en och en, i små grupper, sedan förhoppningsvis i större och större grupper, kan välja att expandera sitt medvetande till ”makt inom”, kommer många förändringar till det bättre att ske på er starkt lidande planet.

Ja, vi har observerat att många människor som nu förtjänat sin ”makt inom” har så dålig självkänsla att de inte ens kan tro på sin egen potential för sin egen inre styrka. Vi finner denna situation vara extremt farlig för hela planetens hälsa.

Om människor är bundna till ”makt över andra”, eller är så förstörda av sina liv att de inte kan minnas sin INNEBOENDE ”makt inom”, då kommer detta offer/förövare scenario att infektera kära planet Gaia.

Vad de Maktlösa, och Makt-över människorna inte inser, ännu, är att NI, invånarna på Jorden, INTE är ensamma. Ni är medlemmar av er underbara Galaktiska Familj i Vintergatan.

Dock, precis som föräldrar behöver låta sina barn göra sina egna misstag och låta dem ”rätta dem själva” så väntar vi, er Galaktiska Familj, på er, invånarna på Jorden, på att ni ska rätta till de allvarliga problem NI skapat.

Det gläder oss att se att fler och fler människor ansluter med sina Högre Dimensionella SJÄLV som bor på ett näraliggande Stjärnskepp eller på sin Hemvärld.

Sålunda föreslår vi att ni alla för en journal där ni dokumenterar alla era interdimensionella upplevelser. Denna dokumentation är viktig, då dessa upplevelser av högre frekvenser inte finns kvar i er mänskliga hjärna särskilt länge av er ”tid”.

Vi, er högre dimensionella familj, är inte längre utsatta för begränsningarna och förvirringen av det ni kallar ”tid och rum”. Vi är alla femte dimensionella varelser som står i resonans till NU av EN. Därför kan vi vara i konstant kontakt med flera verkligheter inom samma NU.

Eftersom vi inte är bundna av tid, är vi inte bundna av sekvens. Därför kan många upplevelser ske på en gång, och våra multidimensionella hjärnor kan samla dem alla på ett sätt som låter oss, som vi säger, ”Slappna av till Vetandet”

Den avslappnande delen är mycket viktig, då tillståndet av avslappning får oss att öppna upp vårt medvetande för den högre dimensionella uppfattningen om era många, samtidiga möjliga verkligheter.

När ert sinne väl är öppet för att acceptera händelser eller upplevelser som inte är bundna av en sekvens, tid, rum, kan hela er hjärna samla informationen inom NU i ingen-tid.

Inom NU i ingen-tid finns det heller inget rum, såsom det är känt i er tredjedimensionella värld. Utan begränsningarna av tid och rum kan ni uppleva verkligheter som existerar samtidigt på många tidslinjer och många olika rum.

Vårt Stjärnskepp finns bland de många som cirkulerar er Galax. Några av oss cirkulerar också er planet. Men då våra Skepp och alla dess invånare står i resonans med den femte dimensionen och bortom, kan bara de som minns hur man expanderar sitt medvetande, och då sin uppfattningsförmåga, in i den femte dimensionen, medvetet uppfatta oss.

Men, eftersom människor behöver ”sova” har deras uppfattning en möjlighet att se inåt istället för utåt. När ni ser inåt, speciellt i djup meditation eller sömn, när ert 3D tänkande är ”off line”, kommer ni att kunna ”minnas, uppfatta, hoppas på, eller till och med aktivt engagera er” i äventyret att utforska er inre uppfattning av verkligheten.

När ni ser utåt, ser ni er tredjedimensionella, fysiska värld. Å andra sidan, när ni ser inåt, har ni den möjliga verkligheten att uppfatta er egen ”fantasi”. I er mänskliga indoktrinering uppfattas termen ”fantasi” som något som INTE är verkligt och att ni ”bara fantiserar”.

Men, då ni expanderar ert medvetande, kommer ni att börja minnas den högre dimensionella versionen av ert Multidimensionella SJÄLV som medvetet kan uppfatta de högre dimensionerna av verklighet som inte är synliga för er tredjedimensionella uppfattning.

Jag, Zarton, skulle vilja avsluta denna kommunikation med att bjuda in er alla till vårt Stjärnskepp. Sannolikt kommer ni antingen i era meditationer eller under en dröm. Men om ni fortsätter processen med att ”söka det Högre, femtedimensionella Ljuset” kommer ni att börja få information ni aldrig tidigare tagit emot.

Var vänliga och kom ihåg att vår Galaktiska Information kommer till er via en ”femtedimensionell bärvåg”. Er tredje- och fjärdedimensionella uppfattningsförmåga kommer antagligen att tro att det ni uppfattar bara är er ”fantasi”.

Emellertid, jag, Zarton, vill påminna er om att:

FANTASI ÄR EN FEMTEDIMENSIONELL TANKE

Fortsätt därför att använda och öka er naturliga ”fantasi”, då den har förmågan att öppna upp er till er högre dimensionella uppfattning av verklighet.

Välsignelser,

Vi ska återkomma för att tala med er igen

Zarton

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...