Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 19 January 2018

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 19 January 2018

 

Än en gång upptäcker jag att Kryon har skickat ut ett meddelande med mycket viktig information som hjälper till att öka människors medvetenhet och förståelse. Det berättar också hur vi kan få hjälp att lära oss att komma överens med varandra. Uppfattningen om krig kommer att ersättas med tolerans och fredliga intentioner. Lär er om den nya triaden som är den nya medvetenheten och inse att genom höjningen av vibrationer kommer mänskligheten att lämna den gamla paradigmen eftersom den har fyllt sitt syfte och lämnar väg för något nytt. Tvivla inte på att en ny era har startat. Och när det gamla sättet är oberättigat kommer framstegen att öka allteftersom det som har varit dolt kommer att avslöjas. Ni människor hjälper redan till att skapa en ny framtid som är en tid av fred och kärleksfulla intentioner.

Följande är ett utdrag ur Kryons meddelande och för att läsa hela texten följ länken som följer nedanför.

KRYON FÖRKLARAR HUR NY DNA UPPGRADERAS OCH FÖRSER LJUSARBETARE MED SPECIELLA FÖRMÅGOR

Varje varelse har sin egen tidsplan baserad på vad de bestämde sig för innan de kom hit. ”Att komma i linje” är vad vi vill kalla mallen. När Plejaderna lade grunden för mänsklighetens frö och gav dem den delen av Gud som ni har i ert inre blandades ert inre med deras biologiskt. Resultatet blev det DNA som ni har nu och i allt som ni inte kan se som är kvantum och dynamiskt och bär med sig ett frö av Gud. Den ursprungliga mallen var att Mänskligheten skulle vakna upp med Mörker och Ljusmedvetande och söka efter Skaparen. Ingen annan levande varelse på denna planeten söker efter Skaparen. Det är inte bara intellektet hos människan som tillåter detta , utan mallen, och som bevis på detta kan jag ge er att över 85% på denna planeten tror på någon form av liv efter döden. Detta kan inte vara en slump. Det var planerat och designat på det här sättet i er mall. Vi har berättat att den också innehåller energin och systemet som ni kallar Karma. Det har varit samma mall fram till nu. Tidskapseln för denna planet skapade denna mall genom processer som ni inte är medvetna om , som är enorma och vackra och kvantumbaserade, så kallat Multidimensionella och som kommer från den Kreativa Källan.

Plejaderna använder 80% av sitt DNA, de är nästan änglalika och i deras medvetandegrad behövs inga farkoster för att färdas till andra platser. De använder processen av upplysning som redan setts av era fysiker, där fysiska objekt kan synas på två platser samtidigt. Detta är inte bortom er uppfattningsförmåga, detta är bara bortom er normala upplevelse. Och det gav er planet många attribut som ni använder idag. Mallen de gav er är ingen kontrollerande mall utan det är en mall som man kan påverka. Den får er att tänka på ett speciellt sätt och ger er fri vilja att välja.

Jag vill prata om den nya mallen. Ni kommer att lämna känslan av att behöva övervinna och känslan av girighet och av konspiration och makt. Det tar ibland generationer för att se dårskapen i vad de gjorde förr, för att inse att det finns bättre sätt att uppnå det som ni verkligen önskar er, hälsa, firande och lycka , ett firande av den här livstiden som ni aldrig haft förr. En förmåga att komma överens med resten av planeten och ni kommer att ha olika uppfattningar och olika kvaliteter men ni kommer ändå att ha tolerans att komma överens. Och ni kommer att se att detta är den primära förutsättningen för det ni alltid har velat ha – inga krig.

Det finns tre ytterligare mallar som kommer, detta är bara början, det finns inga markeringar att passera men det finns bokstavliga uppfinningar på vägen som kommer att göra skillnad när det gäller vad ni är medvetna om och vad ni ska göra härnäst. Och en ny mall kommer att behövas för att ni ska kunna tänka bortom där ni var innan. Detta är mallar av medvetenhet och det faktum att ni har en ny mall att sända ut ifrån borde ni fira för de finns de som trodde att detta aldrig skulle hända. Triaden är det nya medvetandet som involverar tre olika delar av medvetandet som vi kanaliserade om specifikt , det är hjärnan , intuitionen och hjärtat. Hjärtat har det högsta magnetiska fältet av alla organ inklusive hjärnan. Och i kroppen finns det mer aktivitet i hjärtat än i hjärnan. Forskningen ser det som den andra hjärnan.

SLUT PÅ UTDRAG.

Omvärdering av valutorna är fortfarande den springande punkten för många människor och väntan kommer att fortsätta men vi ser tecken på att dagarna är räknade. En sak är säker och det är att oavsett vad som kommer, så kommer det så småningom att ske. Det kommer att komma en tidsmarkör som markerar starten på stora förändringar inom valutamarknaden, och ännu viktigare skapandet av en valuta som mer rättvist reflekterar sitt värde. Det kan starta i liten skala men komme så småningom resultera i en översyn av all valuta. Dagarna där man tillrättalägger valutan till fördel för aktieägare och investerare kommer inte längre att vara möjligt och alla affärer kommer att ske på bordet och baseras på ärlighet.

Om ni lägger märke till det så kommer ni att upptäcka att ärlighet i alla typer av transaktioner är det som gäller och de som är mindre ärliga kommer att avslöjas och är oförmögna att gömma sina handlingar. Ärlighet kommer att vara ledordet överallt och det kommer en tid där det kommer att vara omöjligt att dölja sanningen. Den Nya Tidsåldern kommer att visa upp allt som är mindre än ärligt och det kommer inte att finnas någonstans man kan gömma sådana aktiviteter. En naturlig följd när ett rättvist samhälle byggs upp är att alla människor behandlas lika , människor kommer att börja leva i en lycklig, fredlig och kärleksfull atmosfär. Det må vara tidigt att be er fokusera på vad som komma skall, men ju mer ni gör detta desto fortare kommer dessa nya tider.

Dessa förändringar måste såklart starta någonstans, och det kan mycket väl vara i Ljusstaden som Genii nyligen har informerat oss om ska vara nära en manifestation. Förvisso finns det förnyad aktivitet där det gäller och uppfattningen vi får är att vi är väldigt nära att se den första Ljusstaden manifestera i Sedona. Genii besöker regelbundet sina vänner i Staden och man har stor optimism att något snart kommer att ske. Ja, ni har hört allt tidigare, men när tiden går och vibrationerna fortsätter att öka, så kommer de ideala omständigheterna närmre och närmre. Det är några mycket stora firanden på väg nu och när de gör så kommer glädjen och lyckan vida överstiga tidigare besvikelser. Tiden av förändring är här, så fortsätt vara positiv, slösa inte bort er energi på negativa tankar. Såvida ni inte fortfarande har karma kvar att lösa upp , borde ni nu kunna glida fram lätt på er väg framåt.

Jag lämnar er i kärlek och välsignelser och må ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I ljus och kärlek,

Mike Quinsey

 

Översättning: Veronica

 

Website: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...