Meddelande från den Nya Jorden via Suzanne Lie, 1 februari, 2017

Meddelande från den Nya Jorden

En Värd från Nya Jorden

genom Suzanne Lie

1 februari, 2017

Hej på er, jag är en värd på den Nya Jorden. Vi har en överenskommelse här som lyder att närhelst en ny varelse dyker upp, så stannar vi upp med det som vi håller på med, för att erbjuda vår assistans. Jag säger ”varelse” snarare än ”person”, för icke-mänskliga livsformer kommer också in i den högre-frekventa versionen av Jorden.

Många av de djur och växter som har blivit ”utrotade” på Jordens Matris finns faktiskt fullt livslevande och mår bra på Nya Jorden. Eftersom allt liv här är medvetet och har förmågan att kommunicera med andra livsformer, kan vi hjälpa växter, djur och elementaler, så väl som människor.

Det är en underbar upplevelse för oss att kunna kommunicera med djuren, växterna och Sylferna (luft-elementaler), Undinerna (vatten-elementaler), Dvärgarna (jord-elementaler) och Salamandrarna (eld-elementaler). Dessa underbara varelser talar inte engelska, vilket jag nu gör, men det gör inte vi heller.

Allt liv på Nya Jorden talar Ljusspråk, eftersom det är det språk som människor, växter, djur och elementaler alltid har talat i de högre dimensionerna. Därför är vi mycket glada när en annan varelse ansluter sig till oss på nya Jorden och vi ögonblickligen kan kommunicera med dem.

Det är också en underbar upplevelse för människorna, speciellt för de människor som alltid har känt sig separerade från Moder Natur, att få förena sig med alla växter, djur och elementaler. Å andra sidan är det en av de största utmaningarna för vissa av de Nya som gör besök från den transmuterande Jorden, att få lära sig detta sätt att kommunicera, vilket vi kallar Ljusspråk.

På grund av att vi varken har tid eller rum här på Nya Jorden, blir de som besöker oss från ”den transmuterande Jorden”, som är den version av Gaia som ännu inte helt har utvidgat sig till den femte dimensionen, ofta överraskade av att vi alla talar Ljusspråk.

De försöker röra på sina tungor och uttrycka separata ord på ett linjärt sätt. Detta sätt att kommunicera är lämpligt för en tids-baserad verklighet, som baserar sig på separation och linjärt tänkande. Men detta sätt att kommunicera fungerar inte i en verklighet som genljuder till HÄR och NU.

Kommunikationen på Nya Jorden, även på tröskeln till den Nya Jorden, är en form av kommunikation med varandra genom att vi sammansmälter vårt medvetande. På det här sättet överförs bilder, känslor och tankeformer automatiskt till varandra, så väl som till gruppmedvetandet.

Närhelst en ny ankomst sker, blir deras hela historia av inkarnationer inom dualiteten faktiskt kopierade till det kristallina fält som bär upp vår värld. Denna information går även till de Quantum-Biologiska Datorer som vi alla har tillgång till. Jag kommunicerar faktiskt just nu med er via en Quantum-Biologisk Dator. Vi kallar dem QBC (Quantum Biological Computer).

När vi första gången kommer hit, får vi vanligen tillgång till vår QBC via en yta inom vårt boende. Men när vi anpassar oss till vårt nya liv, inser vi att vi helt enkelt kan rikta våra tankar till Gruppmedvetandet i det kristallina fältet och alla kommunikationer blir ögonblickligen tillgängliga.

Eftersom Nya Jorden tjänar som en yta mellan den tredje/fjärde dimensionen och den mellersta-femte dimensionen, finns det många ”apparater” eller ”maskiner” för de ”nyanlända” att använda sig av, tills de kan känna sig bekväma med sina egna krafter, vilka snabbt blir aktiverade inom vårt gruppmedvetande.

Att lära sig dessa nya sätt att kommunicera blir deras andra utmaning då de träder in i vår värld. Deras första utmaning är att helt och hållet bemästra sin varje tanke och känsla så att de kan stanna kvar här. När jag först kom hit, fick jag ofta hjälpa besökare från Jordens Matris. Mitt uppdrag var att hjälpa dem som inte kunde behärska sina tankar och emotioner.

De kom hit och tappade därför snabbt bort sig i sina rädslobaserade emotioner och/eller tankar. Dessa rädslobaserade tankar och emotioner sänkte ögonblickligen deras resonans tillbaka ner till den tredje/fjärde dimensionen och de försvann från denna verklighet.

När jag första gången för ett uppdrag återvände till Jordens Matris, kunde jag inte släppa fritt samtliga rädslobaserade tankar och emotioner som snabbt tog fäste i mitt medvetande. Sedan kom jag ihåg att rädslobaserade tankar och emotioner skapas när vi känner oss begränsade och/eller separerade från en person, plats eller ”sak”.

När jag väl kunde minnas detta faktum, fann jag en stilla plats i naturen och kommunicerade med Självaste Gaia. Så snart jag sammansmälte mitt medvetande med Gaias Planetariska Medvetande, återvände jag till medvetenheten om att Gaia inom detta NU, återvände till Sitt femte-dimensionella uttryck.

Denna upplevelse påminde mig om hur viktigt det var att hålla mitt medvetande kalibrerat till NUET inom DET SOM ÄR ETT, så att jag INTE skulle falla tillbaka till de tredje-dimensionella illusionerna av separation och begränsning.

När De Nyanlända till en början kommer till den Femte-Dimensionella Jorden med vanan av separation och begränsning, blir de ofta skrämda av den överhopning av kollektiv information som ögonblickligen blir tillgänglig för dem.

Det förekommer även många olika livsformer här på Nya Jorden, som kan skrämma dem. Vidare, många besökare är nya inför konceptet av tankeöverföring och tror fortfarande att de inte kan kommunicera med olika former av varelser.

Lyckligtvis gjorde jag min övergång tillsammans med en grupp vänner. Till en början tappade jag kontakten med dem, eftersom var och en måste finna sitt eget inre femte-dimensionella SJÄLV innan de kan varsebli den femte-dimensionella Jorden.

Men så snart jag hade gått över, som vi kallar det, upptäckte jag mina vänner. Vi kramade varandra, vi utbytte berättelser och tröstade varandra, innan några som helst 3D-rädslor eller tvivel kunde sänka vårt medvetande. Med mina vänners stöttning kunde jag uppnå en nivå av bemästrande över mina tankar och känslor, vilket tillät mig stanna kvar här på Nya Jorden.

En annan sak som kan inträffa när vi först träder in på Nya Jorden, är att vi plötsligt inser att ALLA våra tankar och känslor delas med enhetsmedvetandet i vår värld. Till en början kan denna insikt skrämma oss, för vi har ännu inte vant oss vid denna grad av Enhets-Medvetande.

Nykomlingarna som inte kan finna tröst och vägledning av sina nya vänner och mentorer, kan låta rädslan sänka sitt medvetande tillbaka till tredje/fjärde dimensionen. På grund av denna situation använder många av oss de medel vi kan upptäcka, till att undervisa möjliga nyanlända, medan de fortfarande befinner sig i den tredje/fjärde dimensionen.

Det är av denna anledning som jag skriver till er, de som är redo att ansluta sig till oss. Vi vet att utbildning och villkorslös kärlek är det bästa sättet att hela all rädsla. Därför har vi många individuella och grupp-meditationer som vi sänder till dem som håller på förbereder sig för att logga ut ur 3D-matrisen.

En ”individuell meditation” sänds till ens 3D-kropp medan man fortfarande förmår tona in sig till vårt femte-dimensionella gruppmedvetande. Även en ”gruppmeditation” kan sändas till alla grupper av tredje/fjärde-dimensionella varelser. Vi är mycket glada över att se att alltfler människor bjuder in djur, växter och alla andra tredje-dimensionella livsformer till att sammansmälta med en förenad grupp för att få ta emot ett meddelande från det femte-dimensionella gruppmedvetandet.

Människorna i dessa artöverskridande grupper kan, eller kanske inte kan, vara medvetna om att det finns icke-mänskliga medlemmar i deras grupp som hjälper till att förstärka det femte-dimensionella budskapet, så väl som att jorda detta högre-dimensionella energifält djupt ner i Gaias kropp.

Vi vill att ni ska veta att alla former av Gruppmedvetande tjänar såsom ett öppet fönster, eller en portal, som tjänar till att förena den tredje/fjärde-dimensionella verkligheten med vår femte-dimensionella verklighet.

Till en början kan vi, de som håller på att vakna upp, bara stiga upp till den frekvens-markering som ligger ”halvvägs”. Denna ”halvvägs-markering” är en frekvens där vi fortfarande kan upprätthålla många koncept, traditioner och vanor från vår långa resa till den tredje/fjärde dimensionen, men vi håller även på att bli alltmer medvetna om vår femte-dimensionella verklighet.

På det här sättet kan vår anpassning till ett totalt annorlunda koncept av livet ske stegvis. Vi gläder oss också mycket åt denna övergångsfas, eftersom allt vi har längtat efter i våra tredje-dimensionella verkligheter ögonblickligen kan upplevas när vi befinner oss i den högre resonansen av ”övergångsfrekvensen strax före femte dimensionen”.

Vi får i själva verket ofta uppleva en underbar healing och inre förnöjsamhet medan vi omges av detta fält av transmutations-energi. När vi är redo att gå vidare till den femte-dimensionella Nya Jorden, behöver vi inte längre gå igenom upplevelserna av separation eller begränsning som fortfarande inträffar inom våra tidiga faser av transition.

Oberoende av hur vi får uppleva denna transition, så varseblir vi aldrig någon linje, eller tröskel, som åtskiljer Nya Jorden från 3D-Jordens Matris. Från vår utsiktspunkt får vi varsebli att vi befinner oss i en process av en stegvis, eller snabb, förändring inom våra tankar, känslor, medvetandetillstånd, varseblivningar och skapande krafter.

För de flesta av oss är anpassningen till denna verklighet ett pågående äventyr fyllt av villkorslös kärlek, enhetsmedvetande och inter-dimensionella äventyr, som förbereder oss inför en ”hågkomst” av vårt Ljusspråk.

Att lära sig Ljusspråket liknar faktiskt det sätt som vi lärde oss att tala ett 3D-språk, när vi var jordbundna småbarn. Att lära sig att kommunicera med någon annan börjar ofta med att man ser varandra i ögonen. Denna visuella ögonkontakt och Mentala Förening leder ofta till en hjärta-mot-hjärta-Själskontakt.

En av de underbaraste bitarna av att besöka och/eller återvända till den Femte-dimensionella Jorden är att vi kan dela SAMTLIGA våra inkarnationer via detta sätt med en öga-mot-öga-Själskontakt. Denna kontakt leder vanligen till djupa och intima vänskapsband.

När vi delar med oss av våra många fysiska inkarnationer till varandra, kan vi minnas och återkalla allt som vi har fått lära oss under alla våra fysiska liv. Sedan kan vi dela denna information med Gaia. Ja, på Nya Jorden, till och med på tröskeln till Nya Jorden, är Gaia en levande varelse med vilken vi regelbundet kan kommunicera, och kommunicerar med.

Vi får uppleva oss själva som Nya Jordens många ”Övervakare”. Vi talar i själva verket från NUET i Nya Jordens tidiga begynnelser. För att inte förvirra er, låt oss nu tala lite om att leva i ”Noll-Tid”.

Den Nya femte-dimensionella Jorden är fri från den ”tid” som skapade separation och begränsning på den tredje-dimensionella Jorden. Nu vet vi att följande avsnitt som kommer, kan vara rätt förvirrande, så vi ska försöka göra den mycket tydlig.

Eftersom INGEN tid och INGEN separation existerar på Nya Jorden, kan vi alla uppleva vilken tidslinje som helst, och vara tillsammans med vilken person, plats eller varelse som helst, närhelst vi så önskar. Eftersom den femte-dimensionella Jorden inte bara är en planet. Femte-dimensionella Gaia är en stor, levande rund varelse som är känd som Gaia.

För att hjälpa till med att ”personifiera” Gaia, ska vi dela med oss att den grekiska mytologin talade om Gaia som en levande varelse som andades och var en personifiering av Jorden. Enligt den grekiska mytologin ”föddes” Gaia av Chaos. Andra säger att Gaia kom till när Chaos drog sig tillbaka.

Vilketdera som gällde, styrde Gaia över förvirringen inom tomhetens intighet. I den grekiska mytologin blev Gaia en av de första av de odödliga ur vilka allting annat uppstod. En gång i tiden vördades Gaia så högt att hennes namn alltid åkallades, närhelst de senare Gudarna skulle avge en högtidlig ed eller be om assistans.

Men med ”tiden” som Jorden blev en ”modern värld” ansåg de flesta ”utbildade och moderna människor” att varelsen som hette Gaia var en myt. Dessa ”moderna människor” kunde inte varsebli, eller förstå, hur Gaia och hennes planetariska kropp kunde vara en levande varelse. Mänskligheten har i själva verket ofta ansett Gaia vara ”blott en planet som var deras att bli använd och utnyttjad”.

Det var då som Gaia, planeten Jordens själ och hjärta, kände att om Hon skulle kunna överleva, så skulle Hon behöva återvända till de högre dimensioner från vilka Hon till en början hade nedstigit. Gaia var också medveten om att NUET inom det femte-dimensionella Ljuset som nu lyser på Hennes planetariska kropp, i hög grad kommer att hjälpa Hennes planetariska kropp att kunna återvända till Sitt inneboende, femte-dimensionella uttryck.

Alltsedan förlusten av Atlantis och Lemurien, plus alla krig, fientligheter, kärnvapenexplosioner, Harp och åratal av skoningslöst förorenande, kan Gaia inte längre invänta mänskligheten att ansluta sig till Henne i Hennes femte-dimensionella resa hem till den femte dimensionen.

Gaia är medveten om att ifall Hon ska kunna överleva som en levande varelse som andas, så måste hon återvända till sin ursprungliga femte-dimensionella frekvens. Därför tar Gaia sitt planetariska Själv, Jorden, tillbaka till en resonans av den femte dimensionen. För att hon är er Moder Jord, bjuder hon in alla Sina barn/invånare att ”höja” sina energifält till resonansen av femte dimensionen där de kan ansluta sig till Henne.

Men kan mänskligheten ge upp sitt behov av ”makt över andra”, så väl som sitt behov av att ”äga allt som man varseblir?” Huruvida mänskligheten är redo eller ej, håller Gaia på att transmutera till den ursprungliga femte-dimensionella frekvensen i Sitt Planetariska SJÄLV.

När denna transition fortlöper, kommer bara de som förmår utvidga sitt medvetande till en resonans av den femte dimensionen, att kunna stanna kvar i en medveten förbindelse med Gaia när hon fortsätter Sin uppstigning tillbaka till Sitt ursprungliga femte-dimensionella Planetariska SJÄLV.

Olyckligtvis har många människor, om inte största delen av mänskligheten, glömt bort att också de ursprungligen är femte-dimensionella, och bortom. Livet på tredje-dimensionella Jorden har varit extremt svårt alltsedan den längesedan inträffade förlusten av Gaias skyddande mantel.

Sedan inträffade Gaias förlust av både Lemurien, sedan Atlantis, vilka efterföljdes av invasionen av de många styrkor av mörker som valde att använda sig av Gaias planet som ett forum för ”makt över andra”.

Lyckligtvis kommer NU högre frekvenser av Gamma-vågs-Ljus in i Gaias planetariska kropp. Detta Ljus träder också in i hennes SAMTLIGA invånares fysiska kroppar. De ”primitiva människorna”, så väl som alla djur, fåglar, fiskar, till och med alger, kommer att följa med Gaia på Hennes ”återresa” till NUET i den femte dimensionen.

Hur många människor kommer att förmå minnas att Gaia är en levande varelse?

Hur många människor kommer att ansluta sig till Gaia på Hennes resa Hemåt till den femte dimensionen?

Hur många människor kommer kunna förmå varsebli och ta emot det högre ljuset?

Hur många människor kommer att transmutera tillbaka till sin ursprungliga, femte-dimensionella Ljuskropp?

Hur många människor kommer att vara medvetna om att Uppstigningens process sker NU?

 

Vi hälsar från den Nya Jorden. Vi alla hoppas att ni snart kommer att ansluta er till oss!

Jag är en av de många Värdarna på Nya Jorden.

 

 

Message from New Earth-A Greeter from New Earth through Suzanne Lie

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...