Budskap från Ärkeängel Mikael via Jahn Kassl, 15 juni, 2024

Budskap från Ärkeängel Mikael

https://lichtweltverlag.at/2024/06/15/die-wiedergeburt-der-menschheit/

Jahn J Kassl 2024-06-15
Mänsklighetens återfödelse.
Var vid gott mod!
Mänskligheten rör sig mot friheten!
De människor som fortfarande är viktiga för att förändringen ska lyckas, vaknar. De lämnar träskmarkerna i den gamla matrisen och reser sig för att komma in i paradiset.
Tiden har kommit då de gamla systemen kollapsar och deras härskare måste säga adjö till jorden. Det som händer är att allt utspelar sig till allas bästa, och de människor som vill upprätta himmelriket på jorden segrar.
Destruktion är en del av processen och nödvändig under övergången. Så var inte rädda när allt vänder, när allt verkar vända sig emot dig, när dagen blir till natt och natten blir till dag.
Frukta inget och ingen, utan fokusera på mänsklighetens återfödelse med glädjefyllt mod. Fokusera på ljuset, på det goda i människor. Centrera dig själv i GUD och sök närheten till dina andliga “guider”.
Dyk djupt in i ditt innersta, anslut till ditt hjärta och leta efter svar på aktuella händelser i din allvetande själ! Så länge du vill förklara världen med hjälp av dina yttre sinnen förblir svaren ofullständiga. Så fort du ser världen från insidan öppnar sig hela scenen och du får en överblick.
Släpp taget om världen!
Det som måste hända nu så att förändringen kan ske och uppstigningen kan lyckas, är avlägsnandet av världen så som ni kände den. Den gamla världen håller på att upplösas och kommer aldrig tillbaka. Att hålla fast vid den betyder att gå under med den. Men att släppa den gamla världen är inte alltid lätt, eftersom kopplingar och beroenden ofta är intakta fortfarande.
JJK: Hur släpper man taget, vad ska man släppa eller ge upp?
Ärkeängeln MIKAEL: Att släppa taget är alltid en inre process, vilket innebär att uppfatta världen som ett upplevelserum för änglar och inte som en verklighet av änglar – för den här ängeln är du!
Frihet innebär att ge upp tankar om denna verklighet så att du kan bli mottaglig för den.
Vidga ditt perspektiv!
Du kan leva med alla dina sinnen och aktivt bidra, det som spelar roll är hur du i slutändan uppfattar dig själv. Har du förmågan att ta avstånd från dina handlingar och allt som omger dig? Blir du nyttjad eller lever du vaksamt och medvetet? Vilken verklighet litar du på: den som syns eller den som kommer fram genom den synliga?
Så fort du ser på världen och på dig själv inifrån, lever du i den här världen men är ändå inte av den. Då lever du som en ängel som har en mänsklig upplevelse, som ett gudomligt medvetande som vet hur man kan skilja jordisk verklighet från gudomlig.
Vidga ditt perspektiv, fördjupa din uppfattning så blir det lätt för dig att tolka tidens tecken korrekt, och de omvälvningar som måste följa dem.
Återvänd med GUD till ljusets värld för att komma fram till GUD – res dig, älskade, för den tiden är nu.
Jag är Ärkeängel MIKAEL
No photo description available.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *