Ronna Vezane ~ Ärkeängeln Mikael: Den Andliga Ritningen För Spridningen av Den Heliga Blåkopian 14 Februari, 2024

 

Ronna Vezane ~ Ärkeängeln Mikael: Den Andliga Ritningen För Spridningen av Den Heliga Blåkopian

14 Februari, 2024

http://tinyurl.com/mvxm4w63

För vårt underuniversum, från vår Fader/Moder Gud, ner genom mångdimensionerna till mänskligheten, jorden & Elemental Rikena

Vår Fader Gud tar emot de vita eldfröatomerna (Adamantin-partiklar av Skaparljus) direkt från den Högste Skaparen. Han infunderar sedan det gudomliga ljusets partiklar med sina gudomliga fröatomer för en ny skapelse.

Denna nya skapelse kan vara allt från ett stjärnsystem, ett underuniversum, en galax, ett solsystem, en planet eller en ny ”ensjälad ras av människor.” Denna speciella nya blåkopia vi kommer att fokusera på just nu har skapats för vår jord, och den övergångsprocess som vi nu upplever: balansera och harmonisera de sista undernivåerna i vår fjärdedimensionella värld och förbereda för ingångsnivån av vår nya femtedimensionella miljö. Denna process inkluderar integrationen av de fem högre strålarna av galaktiskt medvetande.

Efter att vår Fader Gud har avslutat ”sådd” de stora vita eldfröatomerna med den nya gudomliga planen för jorden, implanteras de sedan i vår moder Guds kosmiska sköte. Då aktiverar hon den nya skapelsens fröatomer med sina Heliga Andes frekvenser av liv/kärlek/visdom. Hon utstrålar dem sedan in i en annan Ljussol där Paradissolarna (Sonen och Dottern bor) ~ de är bärare av den primära dualiteten/polaritetens blåkopia för vårt Underuniversum.

Paradissolarna är redan kodade med den gudomliga planen för hela cykeln av mänsklighetens vistelse på planeten Jorden. Men de nya komponenterna för den första fasen av Vattumannens tidsålder ~ den uppgraderade gudomliga planen ~ måste modifieras och aktiveras innan de skickas ut till det ärkeänglarnas kungarike för vidare distribution.

Den förstärkta gudomliga blåkopian strålas sedan ut i de tolv stora strålarna som förkroppsligas av de tolv ärkeänglarna i vårt underuniversum. Dessa underbara varelser integreras och expanderar för att rymma de nya frekvenserna av Skaparljus.

Denna gudomliga blåkopia är specifik för vår jord, mänsklighet och Elementalrikena. Ärkeängeln utstrålar alla attribut, kvaliteter och dygder hos de tolv strålarna, inom det gudomliga schemat, till tre stora ljuspyramider.

  • Den till vänster innehåller det nya mandatet för mänsklighetens sista passage genom de sju undernivåerna av den fjärde dimensionen.
  • Mittpyramiden är den största och innehåller data för övergången av Gaia/planeten Jorden till en högre fjärde och lägre femtedimensionell miljö.
  • Pyramiden till höger innehåller de högre vibrationsfrekvenserna av Ljus som Elementalriket nu kommer att utstråla till beståndsdelarna  och till hela den”icke-besjälade” skapelsen på Jordplaneten.

I detta skede tar Ljusets stora Herrar / Elohim / Formbyggarna över processen.

Inom dessa tre Ljuspyramider är den nya aktiverade blåkopian kodad, tillsammans med det stora Vita Ljusets Minnesfrö Atomer som innehåller Frekvensmönstren för var och en av de utökade tolv Strålattributen, kvaliteterna och dygderna för Vattumannens tidsålder. Elohim förfinar sedan, kliver ner och lägger till alla detaljer i blåkopian för det nya kreativa projektet.

Ljusets herrar, inom varje ljuspyramid, kallar sedan fram den stora drakbrigaden. (Ärkeängeln Mikael är överbefälhavaren för Drakbrigaden). Drakarnas Kungadömen finns i flera storlekar, färger och konfigurationer, beroende på vilken underdimension de tjänar: ju lägre elektromagnetiska energimönster i dimensionsmiljön är, desto mindre är drakarna. Dessutom beror deras storlek på vad som är deras speciella kreativa specialitet (som det finns en oändlig variation av).

Varje drake har tilldelats en viss ärkeängel och förkroppsligar egenskaperna, och dygderna hos strålen som varje ärkeängel utstrålar. Strålarnas färger ändras med jämna mellanrum, beroende på många saker (som vi inte kommer att ta upp just nu).

Det räcker med att säga, en drake kommer att anta strålfärgerna för sin ”Guiding Archangel”, vilket gäller dimensions-/frekvensnivåerna och tidsramen inom vilken de utför sin plikt. (I de högre dimensionerna finns det många fler än tolv ärkeänglar som utför sina Ljusherre-styrda plikter).

Drakbrigaden går sedan vidare till den nivå där den programmerade gudomliga planen ska göras tillgänglig för manifestation, inom tillvarons materiella världar. I det här fallet, inom den femte dimensionen, för åtkomst av StjärnFrö-själarna på jorden inom de högre fjärdedimensionella planen.

Antalet drakar som krävs beror på storleken och omfattningen av projektet som ska sås, eller hur många megawatt av Gud Frö Atom Ljus Kraft som behövs. En annan plikt som drakbrigaden utför är att tillföra kärleken/livsenergin från vår Fader/Moder Gud till Det stora Elemental Riket~ hela skapelsen som inte är besjälad av ett JAG ÄR-medvetande.

Deras liv/linje till gudskällan tillhandahålls av den stora drakbrigaden. Drakbrigaden, för varje underdimension, utstrålar vibrationsmönstren för den nivån. Fröatomerna samlas sedan in i Ljuspyramider, som har placerats över hela världen ~ dit Älv Änglarna går för att fylla på sin förråd av Guds Ljus. De utstrålar sedan fröatomerna till otaliga formler, som skickas ut till det enorma elementalriket.

Dessa trogna tjänare till vår Fader/Moder Gud tillhandahåller sedan Livskraftsenergin för alla gudomliga skapelser som inte är besjälade.

Ronna Vezane, StarQuestMastery.com

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *