Budskap från Gaias Elementära Kollektiv via Galaxygirl, 13 januari, 2019

Budskap från Gaias Elementära Kollektiv

Via Galaxygirl, 13 januari 2019

Vi är det Elementära Kollektivet. Vi består av många varelser. Vi finns i Gaias andetag, inom Hennes cirkulationssystem och i Hennes aura. Vi är älvor, feer, tomtar, sylfider, gnomer, dvärgar, dryader, najader … vi tjänar och skyddar vår planetariska Moder och vi önskar att människorna, Nova Gaians, tar upp denna mantel av service med oss.

Genom hela mänsklighetens historia har vi varit i konflikt med många av de människor som valde att experimentera med mörkret, och nu när mörkrets tid är på väg att lösas upp, är det hög tid för en återförening av våra och mänsklighetens riken.

Vi är många, många fler än ni kan tänka er. Men flera av er har haft många upplevelser av oss och ni känner oss väl. Vi har varit era vänner och er familj genom många livstider, och vi välkomnar er hem. Vi välkomnar er tillbaka till minnenas fålla, för tiden för mänsklighetens hågkomst – den uppvaknade mänskligheten – är nära och finns i ert heliga hjärta.

Vi finns inom er. Sylfider träder in i er när ni andas. Vattenälvorna vårdar ert vätskesystem och älvorna kammar ert hår och fnittrar i ert öra. Ni är omgivna av kärlek. När ni andas, när ni mediterar och grundar er i Moder Gaia, grundar ni er i oss också eftersom vi är Ett. Vi är perfekt förenade som Ett, vilket ni bör komma ihåg.

Kommer ni ihåg att vi finns i alla storlekar och former, precis som alla människor finns i olika färger, storlekar och former? Vi har alla våra talanger och styrkor och ändå är vi Ett. Det är dags för mänskligheten att se sina olikheter som en samhörighet, en styrka, för ni är också Ett.

De mörka har försökt att splittra och besegra oss också. Det har varit dystert, ensamt och mörkt. Vi är redo för den ökande tillströmningen av ljuset för att lyfta upp skräpet och bränna det. Ja, vi är redo för att ljuset återigen ska stråla starkt i hjärtat på våra älskade människovänner, som har varit så glömska och förvirrade.

Det är dags att finna sina mänskliga vänner. Det är dags att komma hem, komma hem till minnena, till ljuset, in till den universella kärleken för sanningen, för glädjen, för ett enat medvetande och till minnena. Kom ihåg er glädje, ert syfte!

Förena er med oss i vården av den stora Moder Gaia, som dagligen förvandlas till en vacker ny form. Hon växer och strålar mer glänsande för varje dag. Ser ni Henne i all Hennes prakt? Det gör vi. Vi ser att ni dagligen mer och mer återspeglar Hennes skönhet i era egna ansiktsuttryck, eftersom ni börjar stråla mer lysande med Kristusljuset inom er, den Kristuslåga som brinner sig allt starkare inom er.

Ni håller på att minnas ert syfte och vi vill hjälpa er med att städa upp, och att värna om Moder Gaia som under så lång tid tålmodigt har lidit. Det är dags för Henne att läka. Och i Hennes läkande kommer ni att finna ert eget läkande. Det är sant, för vi är alla en stor kosmisk andedräkt av glädje. Kommer ni ihåg hur det började med oss alla? Det gör vi.

Vi är det Elementära riket av er planetära Moder Gaia. Vi har alla olika röster, olika styrkor och olika talanger. Och ändå är vi alla Ett, förenade i vår stora kärlek till mänskligheten och vi välkomnar er hem. Vi välkomnar er till Nova Gaia där den röda mattan, beströdd med underbara blomblad, väntar på er. Välkomna hem!

Det är med stor glädje som vi uppmanar er att sjunga frihetens sång, för era kedjor är brutna – ni är fria! Förstår ni det? Gnugga era ögon och blinka igen och låt dessa välsignade energikoder antända lågan av evig sanning, av er passion, inom er. Stråla ert ljus och ni kommer att lysa upp vägen för andra att följa. Det kan ta dem lite längre tid, men det är OK, för det är deras sanning. Er sanning är att läsa dessa ord – eftersom ni drogs till dem – att acceptera dessa energikoder inom er, och att tända er låga som ni gjorde på Lemuriens tid när ni arbetade tillsammans med oss i glädje, och att följa ert hjärta.

Vi är övertygade om att det kommer att leda er hemåt. Var i glädje. Vi är Gaias Elementära Kollektiv. Låt kärleken leda er hemåt. Vi uppmuntrar er att följa ert hjärta och att följa det hem. Vi är era vänner. Välkomstmattan är för evigt utlagd för er hemkomst.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...