Budskap från Jesus & uppstigningsteamet via Camilla Nilsson, November 23, 2020

 

Budskap från Jesus & uppstigningsteamet genom Camilla Nilsson 201123

Vi är Jesus, Sanat Kumara, Maria Magdalena, Saint Germain, Ärkeänglarna Gabriel & Mikael. Vi är här för att tala till det kollektiva medvetandet. Jordens innevånares kollektiva medvetande. Vi talar och sänder samtidigt helande energi för att lugna er.

Vi ser oron som sprider sig lavinartat. Vi ser oro och denna oro sprider sig likt en tsunamivåg. Människor som upplever att deras liv omkullkastas. Myndigheters direktiv som i mångt och mycket inte är i samklang med vartannat gör att människan inte vet åt vilket håll hon ska se, än mindre gå. Är det rimligt att sprida denna oro?

Oro har ingen positiv effekt.
Oro är förgörande, gör att omdöme och klarseende och klarvetande fördunklas.
Oro sätter filter på både ögon och öron.
Oro gör att oro attraheras än mer och oro kan leda till att människan blir sjuk. En människa som kanske inte annars hade blivit sjuk.

Oro är myndigheters sätt att få mänskligheten i sin fålla där människan kan kontrolleras. Att ni människor tänker i egna banor passar inte in i denna agenda men vi vill ändå uppmana er att känna efter och tänka efter. Många människor har blivit sjuka av eller med ett utpekat virus. Ett virus som angriper ett fåtal i förhållande till det stora hela. Ett virus som byter skepnad.

Man kan bära viruset i sin kropp utan att det angriper kroppen. Många bär det utan att veta om det och utan att få reda på att de gjort så. Under denna tid har kroppen identifierat det och sett det som en vän vilket innebär att kroppen inte behövde gå in i försvar. Så skulle man kunna uttrycka det att viruset går vidare, lämnar kroppen.

När kroppens detektorer är inställda på att leta efter hot eller intrång, ökar risken att den går till attack mot ett virus som i själva verket inte garanterat hade ställt till med besvär. Så vi vill förespråka det avslappnade förhållningssättet i denna tid. Ett avslappnat förhållningssätt som därmed programmerar viruset till att inte längre vara ett hot för människan. En programmering som gör att detta virus till synes kommer att försvinna.

Härda ut denna storm. Stå i din egen sanning. Agera på det bästa sättet för dig och dina medmänniskor. Agera utan fruktan men respektera dem som går i ett annat tillstånd. De som är fast är fast och du kan inte göra så mycket för att få dem därifrån.

Låt människor som vill hålla avstånd göra så men stå kvar i din kraft och din sanning. På så sätt sprider du ljuset och kan hjälpa oron att släppa från det kollektiva planet. Skicka ljus, ljus och åter ljus. Vi ljusbärare har redan övertaget och med vår sammanhållning och otvivelaktiga kraft går vi segrande ur detta.

Vi älskar dig och bistår dig närhelst du behöver hjälp. Kalla och vi är där.
Jesus, Sanat Kumara, Maria Magdalena, Saint Germain, Ärkeänglarna Gabriel & Mikael.

You may also like...