Rapport från Galaktiska Teknikgruppen via Carina, November 27, 2020

 

Rapport från Galaktiska Teknikgruppen kanaliserat genom Carina 2020-11-27

 

2021: Högteknologisk utveckling och mänskligt samarbete

Ur ett energitekniskt perspektiv sker det just nu underverk på jorden. Vi vill med detta meddelande informera alla om att de tekniska grupperna i Universum är mycket nöjda med människans insatser under pandemin detta prövningarnas år 2020. Vi ser stora energitekniska omläggningar av era resurser på jorden och livet i tillfällig avskildhet har gjort er mer benägna att återta ert sanna själva och frigöra er från lågfrekventa energiuppfattningar.

Kraftfulla mänskliga förändringar står inför dörren och vi kan utlova att en hel del ”paket” står redo att levereras till era forskare och vetenskapsmän som kommer att revolutionera den mänskliga utvecklingen på jorden. Utveckling som gör det enkelt att förändra det som måste förändras i era mänskliga kroppar för att anpassa dem till en högre nivå av energi på jorden.

Under 2021 kommer ni att kliva framåt i er egen unika energi. En frigörelse från era egna tredimensionella uppfattningar och en påtvingad ensamhet har under 2020 gjort er mer medvetna om vilka ni är. Det leder er att gå era egna energimässiga vägar och ni känner en längtan efter samarbete med andra på jorden och oss i de högre dimensionerna.

Mängder av stjärnfrön från de Galaktiska Teknikgrupperna, med stor energimässig och högteknologisk kompetens, är inkarnerade bland era vetenskapsmän och forskare inom alla tänkbara områden. Dessa stjärnfrön förses medvetet och omedvetet med uppdaterad information från oss i de Universella Galaktiska Teknikgrupperna. Inom en mycket snar framtid kommer dessa forskare och vetenskapsmän att knäcka ytterligare koder till det som skapat sjukdom och annat lågfrekvent lidande på jorden. Era mediciner kommer att utvecklas för att hjälpa era fysiska kroppar i den övergång som sker till en varaktig justering av ert DNA där sjukdomar inte längre kommer att finnas kvar. Miljömässigt högfrekventa lösningar på tredimensionella problem kommer snabbt att göra det enklare att transportera människor och saker på era vägar utan negativ påverkan på er miljö. Energimässiga lösningar på fri energi är mycket nära förestående.

2021 blir det stora samarbetets år när mänskligheten kommer att vakna upp och ersätta behovet av makt och individuell frihet med behovet av att samarbeta och återgå till ett enat medvetande. Ni är på ett själsligt plan mycket unika i er energimässiga skapelse och tillsammans bildar ni en helhet. När ni känner er trygga i er egen unika energi kommer ni att känna er fria vilket slutar göra er rädda för er inre önskan att leva i enhet med varandra. Era världsledare blir mer medvetna om detta och rustas med högfrekvent kunskap om ledarskap på ett nytt och kärleksfullt sätt. Ni kommer att se fler kvinnor träda fram på världsledande positioner och männen kommer att släppa taget om den rädsla som de känt för att dela makten med kvinnor som har ett annat sätt att leda.

Den mänskliga hjärnan genomgår en energimässig förändring som gör den anpassad till det nya energisystem som införs på jorden. I samband med att de energimässiga frekvenserna höjs måste hjärnan anpassas till en ny sammanlänkning (samarbete) av energierna från er själ och ert högre medvetande. Samarbetet mellan dessa enheter inom er själva kommer att leda till ett fysiskt förverkligande av den höga energi som ni så länge väntat på. Ni kommer att leva ut era högre energier i ert dagliga liv vilket kommer att medföra en snabb förändring av livet på jorden.

Nuvarande turbulens inom er själva och i livet på jorden är en nödvändig och naturlig omställningsfas av er framtida existens. Inget har än så länge gått fel utifrån vårt tekniska perspektiv och vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta vårt samarbete med er under 2021, ett mycket spännande tekniskt år.

 

You may also like...