Budskap från Lady Nada via Jahn Kassl, 23 juni, 2024

Budskap från Lady Nada

Jahn J Kassl 2024-06-23
https://lichtweltverlag.at/2024/06/23/aengste-werden-dich-verlassen/

Rädslorna kommer att lämna dig…

Affirmation:
Jag, (ange ditt namn här),
BER DET OFELBARA GUDOMLIGA LJUSET ATT GÖRA MIG MEDVETEN OM MINA RÄDSLOR NU.
JAG BER DET ALLVETANDE GUDOMLIGA LJUSET ATT TA BORT DE RÄDSLOR SOM JAG NU BLIR MEDVETEN OM, PÅ ALLA NIVÅER.
JAG ÄR VÄGEN, SANNINGEN OCH LIVET.
Övning:
• Slut ögonen.
• Andas in och ut lugnt, avslappnat och naturligt.
• In och ut, in och ut.
• Förvänta dig ingenting, önska ingenting, var tom och redo.
• Låt de inre bilderna komma fram, titta på dem utan att döma.
• Erkänn helt enkelt de bekymmer och rädslor som uppstår för dig nu. Acceptera dem, var lugn och älska det du ser.
• Fortsätt andas lugnt och jämnt.
• Du är avslappnad.
• Du accepterar – allt.
Nu börjar det gudomliga ljuset sitt helande arbete:
• Det gudomliga ljuset fungerar.
• Det gudomliga ljuset verkar.
• Det gudomliga ljuset helar.
Se nu hur vissa rädslor försvinner – enkelt och på egen hand.
Du är fri!
Jag tackar GUD för denna nåd.
(Slut på healingen)
Ju färre rädslor som finns inbäddade i din aura, desto självsäkrare kan du leva och desto mer självsäker kommer din framtoning att bli.
Endast människor som bemästrar sina naturliga rädslor och som gjort sig av med alla imaginära rädslor, kan ha ett sunt självförtroende.
Ju färre rädslor som tynger själen, desto mer självsäker blir personen. Självförtroendet blockeras alltid och undermineras av rädslor. Det är därför det är viktigt att inte bara känna igen rädslorna, utan att också att ta bort dem där de har lagrats som energi.
Aura-kirurgi med GUD som läkare och med gudomligt ljus som medicin, är högeffektivt och leder till bestående healing.
Du kan när som helst upprepa det du lärde dig idag.
Var medveten om att efter en tid kommer din perception att förändras och det betyder att ditt liv också kommer att förändras. Denna förändring är välkommen! Om du är rädd för förändring, börja med frågan: Varför? Vad är jag rädd för? Och börja släppa rädslorna med den här övningen.
Naturliga rädslor som är avsedda att skydda dig från skada ger dig en värdefull hjälp. Onaturliga rädslor som hindrar dig från att leva ett självsäkert liv, måste släppas.
Hur märker man skillnaden? Naturliga rädslor kommer och går, onaturliga rädslor vägrar att försvinna och stannar kvar.
Verklig storhet, verkligt självförtroende.
Älskade människa, du har nått en punkt där metoderna från den kortlivade matrisen inte längre fungerar.
Du vet det, du upplever det, du känner det, att den Nya Åldern har börjat och att du har kommit att spela din unika och oumbärliga roll.
Du ser den nya dagen gry, men du ser ofta på den med det tunga från den gångna dagen. Du har en lång resa bakom dig och alla dina upplevelser finns lagrade och närvarande inom dig. Det är så man drar slutsatser, man känner lidande och smärta, man har sett människor göra misstag och sett världar sjunka. Baserat på dessa erfarenheter tenderar du att anta: att även denna gång kommer en global eld att antändas, och även denna gång är mänskligheten dömd.
Men du har lärt dig dina läxor från det förflutna och det gör hela skillnaden! Det är därför du är oumbärlig idag. För att människor som du, som tittar på sig själva i sanningens spegel och ser världens gång ofiltrerad, det är människor som du som har avstått från de falska gudarna som hungrar efter makt och är egoistiska, som nu bestämmer vart resan går.
Detta pågår och det här kommer:
• Ingen undergång, utan uppstigning.
• Inte utplåning, utan upprättelse.
• Inget övertagande av mörka krafter, utan överlämnandet av jorden i dina ljusa händer.
Rädslor från den tiden fortsätter att påverka, och det är anledningen till att ta bort dem har högsta prioritet.
Ingenting är viktigare idag än att individer förbinder sig att frigöra sina orimliga, falska och inbillade rädslor. För bara då, och först då, kan du uppnå sann storhet och blomma ut till sant självförtroende.
Så, älskade du,
ta dig ur din rädsla! Gå mot friheten med GUDs omsorg och i din egen takt.
Din gåva kommer att vara liv och kärlek.
LADY NADA
May be a doodle
All reactions:

Aslög Bergman and 4 others

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *