Maria Magdalena via Ann Dahlberg, 18 juni 2024

Maria Magdalena via Ann Dahlberg
18 juni 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Maria Magdalena och idag, kära ni, har jag något som jag vill förmedla till er.
Det händer mycket nu inom er och i er värld. Det har skett många avslöjanden som nu får er värld i en förändrad riktning eller utveckling. I det lilla perspektivet kan det vara svårt att se, men i det större perspektivet så tror jag att många av er har uppfattat och förstått att en förändring håller på att ske.
Den påverkar er på olika sätt, en del känner av en inre förändring, andra kan uppleva en yttre förändring, det kan vara i miljön som ni befinner er eller skeenden som händer globalt.
Oavsett vilket det är, så påverkar det er nuvarande livssituation. En inre förändring kan påverka de relationer som du har och förändra din nuvarande tillvaro. En yttre förändring kan leda till en större utveckling inom dig själv. Allt är positivt och sker för ditt eget bästa och den plan som du hade när du återvände till Jorden.
Det är en stark energi som nu förändrar ert sinne och låter själen få ta en större plats i ert liv. Många av er känner av den här energin och påverkas av den medvetet eller omedvetet. Det kan ställa till lite förvirring här och där, det sker både individuellt och globalt. Det är många krafter som nu sätts igång och försöker påverka händelseutvecklingen på ett både positivt eller negativt vis. Det går dock inte att förändra utvecklingens riktning, den går alltid mot en högre utveckling av kärlek och ljus.
Det är medkänslan och solidariteten som växer på Jorden och den utvecklingen går inte att förändra. Människor är trötta på att leva i osämja och krig, de har sett nog av allt våld som händer i världen och vill nu verka för fred i stället. De har förstått att de inte är så olika utan kan verka tillsammans för att få en tryggare och bättre värld att leva i.
Det är många ansträngningar som görs nu för att ena folk och länder och få dem att förstå att ett samarbete är enda lösningen för att bygga en ny värld med andra värderingar än de som finns idag. Likt kajorna är det tillsammans som ni kan åstadkomma stora förändringar i er värld. En del av de förändringarna sker redan på grund av den förändringsprocessen som hela mänskligheten befinner sig i. Se er omkring och ni ser att det händer olika saker med de närstående som ni har runt omkring er. Det kan också märkas bland era vänner, grannar eller människor som ni tillfälligt möter.
Förändringens vindar blåser starkt på Jorden och utvecklingen går fortare framåt än vad den tidigare har gjort. Det kan ibland kännas som att man vill att tiden ska stå stilla, för att få lite andrum och hinna med sig själv. Dagen går och det känns som att du inte fått något gjort innan det är kväll igen. Det är en del av den process som ni nu befinner i. Det gäller att följa med i flödet och låta livet har sin gång.
Varje motstånd möts bara av ett nytt motstånd tills ni inser vilken väg det är som ni nu behöver gå för att må så bra som möjligt. Förändringsprocessen kan försvåras eller underlättas beroende på vilken inställning man har till förändring. En del av er kanske vill gå kvar i det gamla för att det känns tryggt och vant.
Det blir dock svårare att göra det med de starka krafter av förändring som nu råder på Jorden och påverkar er alla på ett eller annat vis. Det går inte att blunda för länge för då kommer er värld att vändas lite upp och ner. Vi tvingas alla in i den här förändringsprocessen eftersom tiden och utvecklingen går hand i hand och den har ökat markant på Jorden. Var varsamma och försiktiga med era ord och tankar nu, kära bröder och systrar. Allt manifesteras fortare och det ni skickar ut i universum kommer fortare tillbaks till er.
Var glada för att tiden är inne för en ny kärleksfull värld, där ni alla kan få leva i fred och harmoni med varandra. Låt era hjärtan lysa av kärlek och kärleken lyser tillbaka till er.
Jag älskar er så mycket, Maria Magdalena
May be an image of 1 person

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *