Lady Nada, 29 november 2014

Lady Nada

29 november 2014
Kanal: Fran Zepeda

Kära ni, då Kärlek fortsätter att genomsyra och utöka er Själs Väsen, så märker ni förändringar i er uppfattning om er själva. Det finns inte längre något, eller åtminstone mindre, behov av att försvara er själva och att kompensera för det som ”borde vara” eller ”skulle vara”.

Ni flyter i Nuet av Den. Kärlek är mycket mer tillgängligt för att lugna och fungera som balsam för era Själar, och allt ”bra” eller ”dåligt”, blir i stället en kontinuitet, som bara behöver Kärlek och uthållighet, mot ett mer neutralt, fredligt tillstånd av Varande.

Kanterna är mjukare och perspektiven är tydligare, och det som en gång kändes mycket viktigt och extremt nödvändigt är inte det längre, utan försvinner likt en fjäder eller löv som fladdrar bort i vinden.

Behovet av att kontrollera att det blir resultat eller behovet att snabbt ”fixa” något börjar blekna bort. Ni upplever högre medvetande där begreppen ”svart och vitt” och ”bra eller dåligt” bleknar bort, och istället ersätts av ett bredare perspektiv av lugnt iakttagande och acceptans.

Sådana är era framsteg, kära ni. Sådant är ert höjande av högre medvetande där ”blå himmel” istället blir många nyanser av många typer av blått, för även önskan att nå ”bättre tider” ersätts med acceptans och kärlek till vilka ni är och var ni är. Och detta lyfter er ändå automatiskt till en tydligare, mer fredlig och glädjefylld plats i sig själv.

Er syn på världen är annorlunda eftersom er syn på er själva är annorlunda. Och det är som det ska vara. Ta det som ett tecken på er tillväxt. Koncentrera er och fokusera på ”er syn” mer och mer och inte på andras, för de kör hela spektrumet och det tjänar bara till att förvirra och fördröja er egen tillväxt.

Och ni växer enormt och formidabelt när ni använder den intensiva kärlek som ni erkänner mer och mer som ert Sanna Väsen.

Nu, hänge er åt mig och känn värmen av Kärlek i ert Hjärta då jag expanderar och ökar och lovsjunger den. Känn hur den sammanförs i stor medkänsla och stor acceptans för er själva, och tillåtelse av ert behov av att utstråla den här Kärleken till andra bara för att ni har så mycket inom er.

Denna Kärlek som ni känner är så allomfattande nu att det färgar allt och alla i er väg, och lämnar en krusning av det överallt. Ni flyter i den och bland den, och det finns inte mycket nu som har makt att dra er bort från det, trots era omständigheter. Och dessa (era omständigheter) tar sig en annan nyans och även mening, och ni börjar upptäcka er makt att förvandla allt med bara ett skifte av ert perspektiv som baseras på Kärlek och Själv- Acceptans och tolerans.

Och för det, känn Tacksamhet, och i tacksamheten blir Kärlek och Överflöd genomträngande och förstorade i dess kölvatten.

”Att leva i kärlek” är ett sätt att leva för er nu. Låt inget rubba er från det. Det är prioritet. Allt annat är bara en förlängning av vad som fortfarande behöver omvandlas, vilket naturligtvis sker genom att tillåta mer Kärlek och Själv-Acceptans.

Stå emot och avvisa behovet av att känna att saker ”faller sönder”. Se dem istället som en omstrukturering och en välsignelse för att kunna förändra ert och andras liv till den sanna kallelsen från era Själar.

Begrunda detta, kära ni. Och Jag lämnar er med ytterligare en dos av bestående Kärlek. Och Jag hedrar er för er modiga uthållighet att gå vidare på vägen mot Uppstigning. Ni är på väg mot många Ljusa och Glädjefyllda dagar.

All min kärlek,

Namaste.

Lady Nada

Översättning: Helene Alexandersson, www-st-germain.se

Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

Du gillar kanske också...