Budskap från Mästare St Germain via Jahn J Kassl, 17 maj, 2024

Budskap från Mästare St Germain
Jahn J Kassl 2024-05-17
Den “tysta majoriteten” bryter sin tystnad!
Effektiviteten hos de tysta
JJK: Finns det en “tyst majoritet”? Är vändpunkten relaterad till att denna “tysta majoritet” blir högljuddare? Jag får ofta intrycket vid första anblicken att allt fler är trötta på systemet, det vill säga trötta på medias lögner, politikernas inkompetens eller “experternas” dumhet! Men man hör dem inte för att de lider i tysthet, eftersom de vanligtvis inte vet någon utväg. Tänk om denna tysta majoritet reser sig? Är det detta vi väntar på och som i slutändan betyder något?
MÄSTARE ST. GERMAIN: Det finns ingen anledning att vänta på att de tysta ska utveckla sin styrka, eftersom en tyst majoritet också har makt och effektivitet. Det är ett misstag att ta många människors tystnad som ett godkännande, eller som en maktlöshet som inte går att övervinna. En tyst protest kan få mycket större genomslagskraft än alla demonstrationer i världen tillsammans.
Du måste bara göra det rätt, och att göra det rätt innebär att du inte längre deltar i systemet där det är möjligt. Att ta sig ur det vanliga är det som gäller.
JJK: Många människor har nu stora existentiella bekymmer. Allt tas sakta men säkert ifrån människorna. De ekonomiska svårigheterna är också allvarliga i vår del av världen, och allt fler människor har helt enkelt inte råd längre. Naturligtvis är jag medveten om att vissa krafter medvetet driver detta system in i väggen, att de medvetet svälter människor, bara så att de i slutändan accepterar varje ny handling, hur omänsklig den än är. Vid något tillfälle blir människor så försvagade att de bara har en sak i tankarna: att överleva på något sätt! Detta är vad dessa krafter som för närvarande tror att de fortfarande har ett hårt grepp om människorna och världen spekulerar om. Jag är fullt medveten om det.
Min fråga är: Människor som ständigt kämpar för att överleva och inte längre har möjlighet att ta sig ur systemet, eftersom de ändå inte längre kan delta i det. Vad är lösningen då?
Den springande punkten
MÄSTARE ST. GERMAIN: Ditt övervägande är ofullständigt. För någon som – på grund av de skäl du nämnt – inte längre kan delta i systemet, är öppen för förändring. De som inte har något kvar att förlora, vågar göra saker som skulle vara otänkbara under normala omständigheter. De gamla härskarna i systemet litar på det faktum att de fördrivna och personer utan talan, är lätta att kontrollera och kommer att acceptera allt för sin överlevnad. De förväntar sig i slutändan att den “nya världsordningen (NWO)” kommer, med all den omänsklighet den för med sig, att accepteras och godtas av människor. Nu är det den springande punkten i saken, för:
Den tysta majoriteten kommer att förkasta denna allra sista handling av slaveri.
I rätt ögonblick kommer folk att vakna i massor, och omisskännligt säga NEJ, SLUTA, STOPP! Inte hos oss! Allt är inriktat på detta magnifika ögonblick i mänsklighetens samtida historia! Detta är vad du nu måste närma dig och bete dig på ett korrekt sätt för att hålla nerverna under kontroll och hålla ut.
De mörka eliterna förväntar sig att den misshandlade mänskligheten kommer att ge efter till slut. Detta är en grov missbedömning, för även om detta säkert motsvarar mönstret från tidigare epoker, så lever vi i en helt annan tid idag.
Den tysta majoriteten har försetts med impulser av upplysning från CENTRALSOLENS Gudomliga ljus under flera år. Detta var förberedelsen för vad som kommer: uppvaknandet för den del av mänskligheten som krävs för Uppstigningen.
Det som väntar nu är att fler och fler människor antingen frivilligt lämnar systemet, eller tvingas lämna systemet.
Båda fungerar som förstärkare för de klargörande processer som är nödvändiga för uppstigningen.
JJK: Vi upplevde detta i Österrike när regeringen införde obligatoriska coronavaccinationer. Människor hade redan klättrat på barrikaderna tidigare, men när denna galenskap väl introducerades, fanns det ingen hejd på det. Jag såg människor på Corona-demonstrationerna som verkligen aldrig hade varit på en demonstration i hela sitt liv. Var det en försmak av att den “tysta majoriteten” plötsligt gjorde sina röster hörda?
MÄSTARE ST. GERMAIN: Detta var ouvertyren för det som följer. För de tysta är i själva verket i majoritet, och denna makt kommer att reducera alla de mörka eliternas planer till absurditet. Tidslinjen mot vilken den nya mänskligheten rör sig har formats under decennier, formats av människor som har upplevt kontakt med ljuset från CENTRALSOLEN, och därigenom långsamt omvandlats inombords. Nu vaknar dessa sovande giganter gradvis eller väcks av den här tidens stormar. Detta är den avgörande faktorn och som i slutändan vänder spelet.
GUDS plan för jorden är dess uppgång och inte dess fall! Internalisera detta djupt i era hjärtan! Ge inte uppmärksamhet till tvivlarna eller till dina egna tvivel!
Kommer det att bli ett kollektivt uppvaknande?
JJK: Det betyder, att även om jag hela tiden märker hur avtrubbade de människor är som jag möter i vardagen, så kommer det att bli ett kollektivt uppvaknande.
MÄSTARE ST. GERMAIN: I den utsträckning som är nödvändig för uppstigning, kommer uppvaknandet av det mänskliga kollektivet att ske. Det faktum att många människor har valt en annan väg och inte kommer att stiga upp i denna nådens tid, förblir opåverkat. Massuppvaknandet kommer dock också att kunna kännas igen som sådant.
Det blir tydligt vad som redan har aviserats i vissa länder under Corona-bedrägeriet: den tysta majoriteten bryter sin tystnad!
JJK: Det känns som om vi är på gränsen till den “stora finalen”?
MÄSTARE ST. GERMAIN: Precis så, ja! År 2024 kommer att sätta kursen. Mot slutet av nästa år kommer ljusets seger att kännas och vara inom räckhåll för första gången. Så är det och så blir det!
Jag finns på jorden, jag finns ibland er nu.
Med obestridlig kärlek,
MÄSTARE ST GERMAIN
May be an image of 1 person
All reactions:

Birgit Boström, Karl-Åke Johansson and 30 others

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *