Ishvara via Ann Dahlberg, 16 maj 2024

Ishvara via Ann Dahlberg
16 maj 2024
Kanal Ann Dahlberg
Jag är Ishvara och idag vill jag prata lite om vad som händer på er Jord. Det är mycket som sker lite överallt i er värld idag. Det är många avslöjanden som nu börjar uppdagas och få människor att vakna upp till att den värld som de lever i, inte riktigt var den de trodde att den var. Det är forskningar som motsätter varandra och människor som inte alltid försöker att se till mänsklighetens bästa och ge dem de forskningsresultat som faktiskt skulle hjälpa dem och Jorden till att leva ett bättre liv nu och i framtiden för deras barn och barnbarn.
Många ungdomar har tappat gnistan, de ser ingen bra framtid för dem och de är inte intresserade av det arbete som erbjuds dem. De flyr in i cybervärlden och avskärmar sig lite från den verklighet som de faktiskt lever i. De ser inte möjligheterna och har inga vuxna runt sig som är optimistiska till att livet på Jorden bara blir bättre och bättre.
Det finns undantag förstås och många unga människor är kreativa och kommer med nya idéer och de sprider glädje och hopp i sin egen generation, vilket naturligtvis också påverkar de vuxna runt omkring dem. En ny generation har också sett sitt ljus på Jorden och de kommer att sprida ännu mer glädje och hopp genom de möjligheter som de ser finns lite överallt i er värld idag. De för också med sig kunskap om olika tekniker och annat som påverkar mänsklighetens hälsa och allt liv på Jorden. De är en stor tillgång för Jordens och mänsklighetens utveckling till att leva ett liv i kärlek och överflöd. Ja, det var lite om det, kära vänner, nu övergår vi till att prata om något annat. Det här är ett känsligt ämne så vi låter det bero ett tag.
Avslöjanden som kommer upp idag skapar en viss rädsla hos människor som har utsatts för de misstag eller den behandling som de har fått i god tro för den forskning eller regering som har rekommenderat den. Det kan gälla på både det personliga och globala planet eller den samhälleliga utveckling som ni befinner er i. Det här skapar oro runt omkring bland både människor och länder.
De skyller på varandra och utsätter varandra för olika våld som lättare hade kunnat lösas med andra metoder än de som de är inlärda och vana vid att använda. Det här kommer så småningom att få ett avslut och nya metoder och förhållningssätt kommer att ersätta de gamla.
En del av dem har redan kommit fram och vissa länder och människor har börjat att använda sig av dem. Det påverkar andra länder att ta efter när de ser att de faktiskt ger bättre resultat, när människor med större kunskap och bildning är delaktiga i dem. Det är när de har befolkningen med sig som mycket positivt kan ske i länderna och på Jorden. Det ger hopp för mänsklighetens framtid och generationer framöver.
Var viss om att det sker nu, kära vänner. Känn att vindarna vänder åt ert håll och lägg er tro och tillit därtill. Det är med er tillit och tro på att ni just nu bygger upp en värld med kärlek, gemenskap och överflöd för alla, som ni bryter ner de gamla strukturerna och bygger nya vackra strukturer där alla är delaktiga och kärleksfulla mot varandra.
Avancerade tekniker som redan finns på Jorden har börjat komma fram i ljuset och nya skapas hela tiden efter den forskning som redan finns tillgänglig för er, Det är en föränderlig tid och mycket kan förändras med kort varsel med hjälp av den positiva kraft som nu växer i det mänskliga kollektivet.
Ni har bara sett en liten del av det som börjar läcka fram genom nyheterna oavsett om de kommer från den allmänna eller den alternativa median. Det kommer fram med jämna mellanrum för att ni inte ska överväldigas av för mycket information på en gång. Det är viktigt att ni är öppna och mottagliga för förändringar nu, kära vänner, det kommer att göra er resa lättare mot den högre medvetenheten som nu har nått Jorden. Jorden stiger och ni stiger med den oavsett om ni är medvetna eller omedvetna om detta faktum.
Det sker en upphöjning av medvetandet idag och ingen kan undgå att påverkas av den på ett eller annat sätt. Hjälp era bröder och systrar när de ber om er hjälp. Kan ni inte det så stanna kvar i en högre känsla av kärlek och medkänsla så mycket som ni kan och klarar av. Vissa dagar går det bättre andra sämre beroende på hur ni själva mår och vilka energier det är som just nu omger er.
Sök er till stillheten inom er själva så ofta som ni kan och fyll på med mer energi, för att klara av att fokusera på det som ni nu anser är viktigast för er. Ni har ledningen inom er och hjälp runt omkring er. Det är mycket kärlek som omger er, kära vänner så fyll er själ och kropp med kärlek så ofta som ni kan.
Tack för allt arbete som ni nu utför på Jorden.
I stor kärlek och tacksamhet,
Ishvara

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *