Saint Germain via Nancy Tate, 23 Oktober

saintgermain

Wake up Call: St. Germain, 23 Oktober 2015

 

Kära ni, det är dags för mig att uppdatera er om vad som kommer under de närmaste dagarna, veckorna, etc. Vi kommer att hitta alla former av tilldelning, för dem som har skapat sin egen tirad av händelser, för vad de benämns till att vara förbättring av deras värld. Jag säger nu att de ser sanningen av vad de trodde var för deras bästa intresse, utan hänsyn till vad andra tyckte, och hur de var påverkade.

Dessa som så många har kallat kabalen och illuminati, är i de sista dödskamperna av vad de har skapat, och när de lägger sig själva ner i sitt förbarmande, och börjar se hur de har påverkat resten av världen, ser de sig själva i skuggorna av vad de har skapat. De blir visade världen som de har skapat, och hur det påverkar alla och allting på den här planeten. De inser vad deras manipulationer har orsakat, och börjar känna vad resten av folket har känt. De kräver sin tribut av vad de ser och de intar det inom sitt varande. De finner sanningen av vad de har skapat. Jag ser att de har börjat inse hur de har fallit så djupt från deras ursprung. De ser sanningen om vad de kom hit för att göra, och varför de kom överens och frivilligt erbjöd sin resa till den mörka sidan. De snappar nu upp vad det är, som de ser det för att vara, snarare än vad det skulle vara, i deras idéer. De har lärt sig så mycket de senaste veckorna, och även månaderna, då sanningen om vad de har åstadkommit simmar inför deras ögon. De söker nu eftergivenhet, som kan hjälpa till att lyfta dem ur djupet av förtret, som de har att göra med nu.

När de ser mer och mer av de andra som har varit i maskopi med dem, känner de sorg för vad de också upplever. Det är inte vad de trodde att det skulle vara. Det är så långt ner från vad de trodde det skulle vara att stiga upp från dynga och smuts, och ändå försöker de fortfarande att få acceptans för vad de har gjort. När de känner er kärlek för dem, kommer de att börja förstå och minnas vad det var de gav samtycke till, och varför. De kommer att veta varför de inte längre är i Jordens energi, som förde dem till knäna. De är nu i en annorlunda situation, en plats där de bara kan erfara vad de har framkallat till dem på Jorden, som har tvingats gå igenom effekterna av dem. De känner nu samma slags svar på vad de har skapat i sitt väsen av kabal/illuminati.

Detta är vad de också kom överens om när de kom till den här planeten för att medverka med sin del i resan. När ni andra också ser vad de upplever i ert inre vetande, ser ni även vad er del var i hela den här resan. Ni ser att i andra livstider, att också ni har bidragit till alla aspekter av livet i denna erfarenhet. Det är allt i uttrycket som vi alla var överens om. Nu är det tid för bror och syster att återförenas och börja uttrycka Kärlek för varandra, som kommer att hjälpa den ena till den andra att skicka Kärleken till varandra, vilken kommer att befria hela existensen från slaveri, som vi alla har skapat i en form, en eller annan grad. Vi är i processen av att befria varandra från slaveri som har pågått under alla dessa årtusenden. Vi kommer nu tillbaka till vår renhet och vår enhet, som var i verkan från början av vårt uttryck av Enhet som vi alla var.

Är ni redo för det här? Förstår ni hur kraftfull Kärleken är i att kunna befria oss alla från det slaveri som vi har skapat? Att känna kärleken, förlåtelsen för alla som har tagit någon frihet från en annan, är att på samma gång, frigöra sig från några andra livstider, i vilka vi tog oss själva in i mörkret som förde med sig en uppdelning av varandra. Vi uttrycker nu återgången till den Enheten. Då vi uppnår detta, befriar vi varandra och oss själva från alla band, som har hållit oss i vanvett så länge. Det är tid för oss att känna Kärleken för dessa som har spelat sina roller, på ett sätt som var så bindande, som att sjunka ännu längre in i mörkret av glömska om vad sanningen är om Kärlekens kraft.

Jag ser även när detta skrivs och när andra läser det, att det är en kraftfull upphöjning av Kärlekskänslor. Det är så vackert och har starkt bidragit till upplyftandet av hela livet. Medan jag sitter med mitt hjärta i mina händer och sänder ut min Kärlek till alla er, gör jag det för hela livet och på ett sätt som är i harmoni med er alla. Vi är alla ett. Vår kommande resa tillbaka till Enheten som vi är, är i full gång. Kom nu, dansa och sjung med mig. Gå till Jordens ändar och tillbaka i Kärlekens harmoni och skönhet. Det är vilka vi alla är; vi är Anden fullständigheten av Ett. Kärlek till er alla! Tack kära ni, St Germain,

Mycket Kärlek, Nancy Tate

 

http://www.treeofthegoldenlight.com/Wakeup%20Call/MWmesages/October2015/St%20Germain10-23-15.htm

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...