Christine Day: Plejadiskt meddelande, juli 2024, 6 juli 2024

 

Christine Day: Plejadiskt meddelande, juli 2024

6 juli 2024

 

av Christine Day
https://www.christinedayonline.com/2024/07/03/pleiadian-message-july-2024-article/

Mina kära vi hälsar er,

När förändringens vindar sveper över ert jordplan håller ni på att inriktas genom den heliga konfigurationen av planeter, som är i linje med er planet, Jorden. Vid tiden för denna inriktning skapades en korridor av ljus som flödade ut på planeten.

Denna manifestation av ett högre flöde av medvetenhetsljus är fortfarande närvarande och aktiv nu. “Ljusets korridor” fungerar som en bro för att väcka de av er som väljer att anpassa sig till ett annat tillstånd av autenticitet av självuppståndelse nu. Designen av denna “ljuskorridor” är för att skapa möjligheter till ytterligare uppvaknande, skapa återkoppling genom att minnas, att omfamna den heliga komponenten av ert högre medvetande.

Det skapas en förstoring på alla arenor i ditt liv genom den skiftande dynamiken hos denna energi som kommer till planeten. Ögonblick för ögonblick kan du välja om du deltar i illusionen av drama och går in på en annan nivå av lidande eller helt enkelt bevittnar illusionen och bibehåller ett utrymme av att vara i nuet. Att förstå att du är mycket mer än ditt begränsade ego-sinne.

Ditt fokus på illusion skapar pågående lidande och begränsningar i din dagliga upplevelse. Du är den enda som kan välja att ändra dina svar på varje enskild upplevelse så att du kan vara mer levande i varje levande ögonblick. Du får välja inom ögonblicket hur du ska reagera på dina dagliga mänskliga interaktioner som du har skapat och att gå bortom dessa begränsade illusioner.

Vid denna tidpunkt kommer din ryggrad att spela en viktig roll som en aktiv kanal för din transmutation. Du kan likna ryggraden vid en elektrisk sladd som länkar dig direkt till det centrala universella medvetandets enorma intelligens. Din ryggrad var alltid designad för att naturligt anpassa dig inom det centrala Universella medvetandet av visdom. Vid denna specifika tidpunkt kallas du att återförena dig med det som du alltid har varit en naturlig del av.

Den energetiska timingen är rätt för dig att återupprätta en fokuspunkt för din autentiska natur. Detta kan uppnås genom handlingen av en medveten återkoppling genom din ryggrad. Detta fokus på ryggraden skapar en startramp för en transformerande förändring av medvetandet för att återöppna och aktivera dina heliga system på en annan nivå.

Processen börjar med den medvetna omställningen i Korsbenet som öppnar en dörröppning av ljus. När du flyttar din medvetenhet från Korsbenet uppåt genom din Ryggrad frigörs denna dörröppning av ljus genom Ryggraden och tillåter specifika placeringar av ljusmönster att återupprättas, för att återförankras i Ryggmärgsvätskan. Dessa ljusmönster börjar tränga in uppåt genom ryggradens kotor hela vägen upp i nackkotorna.

Det finns en flerdimensionell ljusströmbrytare som återaktiveras, slås på i Ryggraden när du medvetet skapar denna öppning. Dessa ljusmönster börjar stråla upp i dina hjärnceller, hjärnsynapser och din Tallkottkörtel och skapar en serie pulserande ljusdörrar som öppnas igen inom Tallkottkörteln. Genom återupprättandet av detta pulserande ljusflöde återkopplas du naturligt tillbaka inom en puls med högre medvetenhetsfrekvens som inriktar dig till Universell visdom och inom ditt högre medvetandetillstånd.

Din Ryggrad blir naturligt inkopplad i “ljusets korridor”, som är den centrala inriktningen av skapandet av Universell högre medvetenhetsenergi. När du medvetet återaktiverar din unika signaturpuls av ljusmedvetande, kommer hela din ryggrad att lysa upp och utstråla ett uppvaknande genom ditt heliga Hjärta. Vet att ditt Hjärta och din Ryggrad är en del av ditt heliga system.

Din heliga gestalt är levande och väl inom dig själv, och har alltid varit det. Din roll är att låsa upp ditt unika frekvensflöde i Korsbenet som interagerar i ryggmärgsvätskan. Ryggmärgsvätskan innehåller det rena elixiret av ditt medvetande som är unikt, kraftfullt och strålande och är känt som din Gudsfrekvens. Du känns igen genom denna unika utstrålning.

Hela denna process är designad att omplacera din medvetenhet bortom begränsningen av ditt Egosinnes begränsade intelligens. Egosinnet är tvådimensionellt och anpassat till den fulla illusionen av drama på Jorden.

Denna process är designad för att du ska kunna ompositionera dig själv, koppla bort från illusionen och stabilisera dig själv inom din autentiska flerdimensionella arena av högre medvetande. Detta är självförstärkning i handling!

Detta nästa steg kommer att kräva att du släpper alla koncept och idéer. Du måste vara villig att släppa taget om allt du tror att du är, allt du tror att du vet. För att släppa din känsla av behovet av att ha rätt, och släppa taget om din persona.

Allt du anser är sant eller inte sant inom dig skapar barriärer. Alla dessa koncept skapar begränsningar som kommer att störa din ultimata återkoppling till sann visdom av Universums obegränsade skapelseenergier. Du måste vara villig att släppa allt och flytta till en plats av ”inte vetande”. Först då kan du verkligen komma in och stabilisera dig i det utrymme där all skapelse finns. Alla fasta tankemönster stör i slutändan, blockerar din upplysningsprocess. Allt av sanning är flytande ljus, all skapelseenergi är flytande ljus.

Du kallas att ta detta steg. Bli ögonblick för ögonblick medveten om hur ditt egosinne kan dra dig bort från autentiska ögonblick. Se hur ditt sinne engagerar dig med det förflutna, framtiden. Medvetenhet är allt. Sanningen avslöjas inom autentiska ögonblick, att vara närvarande i det aktuella ögonblicket är allt. Alla insikter om förståelse och visdom är och kan avslöjas i ögonblicket.

PROCESS;

Obs: Medvetet andetag är ett andetag som tas genom munnen och släpps ut ur munnen. Detta andetag går förbi egosinnet.

Tag din medvetenhet och din fysiska hand och rör vid korsbenet.
Om detta är svårt, håll bara din medvetenhet där.
Ta ett medvetet andetag och placera det som en mjuk vind i ditt korsben.
Ta med ljudet, AENNN… AENNN… AENNN… (uttalas ay en)
Känn se eller uppfatta en öppning, ta med din medvetenhet inom det utrymme som du ser, uppfattar eller känner. Detta kan vara subtilt eller starkt.
Upprepa steg 1 – 4 tre gånger totalt eller tills du känner att du ser eller känner öppningen av en dörröppning, detta kan upplevas ljus i korsbenet.
Dra sakta, försiktigt din medvetenhet från korsbenet upp genom ryggraden, känn se eller känn hur energin/essensen från dörröppningen flödar uppför ryggraden, genom ryggradens vätska, genom kotorna. Använd det medvetna andetaget inom energin som flödar från korsbenets dörröppning upp längs ryggraden, släpp taget.
Ta med ljuden, AENNN… AENNN… AENNN… inom utrymmet av energiflöde i ryggraden som du ser upplever eller känner. Dra din medvetenhet hela vägen upp i ryggraden upp i nackens kotor och in i hjärncellerna. Använd det Medvetna andetaget, släpp taget, känn se eller upplev hur essensen från dörröppningen är strömmande ljus.
Ta med ditt ljud, AENNN… AENNN… AENNN… släpp taget. Se upplev eller känn ljuset som svämmar över och expanderar hela hjärncellerna, hjärnsynapserna och Tallkottkörteln. Ta ytterligare ett medvetet andetag och välj att släppa taget. Tillåt din medvetenhet att öppna sig helt inom utrymmet för öppningen, ljuset … som du ser upplever eller känner.
Ta in ditt ljud, AENNN… AENNN… AENNN… Ta ett medvetet andetag, släpp taget… Öppna för anslutningen som du ser upplever eller känner, det är som om “ljusets korridor” inriktar sig rakt igenom dig… länkar dig till det Universella heliga nätverket.
Upprepa punkterna 10-12 en gång till. Känn se eller upplev inriktningen.
Lägg en hand på ditt Hjärta, känn se eller upplev energin, essensen av flödet som öppnar sig genom dina Hjärtceller.

Obs: Du kan göra denna process dagligen.

Vi, Plejaderna bevittnar dig när du skapar din egen medvetna väg för återuppvaknande. Vi håller ett utrymme av kärlek och ljus runt dig i detta mycket heliga ögonblick. Vi bevittnar dig.

Välsignelser,

Plejaderna

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *