Samtal med Mästare St Germain via Jahn Kassl, 8 juli, 2024

Samtal med Mästare St Germain.
https://lichtweltverlag.at/2024/07/07/next-level-5d/
Jahn J Kassl 2024-07-08

5D nästa nivå?
Så här är det!
JJK: Å ena sidan sägs det: ”GUD INGRIPER!”, sedan sägs det å andra sidan: ”DU KOMMER ATT RÄDDA DIG SJÄLV!” Vilket stämmer bättre med vad vi bör fokusera på, för att vänta är nog inget alternativ – eller hur?
MÄSTARE ST. GERMAIN: Vi närmar oss med stormsteg uppenbarelsernas dag, dagen X, dagen då huggormarna kommer att tas från jorden och den gyllene åldern kan börja. Det krävs dock var och en av er för att utlösa denna händelse. Varje person bidrar genom sin vibration, genom sitt medvetande och genom graden av sin uppnådda inre frid till den Nya Jordens uppståndelse. I det här avseendet är ni det viktigaste – var och en av er. Så här är det:
GUD ser dina behov, GUD vet dina gränser, GUD vet vad du kan åstadkomma själv och var himlens händer måste till för att hjälpa dig. Att oroa sig för om och när GUD kommer att ingripa, är lika mycket slöseri med tid som att förbli sysslolös och överlåta förändringen till andra.
Det viktiga är att varje person utför sina unika uppdrag på sin plats, den plats där de föddes eller där de bestämde sig för att bo. Det är allt som betyder något.
JJK: Vi föddes inte där vi föddes av en slump. Jag har till exempel liten koppling till Asien. Jag kanske inte har inkarnerat i Asien så ofta än? Men Europa, Sydamerika och Afrika är mycket bekanta för mig. Speciellt här i Österrike känner jag att jag är på rätt plats. Men tänk om någon måste emigrera för att omständigheterna tvingar dem till det?
Tyskland har upplevt en utvandringsvåg i åratal – av skäl som är välkända. Min fråga är:
Måste vi stanna där vi föddes och arbeta för frihet, sanning och fred – eller är emigration “tillåten” ur ett andligt perspektiv?
Är Emigration tillåten?
MÄSTARE ST. GERMAIN: Ur ett andligt perspektiv är allt som tjänar livet tillåtet – känn dig fri och obunden i det. Ibland är emigration det enda alternativet för att påverka från en annan plats. Ingen lämnar sitt hemland frivilligt och utan goda skäl. Detta måste beaktas. Det finns skäl och det finns legitima omständigheter som leder till emigration.
Före födseln bestämmer varje människa sina föräldrar, platsen där de sätter sin fot på jorden, landet, kulturen, språket och miljön som de vill leva ett liv i.
Du återvänder ofta till en miljö som har varit bekant för dig under många liv. Det förklarar också din närhet till Europa och de delar av världen som du nämnde.
Mycket ofta inkarnerar människor upprepade gånger i välkända regioner eller där de avslutade sin sista inkarnation. Livet planeras prenatalt, med hänsyn taget till önskemålet från dina andliga familjer. På så sätt kan saker som lämnats oavslutade slutföras. Ibland väljer en varelse en “mellanliggande inkarnation”, vilket innebär att de går till en okänd del av jorden, för att vidga sina horisonter.
Bra liv
Men när BRA LIV närmar sig, återvänder själarna alltid dit där de har vissa uppgifter att utföra. Idag lever många människor fantastiska liv, vilket betyder att de befinner sig i sin “slutliga inkarnation” på jorden. Många människor är i färd med att slutföra sina uppdrag och samtidigt åstadkomma förändring på jorden.
Sanna andliga mästare kontrollerar jordens öde och de tar mänskligheten till den ljusa nivån.
JJK: Jag hörde någonstans det om att stiga till 5D, bara är en förändring av nivån i Matrisen – som i ett datorspel – men det är ännu ingen utgång från den. Och detta fortsätter till 12D- nivån …
MÄSTARE ST. GERMAIN: Det finns inga gränser för människors fantasi och uppfattning. Så här är det: Genom att stiga upp till den 5-dimensionella nivån av varande, så spränger du denna matris! Den 5:e dimensionen av varande är verkligen en annan nivå av medvetenhet, och denna uppstigning är nära nu.
Finns det krig i 5D?
JJK: Varför finns det egentligen krig på högre nivåer? Ärkeängeln Mikael bär till och med ett ljussvärd.
MÄSTARE ST. GERMAIN: Så länge det finns separation från Gud, från den ursprungliga källan till all existens, finns också möjligheten att avlägsna sig från GUD.
Detta betyder att varje entitet kan avsäga sig GUD från början till slut, och välja sin egen väg. Detta leder till konflikter och dispyter även på högre nivåer. Dessa bråk genomförs med de verktyg som krävs.
Medan krigsliknande konflikter i 3D är normen och fredliga tider är undantaget, så är det harmoniska samspelet i 5D normen mellan alla levande varelser. Krigshandlingar som kommer in utifrån är ett undantag.
JJK: Jag märker att det är mycket oroligheter och mycket frågor bland folk om dessa ämnen. Betyder det att det ibland blir krigsliknande händelser i 5D också? Inte “Fred, glädje, pannkakor…”
Den Skapande 5D-nivån
MÄSTARE ST. GERMAIN: Den 5:e dimensionen av varande innebär tillväxt utan lidande, med kunskap, fri från smärta och medvetenhet genom överflöd och glädje. De jordiska dramerna har utspelats, spelet på de låga vibrationsnivåerna har upplevts. Nu handlar det om att utöka ditt medvetande och börja skapa verkligheten direkt, och med ljus.
Den 5:e dimensionen av varande är den första nivån av skapande, där du skapar utan fördröjning.
Det är Väktarna av 5D som ser till att denna process av lärande, tillväxt och ytterligare medvetenhet sker i fred. Ljussvärdet är allestädes närvarande när de fallna änglarna cirklar på de högre planen av varande. Det är så det är.
Självreflektion leder till självbestämmande
JJK: Ibland märker jag hur allt här på jorden blir mer och mer galet, onaturligt och konstigt. Europa verkar ofta som ett öppet psyk-sjukhus för mig! Hur är bästa sättet att hantera detta?
MÄSTARE ST. GERMAIN: Lösningen för alla som arbetar offentligt, eller som är engagerade i upplysning, är tillbakadragande, pauser och inre reflektion. Välj dina framträdanden i omvärlden noggrant. Självreflektion leder till självbestämmande. Lev DIN mening, då går du inte förlorad i världen eller i dig själv.
Vill du utbilda och väcka människor? Ge dig själv uppmärksamhet och tid först, för att göra detta möjligt. Överbelasta inte din vardag med aktiviteter! Sätt att bara vara i centrum!
Att inte göra någonting när alla andra är upptagna – det är sann frihet. För då räddar du dig själv, men världen räddas av många.
MÄSTARE ST GERMAIN
May be an image of 1 person
All reactions:

Aslög Bergman and 7 others

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *