Cory från Plejaderna via Paula Forss, 18 maj, 2017

Fler och fler ser och hörsammar nu möjligheterna att skapa det som intuitivt känns rätt. Fler och fler av er upptäcker att ni kan förena er med andra och nå ut och påverka med era goda avsikter. Mod, frihet, kärlek och glädje föder mer och åter mer mod, frihet, kärlek och glädje. Fler och fler upptäcker och ser allt mer tydligt, kanske till sin förvåning, hur den starka, goda gemensamma kraften leder till positiva förändringar och hur den sprids och får fäste, när människor möts och enas kring ljusa, positiva och kärleksfulla avsikter och önskningar.
Kanske är det med ännu större förvåning ni nu börjar förstå och se att de ni som trodde bar ett stort samhällsansvar och som drevs av stort samhällsengagemang, de ni trodde hade makt och mandat att förändra, inte ens kommer i närheten av att skapa något liknande.
Dessutom har ni nu även börjat förstå att makthavarna inte heller har den avsikten. De börjar avslöja sig själva. Spelet om makten, kring vilket allt kretsar, börjar bli smärtsamt tydligt. Talen om fred, rättvisa och bättre levnadsvillkor är floskler, med hjälp av vilka de försöker locka till sig kopplen som människor har en tendens att tro sig behöva bli ledda i. Ju fler kopplade människor i flocken kring varje maktenhet desto större tamp lyckas de skapa att hålla fast sig i. Inget annat räknas, är bestående eller har något värde. I själva verket är det ju massan av kopplade människor framför den som håller i dem som gör jobbet och som strider mot de massor som leds av andra makthavare. Ju större och aggressivare massa desto större chans att vinna i striderna om makten och desto farligare strider. Ju mer desperat kampen om antalet koppel blir, desto tydligare blir spelet för er att se och genomskåda. Desto större chans att ni ser er egen frihet och era egna möjligheter att skapa en harmonisk, hållbar och lyckligare värld, utan att ledas av andra.
Detta ökar er förståelse för att det inte hänger på någon annan än er själva att skapa den värld ni vill ha. Skulle ni sitta och vänta på att någon annan skulle skapa den åt er skulle ni vänta förgäves. Att tro att makten ligger utanför er själva är att leva kvar i den illusion makthavarna och de mörka krafterna vill att ni ska befinna er i. Detta eftersom det är en förutsättning för att ni ska fortsätta att lägga er makt, kraft, tillit och era förväntningar i deras händer vilket utgör deras näring och maktmedel. Det är då ni har satt på er kopplet och överlåtit det till någon annan att leda er i och på så sätt även diktera gränserna för ert livsutrymme.
Kylan stiger och känns mer bitande och kallare när isen blottas och iskristallerna börjar frigöras och brytas loss. Likväl är kylan och mörkret på väg upp och bort från era kroppar och sinnen och på väg bort från planeten. Under detta skeende kan kylan kännas påtaglig och verklig på ett sätt som gör att den till viss del också känns ny och främmande. Så länge isen är dold, kompakt och stilla är kylan mer integrerad, vanemässig, mer omedveten och väl gömd i varandet både kollektivt och individuellt och då svårare att känna igen och ta avstånd ifrån.
Där isen smälter börjar nya fåror i det omgivande materialet att formas. De gamla mönstren utmanas och luckras upp och stagnationer sätts i rörelse. Det mörka och negativa kan upplevas växande och mer skrämmande än tidigare. Så är inte fallet. Först när något rör sig framför oss och hamnar i vårt synfält kan vi se det och börja reflektera över dess existens. Rörelse och förändring rör upp det gamla och känslor av kaos och oordning är vanliga. Oroliga varelser som är i behov av stabilitet och förutsägbarhet känner obehag och vill att det ska bli lugnt och stilla igen.
Ha tillit i denna islossning och låt förändringarna ske då de leder er mot en varmare, mer harmonisk och ljusare värld. Att inte följa med i förändringen innebär att välja att fortsätta bära de gamla mönstren och att sträva efter att återskapa det som det som tidigare var rådande. I detta fall innebär det en avsevärt mycket lägre, mer dysfunktionell och mycket mindre medveten nivå som ni nu, både kollektivt och individuellt, närmar er en möjlighet att stiga upp från. Ha tillit till att du står stadigt och är trygg trots att världen förändras och du med den. Håll inte fast vid det gamla utan var öppen för gåvorna det för med sig att våga ta in nytt, att välja ljus och kärlek och att välja att våga växa och förändras.
Moder Jord jublar över den mänskliga islossning och frigörelse som nu sker i allt större hastighet och omfattning. Äntligen börjar ni människor förstå att ni, genom att hålla fast vid det gamla, genom att ockupera er i samhällets snäva labyrinter och genom att försöka påverka med hjälp av negativa krafter, energier och toner, endast färgar ert eget sinne, er egen och vår gemensamma värld med mörker, ilska och frustration. Äntligen vaknar människor upp och hittar de harmoniska strängarna att spela på så att den positiva klangen, som inspirerar andra att delta och göra mer i samma kärleksfulla klang, sprider sig till fler och fler med ljusets hastighet.
Med denna massiva spridning och människornas djupa uppvaknande kan till slut inte längre mörkret stanna vid makten och ha övertag över mänskligheten. Det är en fysiologisk, biologisk, psykologisk astrologisk omöjlighet.
I takt med att mörkret alltmer tappar greppet och islossningen luckrar upp mönstren ni trodde ni var tvungna att leva efter, djupnar samhörigheten kring ljus, glädje och kärlek mellan människor. Igenkännandet och erkännandet av den egna fullkomliga inre friheten och förståelsen för det stora ansvaret varje individ bär för vilka energier och harmonier man väljer att vara i och sända ut ökar för varje dag som går. Fler och fler bestämmer sig för att förena sig och börja samarbeta med andra som valt att verka för ljus och kärlek, den öppna, kärleksfulla, gemensamma famnen växer sig alltmer gigantisk och ljusets spridning blir alltmer explosivt.
Det är nära nu. Ha tillit och gå i kärlek och ljus! Vi är med er i varje steg och arbetar med och för er!
Cory

Du gillar kanske också...