Commander Ashira via Genoveva Coyle, 14 december, 2017

Commander Ashira

via Genoveva Coyle

14 december, 2017

Var hälsade, kära bröder och systrar! Jag är ’Commander Ashira av Neptune’, er allierade och beskyddare, er älskade familj och vän och det spelar ingen roll hur ni beskriver mig, för jag är här för att kärleksfullt stötta och hjälpa er i era pågående åtaganden.

Vi finns här för att hjälpa er säkerställa och införa Gaias nya gyllene rutnät och naturligtvis göra detta för hela mänskligheten. Vi finns här för att beskydda det samt att hjälpa er i att förstärka det och i den processen förankra det djupt in till planetens kropp och till det mänskliga medvetandet.

Och hur gör man det? Det sker genom att man vägrar ta den gamla vägen och i stället enbart följer den lysande nya gyllene vägen av kärlek och frihet, i varje situation och inom varje omständighet. Ni kan visa alla hur lätt det är att endast välja vägen för sanning och kärlek, genom att bli medvetna om det sätt på vilket ni väljer att agera och svara på utmaningar och för livet i allmänhet.

Det bereder mig en stor glädje att vara här tillsammans med er. Med all säkerhet kan ni minnas att vi kommer och tar er med på en liten åktur, för att på nytt låta er bekanta er med ert nuvarande uppdrag och för att ge er alla de verktyg som ni behöver, så att ni ska kunna utföra detta arbete på ett högst ändamålsenligt sätt. Vi sänder mängder av förstärkningar både på ett osynligt och synligt sätt, och det bereder oss stor glädje att få se när ni lägger märke till och uppmärksammar både de subtila och de mer uppenbara hjälpande ledtrådar som vi erbjuder er.

Ni går alla igenom detta slutliga förfinande och lägger ihop de sista detaljerna innan genomförandet sker, för att säga det minsta, av vad som kommer att följa som ert nästa storslagna uppdrag.

Vad ni alla emellertid just nu upplever, är att ni går igenom gamla lärdomar, ni checkar av dem på nytt och ni testar er själva för att säkerställa att ni känner igen det gamla paradigmet i den tredje-dimensionella verkligheten samt de falska utgångar som ni möjligen kan övertalas till att ta, och som bara leder er från ljusets kurs till återvägsgränder av värdelöshet och maktlöshet. Ni har nyligen från Ärkeängel Mikael, från era egna högre själv samt från väktarna i de högre rikena, fått höra att den process ni just nu genomgår inte innebär att ni håller på att falla tillbaka till era gamla själv eller till era tidigare självdestruktiva vanor.

I och med allt detta jobbar ni på era gamla utmaningar, ni friskar upp och förfinar lösningar och medan ni befinner er i denna process, tar ni hand om att släppa taget om och transmutera ytterligare av desamma rädslorna och kärnfrågorna för er själsfamilj och för hela det mänskliga kollektivet. Bravo!

Kära Vänner, låt inte er själva tro att ni någonsin kan falla tillbaka till att ta på er ytterligare omvägar med någon vid utsikt, känn aldrig och frukta aldrig att ni ska misslyckas, för det är fullständigt omöjligt. Ni har allt ni behöver för att lyckas, ni har varje mojäng och verktyg under solen för att hjälpa er navigera genom detta kaos och denna turbulens med yttersta lätthet och nåd, men för det mesta har ni er starka övertygelse och ert underbara öppna hjärta som aldrig kommer att leda er vilse eller svika er.

Vi finns här tillsammans med er, på närmare håll än ni tror och vi håller på gör oss beredda att komma och skaka hand med er och krama om er i synlig form, vi är redo att hälsa hela världen tillsammans med er. Vi är redo och väntar på att få fira uppfyllandet av Moderns Plan tillsammans med er.

Farväl.

Med tillstånd.

 

© 2017 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

 

 

Commander Ashira via Genoveva Coyle, December 14th, 2017 – Sananda

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...