Ashira, 5 april 2015

Ashira

5 april 2015

Kanal: James McConnell

Jag är Ashira. Idag har ni haft många besökare. Många av dem kom in i er konversation och hjälpte till att vända på den så att den blev passande för dem som är här.

Varje söndag utformas allt detta på djupet. Ni förstår inte med den syn som ni just nu har, hur många medspelare som förs in i detta rum, till era liv, de av oss som under veckan besöker er för att hos er införa olika tankeprocesser. Alla de av oss som tjänar detta grupparbete med er och bjuder in andra att också komma med och arbeta med er så att ni ständigt kan utvidga er, få djupare förståelse och bli redo att kallas i tjänst. De flesta veckor har James och Susan blivit förberedda av dem som varit på väg för att tala. Tidvis är det andra av oss som ofta talar till dem för att hjälpa till att förbereda dem med de meddelanden som de kanaliserar till er.

Så, om ni kunde föreställa er dem som är från andra dimensioner, de som är från Galakterna till dem i den Ihåliga Jorden, de som är Ärkeänglar och de Uppstigna Mästarna, till alla dem på planeten som arbetar för att få fram precis de rätta orden för dessa söndagsgrupper. Kan ni föreställa er den ofantlighet i det som sker på planeten? Och alla de som för tillfället är delaktiga i verksamheten?

Detta är en viktig tid och de av er som fortfarande gillar att kasta ett öga på datorn, på meddelanden som andra kommer med, så påminner vi er att använda ert omdöme. Vi påminner er om att hålla fast vid era egna mätmetoder. Era mätinstrument. Vad ”känns” rätt? Förblir kärleken basen i meddelandet eller finns det i stället för den en kluvenhet? Vi vet att ni läser om fortsatta rymdkrig och beväpningar som placerats runtom i universum förutom dem som finns på denna planet. Men vi kommer till er idag för att säga, att så mycket ni bara kan, avvänj er själva från den tredje dimensionens ord, inte bara de som är från de media som inte är sanna utan fortsätt också att förflytta er framåt till de sidor som ni litar på. De källor i multimedia som ni litar på.

”Intel” rapporterna matar er enbart med information om det som sker på den här planeten. Är det endast det som sker i den tredimensionella världen? Är det endast DET som ni ser med era tredimensionella ögon? För det är inte där sanningen finns, mina vänner. Det är inte där era hjärtan ligger. Det är inte där ni kommer att finna den enhet som ni kallas till denna dag.

Då ni rör er framåt känner ni alltmer av denna kärleksenergi och nu finns det en hel ny uppsättning av vibrationer och energi som kommer till denna värld genom portalerna som har öppnat sig. Ni kommer att finna att ni själva lätt och utan möda kan förflytta er bort från världsliga saker. För ni är inte längre intresserade. Ni är inte längre engagerade.

När ni ser att dominobrickorna har ramlat och att världen håller på att förändras i den snabba takt som vi har utlovat, kommer ni att INSE att era intressen kommer att dras till harmoni, kärlek och att alla de sakerna kommer att föras in på denna planets grundval.

Vi tackar er för att ni var närvarande idag, kanske borta från familjen, kanske en dag borta från era vänner. En dag som nu ses som en helgdag på planeten. Och ni har så många olika uppfattningar och tankar om vad det är som man firar. Men möjligheten att komma samman och fira på detta sätt och med en publik bestående av dem som älskar er, tjänar er och kommer för att vara med er.

Det är så här som de planerade festligheterna kommer att fortsätta att veckla ut sig och från dem kommer ni i era hjärtan att ta in den harmoni som kommer att spridas neråt och uppåt och alltigenom hela skapelsen. Och ni kommer ännu mer att lära känna vem ni är i allt detta som vecklar ut sig.

Jag välsignar er. Jag kommer med fred till er. Namaste.

Översättning: Aslög Bergman- www.st-germain.se

Du gillar kanske också...