Cyron av Plejaderna via Iris Kähler, 29 juli 2018

Cyron av Plejaderna

Via Iris Kähler, 29 juli 2018

”Cyron hälsar er. Som medlare är jag tillgänglig för att förklara energiaktiviteter och relationer. Projekt Jorden håller på att genomgå en reningsprocess, samtidigt som det nya medvetandet utvecklas. I varje kropp aktiveras ljusvibrationer som gör det lättare att gå till floden av enhetlig ström. Denna massa av rörelse är revolutionerande. Resultatet är en ny existens, ett paradigm av kärlek och den fullbordade varelsen.

Vi är i förbindelse med vissa platser och ser till att tillströmningen av ny energi är enhetlig. Dessa energiströmmar tar fram en förändring i uttryck och beteende. Samtidigt är kontakten med Änglarna mycket nära och tillgänglig för människor på alla sätt. Ljuspotentialen ökar och förändringar sker i hjärnan som stimuleras, eftersom alla kroppar rör sig in i den kristallina matrisen. Körer av Änglar är närvarande. Deras toner förändrar ljud och vibrationer. De genomsyrar luften och håller uppe vibrationerna. Ett viktigt resultat är klarhet och renhet.

Vi definierar ljusdroppar. De utvecklas i sinom tid och stimulerar cellförnyelse. Varje cell kan känna förändringar i förtid och anpassar sig därefter. Ljuset hjälper till och medvetandets struktur förändras. En ny vibrationsnivå skapas och berör allt i resonans med de nya vibrationerna. Den här processen sker i relation till de existerande värderingarna.

Solpartiklarna omvandlar de biokemiska varelserna på Jordens yta. Plejadernas ljusmassa genomsyrar processen av nya ljusenheter. Ljuset från Centralsolen är expansivt. Det innehåller koder och strukturer för full omvandling. Ljuset är förankrat och Jorden är en ljusplanet. Att höja det mänskliga medvetandet till ett kristallint medvetande, förändrar själen och ett helande sker i ett större fält.

Vi använder oss av tankar – telepati, och skickar dem till Jorden för att bidra till en ny helande anpassning. Vår telepatiska förmåga är hög och ändrar ljusnivåerna. Vi finner stort nöje i att tjäna mänskligheten. Ny teknik och nya metoder kommer att komma snart, eller användas för att bli utformade.

Slutligen skulle vi vilja be mänskligheten om att öppna sig mer för livets möjligheter och för Universums lagar. Vi är från den Galaktiska Federationen av Ljus och det Plejadiska Rådet. Vi är med kärlek och engagemang engagerade i att hjälpa till med höjningen av energierna. Förbered er för intressanta tider. Cyron hälsar er i solidaritet och tacksamhet från sitt skepp. Var redo att hålla ljuset!”

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

All rights reserved to Iris Kähler /  www.maat-lenaya.net

You may also like...